MP: Dubblera ytan med skyddad skog i Sverige

Vi vill se en hållbart brukad skog utan gigantiska kalhyggen och med fler nationalparker, skriver MP-debattörerna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Märta Stenevi (MP), språkrör.
Foto: JESSICA GOW/TT
Per Bolund (MP), språkrör.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Maria Gardfjell, riksdagsledamot (MP), förste vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet.
Foto: PRESSBILD

Sedan Miljöpartiet tog plats i regeringen 2014 har över 1 000 naturreservat inrättats eller utvidgats. 

Låt oss vara tydliga: Vi har bara börjat. Mer värdefull skog måste skyddas, skriver Märta Stenevi, Per Bolund, Maria Gardfjell och Rebecka Le Moine (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det går inte att välja mellan att lösa klimatkrisen eller naturkrisen. Vi behöver göra båda delarna och det här och nu. Den svenska skogen är en av vårt lands största tillgångar, men utan ett hållbart skogsbruk kan skogens stora artrikedom bli ett minne blott. Tyvärr saknas en politisk enighet för att vända utvecklingen. Miljöpartiet vill se en hållbart brukad skog utan gigantiska kalhyggen men med fler nationalparker och mer skyddad skog där markägares rätt till bättre ersättning respekteras. 

Ökad risk för pandemier

I dag är 96 procent av den samlade vikten av däggdjur på vår planet boskapsdjur och människor. Ynka 4 procent är vilda däggdjur. I stort sett alla pandemier har kommit från djurriket och risken för att nya smittor sprids ökar när mångfalden utarmas. Vi människor sågar av grenen vi själva sitter på.

Sedan Miljöpartiet tog plats i regeringen 2014 har vi satsat över fem miljarder kronor på att skydda och sköta Sveriges natur. Över 1000 naturreservat har inrättats eller utvidgats. Detta är viktiga investeringar i Sverige, men låt oss vara tydliga: vi har bara börjat. Mer värdefull skog måste skyddas.  

Bruka inom naturens gränser

Den svenska skogen är en stor tillgång och vi ska självklart dra nytta av råvaror från skogen och skapa nya material och produkter i en cirkulär bioekonomi. Men ska vi lyckas exportera våra produkter framöver måste vi visa att Sverige brukar skog inom naturens gränser.

Miljöpartiet vill stärka ersättningsrätten och öka den ekonomiska tryggheten för skogsägare.

Miljöpartiet vill skydda tillgången till oförstörd natur, både för människors skull och för att växter och djur ska överleva. Det kommer vi fortsätta att prioritera i förhandlingar om skogspolitiken. För oss är det tre saker som är särskilt viktiga när det handlar om svensk skog och skogsbruk.

Fler trädslag och färre kalhyggen

För det första måste skogsbruket bli hållbart och naturanpassat, och miljölagstiftningen måste ta större plats i skogsbruket. Den största delen av skogen i Sverige brukas och det kommer att fortsätta vara så. Men vi måste bort från det ensidiga storskogsbruket med gigantiska kalhyggen. Vi vill också se ett skogsbruk med många olika trädslag. Det skulle göra skogen mer motståndskraftig mot högre temperaturer, skadedjur och bränder. Vi vill att staten ska gå före, och då behövs tydliga instruktioner till Sveaskog. 

Fler nationalparker

För det andra vill vi bilda fler nationalparker. Sverige har i dag 30 nationalparker. Vi vill att det ska öka till 40 inom tio år. Det gynnar så klart den biologiska mångfalden, men också människor som vill ge sig ut och njuta av skog och mark. En satsning på fler nationalparker skulle leda till jobb och utveckling i hela landet eftersom de fungerar som magneter för den viktiga besöksnäringen.

Långsiktigt skydd av skogen

För det tredje behöver mer skog skyddas från avverkning. Naturvårdsverket uppskattar att det finns cirka tre miljoner hektar skogar med höga naturvärden som saknar skydd. Ofta handlar det om naturskog. Miljöpartiet vill att dessa skogsområden ska skyddas långsiktigt. 

I första hand ska det göras med formellt skydd, såsom naturreservat, men även frivilliga avsättningar kan bidra. Det skulle innebära ungefär en dubblering av den skyddade skogen i Sverige. Det är en självklarhet för oss att det här ska göras på ett rättvist sätt. Miljöpartiet vill stärka ersättningsrätten och öka den ekonomiska tryggheten för skogsägare.

98 procent av Sveriges befolkning instämde 2018 helt eller delvis i att det är viktigt att skydda naturen. Miljöpartiet lyssnar till denna starka majoritet och är beredda att fortsätta ta strid för skogen. Det borde andra politiker också göra.


Av Märta Stenevi

Språkrör för Miljöpartiet 

Per Bolund

Språkrör för Miljöpartiet 

Maria Gardfjell

Riksdagsledamot (MP), förste vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot (MP), talesperson för biologisk mångfald