Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP: Modernisera föräldraförsäkringen

Miljöpartiet har länge tryckt på för fler pappadagar och ett tredelat uttag av föräldraledigheten, skriver Mats Berglund.
Foto: HENRIK JANSSON
Mats Berglund (MP), talesperson för socialförsäkringsfrågor.
Foto: Anders J Larsson

Med högerblockets politik stannar mammor oftare hemma och tar hand om barnen. För att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och skapa ett jämställt föräldraskap måste vi modernisera föräldraförsäkringen. 

Samtidigt måste vi ta hänsyn till att alla familjer ser olika ut och skapa nya möjligheter, skriver Mats Berglund (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att föräldraförsäkringen behöver ses över råder det ingen tvekan om. Det behövs för ett mer jämställt föräldraskap, en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen mer jämställda pensioner. Vi får inte glömma bort att kvinnor i genomsnitt tjänar tio procent mindre än män och har 31 procent lägre pension

Vi i Miljöpartiet hoppas att vår kollega Magdalena Andersson, Sveriges (förhoppningsvis) snart första kvinnliga statsminister, väljer att prioritera den här frågan – som i högsta grad berör just kvinnor och jämställdhet mellan könen – mer än hennes företrädare.

Fler ska kunna ses som föräldrar

Därför vill Miljöpartiet ta tillfället i akt genom att återigen lyfta utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn” som har legat orörd på Regeringskansliet sedan 2017. Ingenting har hänt med den då det saknas en majoritet i riksdagen för att få igenom förslagen som utredningen tar upp. De huvudsakliga förslagen i utredningen är:

En mer jämställd föräldraförsäkring. I normalfallet blir det en tredelad föräldraförsäkring. Vardera förälder förväntas ta ut hälften av dagarna var, men har möjlighet att överlåta en tredjedel (130 dagar) till den andra föräldern, eller i viss utsträckning till annan närstående person, under barnets första tre år.

Familjer får naturligtvis välja själva, men staten ska inte subventionera ojämställdhet.

Fler vuxna ska kunna ses som föräldrar. Familjer kan se väldigt olika ut och föräldraledigheten bör kunna delas mellan vuxna i familjer där fler än två personer utövar en föräldraroll. Här innefattas exempelvis bonusföräldrar. En förälder med ensam vårdnad kan också ha behov av att överlåta dagar för att få avlastning av en närstående vuxen.

En ny modell för föräldrapenningen. Föräldraledigheten ska i högre utsträckning koncentreras till barnets första år i livet. Föräldrapenning ska kunna lämnas i högst 460 dagar sammanlagt, varav 390 ska tas ut innan barnet har fyllt tre år. Resterande 70 dagar kan tas ut med maximalt tio dagar per år fram till barnet har fyllt tio år.

Stärk kvinnors position

Miljöpartiet har länge tryckt på för fler pappadagar och ett tredelat uttag av föräldraledigheten. Det skulle stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och bidra till mer jämställda pensioner mellan könen, utan att för den sakens skull omöjliggöra för familjerna att själva bestämma hur de vill göra. Utredningens förslag är inte fullt lika omfattande som Miljöpartiets vision, men de är ett viktigt steg på vägen dit.

Miljöpartiet har även tryckt på för en mer inkluderande och könsneutral föräldraförsäkring som passar alla familjer, oavsett hur många föräldrar barnet har i praktiken, eller om föräldrarna är av olika eller samma kön. Vi vill att barn ska ha tillgång till alla sina föräldrar.

Är ni redo, S, V och C?

Men motstånd finns. Högerblocket vill ha total frihet för familjerna att själva bestämma, men blundar för de strukturer som gör att en majoritet av familjerna, oavsett familjesituation, landar i att mamman behöver ta ett större ansvar för barnen än pappan. Familjer får naturligtvis välja själva, men staten ska inte subventionera ojämställdhet.

Nu vänder sig Miljöpartiet till de partier som precis som oss aktivt motarbetar förlegade normer. De normer som säger att kvinnan ska stanna hemma med barnen medan pappan arbetar, och att alla familjer består av en mamma och en pappa. 

S, V och C – är ni redo att modernisera föräldraförsäkringen? Bollen ligger hos er. Vi i Miljöpartiet kan inte genomföra detta på egen hand.


Av Mats Berglund (MP)

Riksdagsledamot och talesperson för socialförsäkringsfrågor