Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP är det största hotet mot vår frihet

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Den libertarianske debattören och youtubern Henrik Jönsson är aktuell med boken ”Frihetligt självförsvar – fälthandbok för individualister”.

Den allt mer auktoritära nymoralism som präglar vår samtid är djupt oroande.

Bristen på självinsikt hos Miljöpartiets båda språkrör vore skrattretande om den inte var så allvarlig, skriver Henrik Jönsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Friheten är bräcklig och måste återerövras av varje ny generation. En av de största demokratiska utmaningarna är att försvara de frihetsbärande institutionernas integritet mot frestelsen att kringskära dem. Detta sker ofta under förevändningen att den ideologi eller övertygelse man själv hyser skulle vara så nödvändig att det legitimerar begränsningar, regleringar och kontroll av samhällsområden som tidigare varit fria.

Oreserverat stöd för inskränkningar

På en direkt fråga angående beredvilligheten att införa restriktioner liknande dem vi levt med under pandemin för att rädda klimatet, svarade Per Bolund utan en sekunds tvekan ”ja”. Det miljöpartistiska språkrörets oreserverade stöd för inskränkningar i människans frihet som ogenerat exponerades i partiledardebatten är lika häpnadsväckande som förskräckande.

Häpnadsväckande, eftersom den röjer en total brist på demokratisk instinkt hos en person som är partiledare för ett av landets styrande partier. Förskräckande, eftersom denna aningslöshet öppnar upp för paternalistiska och rent totalitära metoder.

Svenska politiker – inte minst miljöpartistiska – är synnerligen benägna att peka ut andra länder och andra länders politiska ledare som totalitära.

Friheten att handla, tänka, tro och yttra sig är fundamentet i varje demokratiskt samhälle. Den moderna, västerländska civilisationen vilar på upplysningstidens ideal: Förnuft, frihet, framsteg och respekt för varje individs förmåga att forma sitt eget liv och göra egna val. En individualistisk människosyn är nödvändig för samhällets utveckling men också för individens lycka. Mänsklig lycka är nämligen, som John Stuart Mill uttrycker det i ”On Liberty”, beroende av att man själv valt det liv man vill leva.

Därför måste vi försvara individens rätt att göra egna val också när valen ter sig dumma eller rentav obegripliga – under förutsättning att valen inte inskränker en annan människas frihet eller skadar henne. 

Auktoritär nymoralism breder ut sig

Den allt mer auktoritära nymoralism som präglar vår samtid är djupt oroande. Redan innan pandemin såg vi inskränkningar i individens frihet i form av exempelvis förbud att röka på offentlig plats. Under pandemin tolererade vi inskränkningar i vår frihet för ett högre värde, nämligen livet självt. De begränsningar vi levde med och anpassade oss efter syftade till att skydda både oss själva och andra från sjukdom, lidande och död.

Svenska politiker – inte minst miljöpartistiska – är synnerligen benägna att peka ut andra länder och andra länders politiska ledare som totalitära. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi har upprepade gånger pekat ut Ungern och Polen som länder med en bristfällig respekt för individens frihet. Flera gånger – bland annat i den här intervjun i QX – har Stenevi uttryck stor oro för en ”konservativ backlash för mänskliga rättigheter” som gynnar ”totalitära krafter”.

Skrämmande brist på självinsikt

Bristen på självinsikt hos Miljöpartiets båda språkrör vore skrattretande om den inte var så allvarlig. Det parti som utgör det enskilt största hotet mot individens frihet och lycka är inte något av de konservativa partierna. Det är Stenevis och Bolunds eget Miljöparti som hotar våra friheter. 

Den frihet vi åtnjuter i dag kan tas ifrån oss i morgon. Och det är från partier som anser sin agenda vara viktigare än friheten själv som den måste försvaras.


Av Henrik Jönsson

Libertariansk debattör, youtuber och författare. Aktuell med boken ”Frihetligt självförsvar – fälthandbok för individualister”