MUF: Gränskontroller solkar ner helheten

Moderaternas förslag om särskilda gränskontroller får oss att undra om partiet bytt politisk kurs? För ambitionen kan knappast vara att gå tillbaka till ett system som inte fungerat, skriver Moderata Ungdomsförbundets ordförande Rasmus Törnblom.
Foto: Anna-Karin Nilsson
Anna Kinberg Batra (M).
Foto: Anna-Karin Nilsson

Moderaternas förslag om särskilda gränskontroller får oss att undra om partiet bytt politisk kurs? För ambitionen kan knappast vara att gå tillbaka till ett system som inte fungerat, skriver MUF:s ordförande Rasmus Törnblom.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På måndagen presenterade Moderaterna nya förslag för migrationspolitiken. Det borde vara självklart att Moderaterna i viktiga frågor agerar som de hade gjort i regeringsställning och är beredd att genomföra de förslag som presenteras.

Det nya förslaget om särskilda gränskontroller är knappast genomarbetat eller enkelt att genomföra. Därmed riskeras inte bara migrationspolitiken utan också Moderaternas regeringsduglighet.

Moderaterna har under den senaste tiden presenterat många nya förslag för migrationspolitiken. Flera av förslagen är bra, men några sticker ut och solkar ner helheten. Nu senast förslaget om gränskontroller där asylsökande som först befunnit sig i annat EU-land ska nekas inresa i Sverige och möjlighet att söka asyl här. Det innebär i praktiken att de allra flesta sätt som människor i dag söker asyl i Sverige på inte kommer att vara möjliga.

Det som kunde ha varit att skicka en signal om handlingskraft, ledarskap och initiativ blir i stället obehagligt ogenomtänkt för ett parti som måste vara redo att utmana en historiskt svag regering så fort tillfälle ges.


Sverige har under hela krisen varit det land i EU som tagit störst ansvar för att erbjuda en fristad till människor på flykt. Moderaterna har stått bakom den förda politiken och dessutom tagit initiativ till den migrationsuppgörelse som kom till. Moderaternas förslag ska ses i flera perspektiv. Det mest grundläggande är att ett sådant här omfattande förslag är ordentligt genomarbetat, praktiskt genomförbart och att konsekvenserna beskrivs. Det krävs av ett parti med ambitionen att leda landet.

Rent humant går det att ifrågasätta vad det är som egentligen föreslås. Många experter ifrågasätter om det är förenligt med att värna asylrätten. Att en sådan fråga ens uppstår och inte med kraft besvaras när förslaget presenteras är provocerande. Dessutom blir beskedet att under årets kallaste månader ska man vid den svenska gränsen mötas av beskedet att ta sig tillbaka genom Europa till landet man först kom till.

Vidare så går det att praktiskt ifrågasätta förslagets genomförbarhet. Resurserna för att säkerställa den omfattande typen av gränskontroller inklusive avvisningen vid gränsen kommer att bli enorma. Varenda människa som rör sig över gränsen från exempelvis Danmark behöver kontrolleras.

I ett större perspektiv påverkar det här förslaget övriga Europa. Moderaterna säger sig vilja återupprätta Dublinförordningen. Det här ska vara ett steg på vägen dit. Samtidigt är Dublinförordningen det havererade system som inte klarat av att möta krisen. Ambitionen kan inte vara att gå tillbaka till ett system som inte fungerat. För en månad sedan talade Angela Merkel för Europaparlamentet med anledning av flyktingkrisen. Hon sa då att Dublinförordningen i sin nuvarande form spelat ut sin roll och inte klarar av att möta utmaningarna vid våra gränser. Är det någon Sverige borde söka som allierad i denna kris är det Angela Merkel. Moderaterna verkar nu välja en annan väg.


Konsekvenserna om alla länder valde att agera som Moderaterna föreslår skulle dessutom bli ohållbara. Länderna som håller EU:s yttre gränser skulle få ta allt ansvar i en historisk kris. Fler och fler länder skulle stänga sina gränser.

Länderna vid EU:s yttre gräns skulle landa i slutsatsen att alla andra har stängt, varför ska vi hålla våra gränser öppna? Den slutsatsen skulle ställa Europa och Sverige svars- och ansvarslösa gentemot en fortsatt flyktingkris.

Flera frågor hänger kvar i luften. Är det här förslag som görs därför att Moderaterna bytt politisk kurs? Eller känner Moderaterna sig av situationen så tvingade att man tillfälligt och motvilligt lägger dessa förslag för att man upplever det som att ta ansvar?

Situationen är ansträngd och syns i såväl kommunernas socialtjänst som i klassrummen. Här måste Moderaterna våga leda och förklara vad och varför förslag läggs fram.

Våga ta tag i de direkta kostnaderna som migrationen för med sig. Titta på nya regler och nivåerna för olika ersättningssystem, bostadsmarknadens funktionalitet och inte minst arbetsmarknadens öppenhet mot personer som flytt hit. Kräv av regeringen att ta ansvar. Klarar de inte av det, misstroendeförklara dem och försök bilda en egen.

Men i ett sådant läge ska vi också ha förslag som är genomförbara, genomtänkta och vars konsekvenser för EU-samarbetet är överblickbara. Det är inte det nya förslaget om gränskontroller med nekad inresa för asylsökande som befunnit sig i annat EU-land.


Rasmus Törnblom

Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet