MP:s företagarpolitik drabbar kvinnorna

Anna Steele gillar inte Miljöpartiets nya företagarpolitik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Miljöpartiet har tagit kongressbeslut om förbud mot vinster i välfärdsföretagen. Inom främst vård och omsorg där majoriteten är kvinnor ska det alltså inte vara tillåtet att göra vinst. Manliga vårdrelaterade företag som drivs med samma skattemedel med fokus på till exempel sjukhusfastigheter går tydligen utmärkt att även fortsättningsvis göra vinst på.

Varför skiljer sig Miljöpartiets syn på vinst när det gäller kvinnligt respektive manligt företagande som finansieras av skattemedel?

Den genomsnittliga vinsten inom näringslivet är 10 procent. För välfärdsföretagen är den 4,1 procent och 19 av 20 av dem har färre än 20 anställda. De drivs av engagerad vårdpersonal som själva arbetar i företaget och det är inte ovanligt att lönen får vänta till årets slut då alla andra kostnader klarats av.

Inom vård och omsorg ägs och drivs nära 80 procent av företagen av kvinnor och dem har Miljöpartiet nu riktat in sig på.

Små kvinnodrivna företag ska däremot motarbetas, även om de levererar god kvalitet och brukarna är nöjda. Miljöpartiet anser alltså att män får tjäna egna pengar men att kvinnor bör beläggas med näringsförbud. Mindre än 30 procent av Sveriges företagare är kvinnor.

Enligt beräkningar kommer det att ta ytterligare 90 år innan det finns lika många kvinnliga som manliga företagare i Sverige. Med Miljöpartiets jämställdhetspolitik får vi vänta ännu längre.


ANNA STEELE

Ordförande Liberala kvinnor