Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

MP:s ineffektivitet är förödande för Sverige

Dagens tre största inrikesnyheter.
MP:s språkrör Per Bolund och Isabella Lövin. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: CHRISTINE OHLSSON

Klimatklivet är oansvarig politik som inte visat sig leda till särskilt stora utsläppsminskningar. Varför Miljöpartiet då fördubblar denna miljardkostnad är obegripligt, skriver Louise Meijer (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. En rättvis klimatomställning är nödvändig för att minska utsläppen i Sverige. För att klimatpolitiken ska ha ett långsiktigt stöd måste ansvaret fördelas jämnt. Sverige utanför storstäderna ska inte bära en oproportionerligt stor kostnad för omställningen.

Lorentz Tovatt (MP) kallar Moderaternas klimatpolitik för ett luftslott. Men det är hans egen regering som bedriver en klimatpolitik som uppenbart är helt otillräcklig om vi ska klara att ställa om vårt samhälle.

Utsläppen ökar med MP

Under Moderaternas regeringstid minskade utsläppen med nästan 20 procent. Under Miljöpartiets första år vid makten minskade knappt utsläppen alls. Förra året ökade utsläppen med två procent. Det är den rödgröna regeringens magra klimatfacit.

Klimatpolitiken måste präglas av kostnadseffektivitet och resultat. Varje satsad skattekrona ska leda till att utsläppen minskar så mycket som möjligt, både i Sverige och på global nivå.

Därför driver Moderaterna en politik för klimatsatsningar både här hemma och utomlands. Vi vill skapa bättre förutsättningar för fortsatt fossilfri elproduktion, med såväl kärnkraft som förnybart, så att vägtransporterna kan elektrifieras. Vi stöder nya tekniker som minskar eller eliminerar utsläppen från industrierna. Och vi satsar på effektivt klimatbistånd.

Klimatklivet döms ut

Miljöpartiet och regeringen väljer att lägga nästan en sjättedel av klimatbudgeten på Klimatklivet. En åtgärd som har bedömts som ineffektiv av expertmyndigheter. Det är oansvarig politik som inte visat sig leda till särskilt stora utsläppsminskningar. Varför Miljöpartiet då fördubblar kostnaden för Klimatklivet är obegripligt.

Den ideologiska skillnaden i klimatfrågan handlar allt mer om huruvida man ser minskad tillväxt som det bästa medlet för utsläppsminskningar, eller om man värnar tillväxten för att möjliggöra en högre levnadsstandard och teknikutveckling för minskade utsläpp. Moderaterna förespråkar det senare alternativet.

Miljöpartiet är på väg att ställa sig på fel sida i denna konflikt. Det vore förödande för Sverige.

 

Av Louise Meijer (M)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson