Muf: Borgerligheten måste tänka större i klimatfrågan

Matilda Ekeblad kandiderar till nästa förbundsordförande i Muf.
Foto: MUF
Samuel Jonsson kandiderar till andre vice ordförande i Muf.
Foto: MUF

Lösningen på klimatfrågan är inte en reträtt till kärnkraftshörnan eller vänsterflörtande med köttskatt.

Vägen framåt för den gröna borgerligheten är genom reformering av den svenska koldioxidskatten, skriver Muf:s Matilda Ekeblad och Samuel Jonsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Klimatfrågan är ödesfrågan. Inte bara för att den kommer definiera människans levnadsvillkor på planeten flera generationer framåt utan också för att ett misslyckande från borgerligheten att bemöta denna riskerar att rasera generationer av vinster för marknadsekonomin. 

En tillbakablick på historien är en tillbakablick på en framgångssaga för kapitalismen och marknadsekonomin. Vänstern förlorade det ideologiska slaget mellan kapitalismen och kommunismen. 

Stor risk för röd politik under grön fana

Följderna har varit att miljoner människor har kunnat ta sig ur fattigdom och att även de mest inbitna vänsterpartierna övergett tanken på en sovjetbaserad ekonomi. Men skulle borgerligheten nu förlora slaget om miljöfrågan riskerar decennier av liberalisering och marknadsframgångar att försvinna när röda reformer marscherar in under grön fana. 

Delar av borgerligheten retirerar gärna in i ett bekvämt hörn och hänvisar till mer kärnkraft. Även om kärnkraft utan tvekan bör anses vara en del av lösningen är det knappast ett heltäckande förslag. Andra delar av borgerligheten rör sig i stället in på vänsterterritorium och verkar tro att mer skatt på plastpåsar och kött skulle generera det systemskifte som krävs. 

Reformera koldioxidskatten

Samtidigt finns en heltäckande lösning redan, som endast är en reformering bort från att lösa stora delar av den gröna omställningen. Den lösningen är den svenska koldioxidskatten. 

Att Sverige tidigt valde att beskatta utsläpp är något vi bör känna oss stolta över. Däremot är systemet fullt av undantag och snedvridningar, något vi inte bör känna oss lika stolta över. Det är dessa undantag och hål i lagstiftningen som hindrar den systemförändring som behöver ske. 

Cementas anläggning på Gotland.
Foto: Cementa

I en rapport från 2019 konstaterar en expertgrupp på Stockholm handelshögskola att mellan 1990–2008 minskade många företag sina utsläpp – men de riktigt utsläppstunga industrierna som står för 70–75 procent av utsläppen, exempelvis stål och cementproducenter, gjorde inte det. Anledningen till att jättarna inte minskat sina utsläpp kan härledas till att lagstiftningen innefattar flera undantag och maxtak. Ursprunget för dessa undantag var att dessa industrier antagligen inte skulle kunna minska sina utsläppsnivåer snabbt nog för att kunna bära den ekonomiska kostnaden från skatten.

Snedvriden konkurrens

Idag innefattas flera av dessa industrier av EU:s handel med utsläppsrätter men priset per ton koldioxid är mycket billigare i det systemet, vilket snedvrider konkurrensen och ger företag som betalar det lägre priset en orättvis konkurrensfördel. 

Om Sverige på allvar vill att marknaden ska eliminera den externalitet som koldioxidutsläpp utgör behöver alla företag konkurrera på liknande grund genom att alla betalar skatten och att Sveriges pris på koldioxidutsläpp harmoniseras med EU:s.  

Skatten ska vara låg och enhetlig

Vägen framåt för den gröna borgerligheten är genom reformering av den svenska koldioxidskatten. Inte genom en reträtt till kärnkraftshörnan eller vänsterflörtande med köttskatt. Alla företag bör betala en låg och enhetlig skatt på koldioxid som ger både förutsättningar och incitament att ställa om, utan att vissa industrier slipper undan eller riskerar konkurs på kort sikt. 

Då skapas förutsättningar för att företag ska kunna konkurrera och göra större ekonomisk vinst genom att minska sina utsläpp.


Av Matilda Ekeblad

Kandiderar till förbundsordförande Muf

Samuel Jonsson

Kandiderar till andre vice förbundsordförande Muf


LÄS MER: Människor dör, säger Greta – statistiken säger något helt annat