Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Moderaternas förslag slår mot allas integritet

Advokat Thomas Olsson.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell.
Foto: ALI LORESTANI/TT

Betyder Moderaternas förslag i jakten på gängkriminella att jag – och alla andra som inte är gängkriminella – måste avstå från alla rättigheter till ett privatliv och respekten för vår integritet? skriver advokat Thomas Olsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Johan Forssell (M) efterlyser i en debattartikel i Expressen utökade möjligheter för polisen att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Triggerpunkten är den franska polisens operation som gav tillgång till de så kallade Encrochattarna. Frågan är dock om Johan Forssell är riktigt på det klara med vad han själv säger.

För det första kan det konstateras att det redan i dag finns en lag som gör det möjligt att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte, nämligen lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Det förefaller oklart om Johan Forssell känner till den lagens existens och om det är ändringar i den lagen som föreslås eller någon helt ny lag.

Alla skulle bli föremål för övervakning

För det andra verkar Johan Forssell inte riktigt förstå innebörden av att hemliga tvångsmedel riktas mot en ”meddelandetjänst”. En sådan åtgärd innebär att alla som använder ”meddelandetjänsten” blir föremål för övervakning, och det alldeles oavsett om de är ”gängkriminella” eller inte. 

Hur hanterar vi det faktum att Frankrike ägnat sig åt olaglig hemlig dataavläsning på svenskt territorium?

För det tredje har fransmännen inte ”avlyssnat” Encrochat, utan de har använt en metod som kallas för hemlig dataavläsning. Det innebär att de fört in en programkod i alla telefoner som använt sig av Encrochats ”meddelandetjänst” och därigenom kunnat läsa av telefonen när den används. Vem som använt telefonen har saknat betydelse.

Det Frankrike gjort är olagligt

För det fjärde är det intressant att Johan Forssell konstaterar att det som fransmännen gjort är olagligt i Sverige. Anledningen till att det är olagligt är att Frankrike saknat tillstånd från en svensk domstol att utföra åtgärden på svenskt territorium. Och, precis som Johan Forssell konstaterar, skulle Frankrike aldrig kunnat få ett sådant tillstånd, eftersom åtgärden inte är tillåten enligt svensk lag.

Johan Forssell förefaller dock inte dra några slutsatser av sina egna påståenden, nämligen hur hanterar vi det faktum att Frankrike ägnat sig åt olaglig hemlig dataavläsning på svenskt territorium? 

Vad händer med allas vår integritet?

Johan Forssell är nog inte heller riktigt på det klara med konsekvenserna av att tillåta ”avlyssning” av en ”meddelandetjänst”, särskilt inte om den utförs av en främmande makt i Sverige. Det innebär nämligen att om Johan Forssell själv använder till exempel WhatsApp eller någon liknande ”meddelandetjänst” så ska det vara möjligt att ”avlyssna” Johan Forssell. Tänk Kina, Johan Forssell!

Det finns något bedrägligt i att först föreslå en åtgärd som slår blint mot alla – och sedan motivera den med att gängkriminella får skylla sig själva. Det senare är givetvis sant, men betyder det att jag och alla andra som inte är gängkriminella måste avstå från alla rättigheter till ett privatliv och en respekt för vår integritet?


Av Thomas Olsson

Advokat

0