"MP gör trafiksäkerhet till klassfråga"

Trafiksäkra dubbdäck ska inte behöva väljas bort av ekonomiska skäl.
Foto: Per Wissing

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

MP vill att regeringen ska införa en dubbdäcksavgift på 1 000 kronor per år för att minska dubbdäcksanvändningen i Sverige. Jag och min riksdagskollega Ulf Berg, M, är djupt kritiska till detta. Sveriges Riksdag har antagit ett ambitiöst mål, nollvisionen, om noll döda i trafiken. Det står vi helt bakom, men det kan inte förenas med minskad dubbdäcksanvändning.

Trafiksäkerhet får inte bli en klass -  fråga. Vem vill ta ansvar för att  familjer med två bilar inte kommer ha råd med dubbdäcksavgifter på 2 000 kronor per år eller 8  000 kronor per mandatperiod?

I dag kan den som har råd köpa en bil med modern teknik som hjälper föraren att undvika en olycka. Den som verkligen behöver dubbdäck är dock den bilist som inte kör en bil med den modernaste tekniken. Trafiksäkra dubbdäck ska då inte behöva väljas bort av ekonomiska skäl.

Riksdagens utredningstjänst har på vårt uppdrag studerat Oslo, där man infört en dubbdäcksavgift. Ingen utvärdering visar dock att minskad dubbdäcksanvändning lett till några positiva hälsoeffekter. De särskilda partiklarna från just dubbdäck går nämligen inte att särskilja från andra källor till partikelutsläpp.

Det man däremot vet är att risken att dö i en trafikolycka ökar med 40 procent för den som kör med dubbfria däck. Beslut om trafiksäkerhet ska ske på nationell nivå. Som bilist ska man kunna lita på att det är samma goda trafiksäkerhet i hela Sverige.


LARS BECKMAN, M

riksdagsledamot