Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP måste göra upp med ekofascismen

MILJÖKÄMPE. Adam Cwejman och Alexander Bard skriver att rationella lösningar får minimalt utrymme i dagens miljöpo- litik och varnar för Maria Wetterstrand och Miljöpartiet, som enligt skribenterna förespråkar att den ekonomiska utveck- lingen måste hämmas för att spara på naturens resurser.
Foto: Cornelia Nordström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ekologistiska dogmer accepteras lättvindigt utan att deras effektivitet diskuteras. Ett av ekologismens heliga ord är närodling. Men är grönsaker odlade  i energikrävande växthus och transporterade med bensindrivna lastbilar verkligen klimatvänligare än grönsaker  odlade i varmt klimat och transporterade med lastfartyg? De svenska flaggorna på köttfärspaketen avslöjar att närodlingshetsen snarare handlar om  unken protektionism och rasism. 

 När ekologismen förutsätter att Den Stora Katastrofen bara kan stoppas av en stark stat underkastar den sig den paternalistiska staten.  I ivern att värna miljön ses staten och dess maktredskap -  främst piskorna -  som vägen att nå målet. Den socialistiska övertron på den statliga planeringens förträfflighet har alltså kommit tillbaka, denna gång i ekologisk skrud. När ekologisterna hävdar att människan måste återfå ett känslomässigt fäste i marken hon bebor, då är ekologismen dessutom stockkonservativ. 


Det är viktigt att inte låta sig förledas av Maria Wetterstrands urbana framtoning. Miljöpartiets partiprogram  hävdar aggressivt att den ekonomiska utvecklingen måste hämmas för att stoppa överbefolkning och en urholkning av planetens resurser.

Ekologismen ser planeten som god, och människan som ond. Teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt betraktas som onaturliga och hotfulla störningar av den heliga  balansen. Det sunda förnuftet  ersätts med en diffus religiös tanke om något slags obefläckat, naturligt tillstånd. 

 Ekologisterna vägrar att se vad som faktiskt har gett lägre spädbarnsdödlighet, fler barn som går i skola, fler läkare per capita och det mesta som förknippas med välstånd och positiv utveckling. Att vi lever längre i dag än för hundra år  sedan beror inte på att vi köper närodlade tomater eller på att vi släcker lamporna en timme under earth hour. I stället handlar det om forskning, utveckling och tillväxt. Ekologisterna ignorerar att den viktigaste åtgärden för att bekämpa överbefolkning är fattigdomsbekämpning.  Länder som Nigeria och Uganda, med astronomiska födelsetal, tillhör också världens fattigaste. När hörde vi senast en ekologist prata om fattigdomsbekämpning som något positivt?

Det är med med frihet, demokrati, teknologiska innovationer och positiva incitament som vi skyddar planeten och räddar klimatet. Skatter på växthusgaser och handel med  utsläppsrätter är utmärkta exempel. 

 Dessutom är nya teknologiska lösningar på miljö- och klimatproblem lätta att kopiera och sprida snabbt i hela världen. De minskar snabbt  i kostnad när de sprids. Den framväxande sol- och vindkraften och den nya kärnkraften är utmärkta exempel. Negativa  lösningar är precis tvärtom, lokalt specifika och lika kostsamma varje gång att tillämpa. 

 Tyvärr får rationella lösningar minimalt utrymme i dagens miljöpolitik. I stället moraliserar ekologisterna över mänsklighetens existens och hänger upp sig på destruktiva religiösa slagord. För dem är behovet av att få biomoralisera uppenbarligen mycket viktigare än att verkligen rädda miljön och klimatet. Varför har Miljöpartiet annars, ironiskt nog, den sämsta miljö- och klimatpolitiken av alla riksdagspartierna?

Det existerar inget egenvärde utanför människan. Som ekoliberaler ser vi att det är just därför som  miljön måste värnas. Biologisk mångfald och ett hållbart ekosystem är viktigt för människans egen överlevnad. 

 Det är därför av största vikt att ekologismens förvirrade tankegods inte  accepteras okritiskt. Det är vetenskap och förnuft, och inte människans metafysiska ondska, som är ekoliberalismens svar mot ekologismen.ALEXANDER BARD

 ADAM CWEJMAN

FAKTA

ALEXANDER BARD
är grundare av Liberati.


ADAM CWEJMAN
är ordförande för LUF.

0