Moderaterna: Utvisa fler utländska våldtäktsmän

För det första måste straffen för våldtäkt skärpas och dagens form av mängdrabatt för serievåldtäktsmän tas bort, skriver Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson. Arkivbild från utredning av misstänkt överfallsvåldtäkt i Göteborg.
Foto: ANNA SVANBERG
Elisabeth Svantesson (M) är ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: JESSICA GOW/TT
Tomas Tobé (M) är rättspolitisk talesperson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Vår utgångspunkt är att den som är utländsk medborgare och som begår en våldtäkt i Sverige har förverkat sin rätt att stanna kvar här, skriver Moderaternas Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTT & STRAFF. På bara två år har utsattheten för sexualbrott fördubblats. Samtidigt har antalet anmälda våldtäkter ökat. Utvecklingen är allvarlig. Det är alldeles uppenbart att något måste göras och att brottsoffrens perspektiv behöver stå i centrum för åtgärderna. Vi moderater vill skärpa straffen för våldtäkt, att utländska våldtäktsmän i betydligt högre utsträckning ska utvisas och att jämställdhetsperspektivet stärks i skolan och i integrationsprocessen. 

Att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp är bland det värsta en människa kan vara med om. Övergreppet ger känslomässiga sår som brottsoffret riskerar att bära med sig hela livet. Samhället måste ta de här brotten på största allvar.

Skrämmande många övergrepp

Brottsförebyggande rådets siffror visar att fler än 70 000 unga kvinnor utsattes för ett sexuellt övergrepp under 2016. Bilden är skrämmande och bakom varje siffra finns ett brottsoffer som kan ha fått sitt liv förstört. Den här utvecklingen kräver konkret handling. Det finns ingen tid att vänta, kriminalpolitiken måste ställas om för att vi på allvar ska kunna ta tag i problemen.


LÄS MER: Ann Heberlein: Förklaringen till våldtäktskrisen är enkel

LÄS MER: Svenska män har inte bättre kvinnosyn

LÄS MER: Männen som våldtar tillsammans – granskning av 43 fällda 


Moderaterna går till val med ett brett paket för att stävja sexualbrotten. Våra reformer har brottsoffrens perspektiv som utgångspunkt och syftar till att färre ska utsättas och att de som ändå utsätts ska få upprättelse. På riktigt. Politiskt känsliga frågor, såsom att utlandsfödda är överrepresenterade i gärningsmannastatistiken,  får aldrig stå i vägen för varken en relevant debatt eller effektiva åtgärder. Tvärtom, ju mer kunskap vi har – desto bättre. Ur detta perspektiv är det beklagligt att Stefan Löfvens regering och justitieminister Morgan Johansson (S) inte velat ta tag i att få en bättre bild av bland annat vilka gärningsmännen är.

Den som kommer från ett land där synen på kvinnor är väsentligt sämre än vad den är här måste tidigt informeras om vad som gäller i Sverige.

De tre viktigaste punkterna mot våldtäkterna

Tre delar är särskilt viktiga att få på plats så tidigt som möjligt under nästa mandatperiod: 

För det första måste straffen för våldtäkt skärpas och dagens form av mängdrabatt för serievåldtäktsmän tas bort. I dag får den som döms för flera våldtäkter ett rabatterat straff. Det betyder i klartext att en serievåldtäktsman som begått tre våldtäkter bara behöver avtjäna det fulla straffet för en av våldtäkterna. Detta måste förändras. Hänsyn till gärningsmännens välbefinnande ska inte längre gå i första hand.

För det andra måste vi slå vakt om den svenska jämställdheten i integrationsprocessen. Kultur spelar roll i mötet med Sverige. Den som kommer från ett land där synen på kvinnor är väsentligt sämre än vad den är här måste tidigt informeras om vad som gäller i Sverige. Därför behöver en integrationsplikt införas och en bred kartläggning över sexualbrottens orsaker, där även gärningsmännens bakgrund ingår, genomföras.

För det tredje vill vi att fler utländska sexualbrottslingar utvisas. Ribban för när utvisning kan bli aktuellt ska sänkas så att brott som kan ge mellan sex månader och ett års fängelse ska kunna leda till utvisning. Vi vill även att mindre hänsyn ska tas till gärningsmannens anknytning till Sverige när någon ska utvisas. Vår utgångspunkt är att den som är utländsk medborgare och som begår en våldtäkt i Sverige har förverkat sin rätt att stanna kvar här.

10 000 fler polisanställda med M

En grundförutsättning för att arbetet mot sexbrotten ska bli framgångsrikt är att det finns fler poliser. Moderaterna kommer att satsa på 10 000 fler polisanställda, högre lön för landets poliser och betald utbildning.

De här åtgärderna behövs om den  trygghet och jämställdhet vi brukar förknippa med Sverige ska kunna värnas. Det nya normala får inte bli att en stor grupp unga kvinnor utsätts för sexualbrott varje år och att våldtäktsanmälningarna fortsätter att öka. Och läggas på hög. Då går grundläggande samhälleliga värden förlorade. Värden som har lagt grunden för det samhälle som Sverige är i dag.


Av Elisabeth Svantesson

Ekonomisk-politisk talesperson (M)

Tomas Tobé

Rättspolitisk talesperson (M)