MP borde satsa på miljön – inte gränslös migration

”Väldigt många som vill att jag ställer upp”
Språkrörskandidaten Annika Hirvonen blundar för de ekonomiska konsekvenserna av ”solidaritet med alla världens människor”, skriver Roland Andersson.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT
Roland Andersson är nationalekonom och professor emeritus vid KTH.
Foto: RIKARD ARVIDSSON

Frågan är om det inom Miljöpartet finns någon kandidat till nytt språkrör som vill verka för en vidgad miljöpolitik och släppa på partiets särpräglade migrationspolitik. Välj i så fall henne, skriver nationalekonomen Roland Andersson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Annika Hirvonen är en av de om meddelat att hon vill bli Miljöpartiets nya språkrör efter Isabella Lövin. Hirvonen är gruppledare i riksdagen. Hon är också partiets talesperson i Migrationspolitiska kommittén, en parlamentarisk utredning som nyligen lämnade sitt betänkande till regeringen. Den föreslår stramare migrationspolitik i 26 punkter. Hirvonen godtar endast tre av dessa punkter, inte det sk volymmålet för det antal flyktingar som ska få komma till hit varje år.

Blundar för konsekvenserna

Vilket är motivet för MP:s generösa migrationspolitik? Det ”är solidaritet med världens alla människor” (Kvartals fredagsintervju den 21 augusti). ”Så ska vi hat! Men var ska vi tat?” I intervjun verkar Hirvonen ha tillgång till ett ymnighetshorn av pengar för dessa utan att det påverkar folk i vårt land. Hon blundar för de ekonomiska konsekvenserna. 

Socialdemokraterna godkänner utredningens alla 26 punkter. Partiet står således långt ifrån MP. Sprickan mellan partierna gör att regeringen kan få avgå, såvida de inte kompromissar. 

MP kan inte räkna med några röster utifrån världen, endast från landets väljare. I den senaste mätningen fick partiet endast 3,8 procent från dessa. En stor majoritet av väljarna vill enligt opinionsmätningarna bromsa invandringen. Genom sin starkt profilerade migrationspolitik riskerar MP inte bara att förlora regeringsinnehavet utan också att åka ur riksdagen. Då tappar partiet möjligheterna att direkt påverka sitt kärnområde, miljön, liksom andra områden.

Vidga begreppet miljö

MP har velat bredda sitt politiska program genom att satsa på en generös migration. Ett alternativ vore att vidga begreppet miljö. Förutom att omfatta bättre klimat och mindre miljöförstörande utsläpp kan det handla om att skapa attraktiva boende- och stadsmiljöer (se Andersson m fl ”Så skapas attraktiva städer”, 2014, Samhällsförlaget). 

I intervjun verkar Hirvonen ha tillgång till ett ymnighetshorn av pengar utan att det påverkar folk i vårt land. Hon blundar för de ekonomiska konsekvenserna.

Dit hör en hel del av det som partiet redan kämpar för, fler parker och grönområden, mindre buller och utsläpp av bilavgaser, etcetera. Men de områden i våra förorter som tagits över av kriminella gäng är inga attraktiva boende- och stadsmiljöer. Här finns mycket att göra för politiker som vill värna om miljön.

Misskött integration

Vice rikspolischef Löfving kom dundrande med en rapport från polisens underrättelseverksamhet om att 40 släktklaner kommit hit för att bedriva tung kriminalitet. Rapporten fick starkt genomslag i massmedia och politik. 

Förre rikspolischefen Björn Ericsson berättade sedan i en tv-intervju att han redan i början av 1990-talet varnade för inflödet av tungt kriminella personer från Balkan och framväxten av motorcykeldrivna kriminella nätverk, Bandidos och Hells Angels. Den politiska responsen var ringa och naiv från partier av olika kulörer enligt Ericsson.

På Löfvings rapport blev det en starkare reaktion. I en tv-sänd debatt i riksdagen medgav statsminister Stefan Löfven att det finns ett samband mellan migration, misskött integration och den utbredda gängkriminaliteten. ”Det är glasklart” sa han. Vad blev Hirvonens kommentar till detta? ”Vi har ett annat synsätt”.

Välj någon som bryr sig om miljö

Frågan är om det inom MP finns någon kandidat till nytt språkrör som vill verka för en vidgad miljöpolitik och släppa på partiets särpräglade migrationspolitik. Välj i så fall henne  framför Hirvonen, till stort gagn för miljön i vårt land.   


Av Roland Andersson

Nationalekonom och professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan

Se också:

Expressens politikprogram ”Veckan med Viktor” är tillbaka med en ny säsong.