Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP i hård kritik mot S: Natur och samer hotas

Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för MP.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Amanda Lind (MP), fd kultur- och demokratiminister.
Foto: DUYGU GETIREN/TT

Den nye näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson sa direkt som det var: Socialdemokraterna ska öppna nya gruvor, för att ”de älskar gruvor”.

Det är med stor sorg vi ser att vad vi oroat oss för, på bara några dygn, nu är ett faktum, skriver tio MP-toppar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. ”Det är inte så att vi tar lätt på miljöfrågor, men ja, vi älskar gruvor i Socialdemokraterna”

Det hann inte gå många minuter innan Sveriges nye näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson gav besked om att den nya regeringen kommer att fatta beslut om järnmalmsbrytningen i Gállok inom snar framtid. I samma stund blev det återigen tydligt varför Miljöpartiet behövs i svensk politik.

Anderssons ord var bara tomt prat

Bara knappt fyra timmar före näringsministerns avslöjande hade statsminister Andersson, i sin regeringsförklaring, talat varmt om mänskliga rättigheter och minoriteters rätt till kultur. Hennes anförande gav sken av engagemang och ambition, vilket gladde alla oss som värnar kommande generationers framtid. Därav vår enorma förvåning när det blev tydligt att statsministerns ord i plenisalen var just bara vackra ord. 

Det krävdes ingen grävande journalistik för att synliggöra den nytillträdda regeringens egentliga önskan. Den levererades av ansvarig näringslivsminister Thorwaldsson som sa som det var, Socialdemokraterna ska öppna nya gruvor, för att ”de älskar gruvor…”.

Perspektiv om konsekvenserna för natur, samisk kultur och renskötsel lyste, smärtsamt tydligt, med sin frånvaro när ministern talade till pressen. Lika tydlig är den talande tystnaden från Sveriges nya klimat- och miljöministern, Annika Strandhäll. Klimat- och miljöministern borde ha agerat snabbt och med kraft mot ett sådant grovt miljöskadligt uttalande. 

Miljöfientlig agenda där kapitalet härjar fritt

Med samma sorg måste vi konstatera att den minister som är ansvarig för de samiska kulturfrågorna, liksom för demokratipolitiken, kulturminister Jeanette Gustafsdotter, inte heller har reagerat. Är detta vad vi nu ska förvänta oss? Att vi är tillbaka i en miljöfientlig agenda där kapitalet tillåts härja fritt till förmån för kortsiktiga vinster, medan den egentliga notan sänds till kommande generationer? 

Protester i Gállok efter provborrning 2013.
Foto: ANETTE NANTELL/TT

Frågan om exploatering i Gállok har behandlats av regeringen sedan 2017 och vi är många som väntar på beslutet. Gállok-området är mycket viktigt för renskötseln och den samiska kulturen, här finns också betydelsefulla natur- och kulturvärden. Miljöpartiet är inte emot all gruvnäring i sig – men Gállok är, av flertalet skäl, ingen lämplig plats för en gruva.

Gruva i Gállok särskilt olämpligt

Gruvverksamhet har alltid en påverkan på miljön där den utförs. Gruvor står för en betydande del av miljöavfallet i Sverige och orsakar alltför ofta allvarliga miljöproblem. Gruvetablering i Gállok är särskilt olämpligt. 

Dels för att den mest betydande miljöpåverkan från gruvor är utsläpp av metaller och andra ämnen i vattendrag. I Gállok finns flera sjöar och vattendrag, viktiga för fiske och rekreation men också som dricksvattenresurs. En gruva skulle också hota urskogen i området. 

Men framför allt är detta mark som traditionellt brukats av urfolket samerna. En gruvetablering i Gállok skulle påverka samisk kultur kraftigt och försvårar renskötseln. Det planerade etableringsområdet av gruvan kommer att skära av Jåhkågasska sameby i två delar, vilket innebär att renarna inte kommer att kunna vare sig ströva eller flyttas mellan samebyns olika betesområden på traditionellt vis. 

Samebyn har inget alternativ

Samebyn har inte heller möjlighet att hitta alternativa områden för renbete som kan ersätta det tilltänkta gruvområdet. Traditionella samiska näringar och möjligheter till försörjning hotas om regeringsföreträdarnas kärleksförklaring blir verklighet. Detta har påpekats av länsstyrelsen i Norrbottens län, som avstyrkt etableringen. Unesco har också bedömt att en gruva i Gállok skulle påverka världsarvet Laponia negativt. 

Sverige har en skyldighet enligt folkrätten att tillgodose samernas rättigheter till bland annat land och vatten. Även rätten att bedriva renskötsel, jakt och fiske skyddas i svensk grundlag. Staten har också en skyldighet att säkerställa att samer får inflytande i beslut som berör dem. Ändå har samerna mycket små möjligheter att påverka. På grund av samernas bristande möjligheter till inflytande i gruvärenden har FN riktat upprepad kritik mot Sverige. Vi utgår ifrån att regeringen tar till sig av kritiken.

Blundar för Europas enda urfolk

Det är med stor sorg vi ser att vad vi oroat oss för, på bara några dygn, är ett faktum. Vare sig naturen, djuren eller Europas enda urfolk, med grundlagsskyddad rätt att behålla och utveckla sin kultur, finns med på den nya regeringens dagordning. 

Nu måste alla vi som värnar både miljö och urfolket samernas rättigheter organisera oss! Låt oss visa såväl makthavare som personer med samisk bakgrund att vi är många som aldrig kommer att stå tysta och se på när det görs oåterkalleliga ingrepp i vår natur, eller när samers och andra minoriteters rättigheter ignoreras.


Av Märta Stenevi

Språkrör (MP)

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker (MP)

Amanda Lind

Fd kultur- och demokratiminister (MP)

Amanda Palmstierna

Riksdagsledamot och mineralpolitisk talesperson (MP)

Camilla Hansén

Riksdagsledamot och talesperson i demokrati- och minoritetsfrågor (MP)

Henrik Blind

Ordförande MP Norrbotten och gruppledare MP Jokkmokk

Pär Holmgren

Europaparlamentariker (MP)

Karin Thomasson

Regionråd Region Jämtland Härjedalen (MP)

David Ling

Språkrör Grön ungdom

Emma Bergeling

Språkrör Gröna studenter

Se Expressens reportage från gruvprotesterna 2013: