Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lövins klimatpolitik sker på de svagas bekostnad

Regeringen ska återinföra den automatiska uppräkningen av drivmedelsskatterna.
Foto: COLOURBOX
Miljöminister Isabella Lövin (MP).
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Martin Kinnunen är miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Runar Filper är landsbygdspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Foto: RIKSDAGEN

Låg- och medelinkomsttagare ska inte finansiera en närmast religiös symbolpolitisk klimatpolitik som ställer stad mot landsbygd och välbärgade mot sämre bemedlade, skriver SD:s Martin Kinnunen och Runar Filper.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. I kölvattnet av den socialliberala januariöverenskommelsen har mycket fokus legat på skattesänkningar. Skrivningarna om att dessa skattesänkningar ska finansieras med en så kallad ”grön skatteväxling”, dvs miljöskattehöjningar på femton miljarder, har det varit tystare kring. Detta beror till stor del på att regeringen enbart presenterat en bråkdel om vad dessa skattehöjningar ska bestå av. 

I en intervju med Agenda förra söndagen tydliggjorde miljöminister Isabella Lövin att landets bilister nu måste räkna med kraftigt stigande drivmedelspriser. Detta på grund av att regeringen ämnar att återinföra den automatiska uppräkningen av drivmedelsskatterna som tidigare avskaffades i riksdagen med stöd av SD, M och KD.

När börs-vd:n i Stockholm kan räkna med rabatt på sin Tesla eller den senaste elcykeln, får barnfamiljerna på landsbygden räkna med straffavgifter på en familjebil i budgetklassen, samtidigt som alternativ till bilen helt saknas.

I sammanhanget bör det nämnas att landets bilister redan i dag mer än väl betalar sina kostnader sett till infrastruktur och utsläpp. Men ett drivmedelspris som till 60 procent består av skatt räcker inte. Regeringen siktar högre och på detta område finns det goda möjligheter att man kan lyckas cementera Sverige på EU:s förstaplats.

Ökar splittringen i samhället

Isabella Lövins och regeringens gröna skatteväxling sker på bekostnad av svagare grupper i samhället och bidrar till ökad splittring. För samtidigt som börs-vd:n i Stockholm kan räkna med rabatt på sin Tesla eller den senaste elcykeln, får barnfamiljerna på landsbygden i stället räkna med straffavgifter på inköp av en familjebil i budgetklassen, samtidigt som alternativ till bilen helt saknas.

 Det socialliberala regeringsunderlaget bedriver på detta område en aggressiv splittringspolitik som ställer landsbygd mot stad. Riktade skattesänkningar mot de som tjänar mest och andra aviserade miljöskatter på hemelektronik och kläder kommer att slå mot svenska arbetstagare och ytterligare bidra till att svenskarnas handel i stället sker från lager i Tyskland, som inte alls påverkas av dessa riktade skattehöjningar.

Frankrike ett varnande exempel

Regeringens symbolpolitik på miljöområdet kommer att öka klyftorna i samhället och det finns all anledning att känna oro för vad ska detta leda till. Vi kan tydligt se vad som händer i Frankrike där den djupt impopuläre president Macron bedrivit en liknande men ändå betydligt mindre aggressiv politik på området. 

Sverigedemokraterna står upp för en politik för mer sammanhanhållning. Låg- och medelinkomsttagare ska inte finansiera en närmast religiös symbolpolitisk klimatpolitik som ställer stad mot landsbygd och välbärgade mot sämre bemedlade.

Reformera reduktionsplikten

Med sverigedemokratisk politik skulle varje miljöpolitisk åtgärd vägas mot miljönytta, samhällsekonomisk effektivitet och i ljuset av en fördelningspolitisk analys. Av dessa skäl säger vi nej till symbolpolitiska skattehöjningar som slår mot svenska jobb och konkurrenskraft. Vi förordar i stället en reformerad reduktionsplikt för drivmedel som i kombination med förändrade skatter slår ut de klimatskadliga palmoljebaserade bränslen som i dag blandas i vår diesel. På så vis kan vi kombinera minskade koldioxidutsläpp globalt med sänkta drivmedelspriser med 70 öre per liter i Sverige.


Av Martin Kinnunen 

Miljöpolitisk talesperson (SD)

Runar Filper 

Landsbygdspolitisk talesperson (SD)