Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Moderaterna: S-regeringens maktmissbruk underminerar vår demokrati och rättsstat

Maria Malmer Stenergard (M), migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Gunnar Strömmer, partisekreterare Moderaterna.
Foto: MODERATERNA

Det maktmissbruk vi nu sett prov på kring Pensionsmyndigheten väcker flera frågor.

Att Socialdemokraterna har skickat in politiska kommissarier för att bevaka regeringens intressen är oförenligt med de principer som bär upp den liberala demokratin, skriver Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Enligt uppgifter i medierna har Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis statssekreterare legat på Pensionsmyndighetens styrelse om att ändra tjänstemäns yttrande om ett regeringsförslag – det nya garantitillägget till pensionärerna. Ändringar som några dagar senare också gjordes – bland annat ströks slutsatsen att förslaget borde avstyrkas, liksom analysen kring ekonomiska effekter av det. 

Om detta stämmer så betyder det att S aktivt underminerar viktiga delar av vår liberala demokrati och rättsstat. Det kommer Moderaterna aldrig att acceptera – nu krävs åtgärder i tre delar.

1) Gå till botten med regeringens otillbörliga påtryckningar

I Sverige har vi självständiga myndigheter och ett beredningskrav i grundlagen. Ska det kunna uppfyllas så måste naturligtvis alla delar ske utan politisk påtryckning från regeringen – i synnerhet gäller det i hanteringen av ett konkret ärende. 

Om det är så att Ardalan Shekarabis statssekreterare, eller någon annan på regeringskansliet, har sökt påverka myndighetens styrelse för att den ska agera mot sin egen tjänstemannaledning i syfte att gagna Socialdemokraternas partipolitiska intressen – då är det minst sagt utomordentligt allvarligt. 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Nu krävs en offentlig granskning av hela denna byk. Som ett första steg kallar nu Moderaterna socialförsäkringsministern, statssekreteraren och myndighetsledningen till socialförsäkringsutskottet för att ta reda på vad har hänt. Om inte godtagbara förklaringar kan lämnas i utskottet måste ytterligare offentlig granskning till och ansvar utkrävas. 

2) Säkra en lagrådsgranskning av pensionsförslaget 

S-regeringen håller nu på att söka alla tänkbara kryphål för att slippa undan en lagrådsgranskning av det aktuella förlaget. Till Expressen lät Ardalan Shekarabi genom sin pressekreterare meddela att ”ändringarna i inkomstskattelagen på grund av garantitillägget är av enkel beskaffenhet och därför ej lagrådspliktigt”.

Det är ett bisarrt påstående. Det rör sig alltså ett förslag som är synnerligen komplext och omfattande, som förändrar pensionssystemet i grunden och som Vänsterpartiet har klassat som ”den största pensionsreformen i modern tid”. Förslaget har kritiserats skarpt av tunga remissinstanser, och till och med den ansvariga myndighetens ledning ville alltså avstyrka det. 

Lika uppenbart som att S-regeringen nu vill trixa sig ur en granskning – lika angeläget är det att Lagrådet nu får pröva de frågor som förslaget väcker. Hänger förslagets föreskrifter ihop? Lever det upp till rättssäkerhetens krav? Är det utformat så att det tillgodoser angivna syften? Vilka problem kan uppstå vid tillämpningen? S-regeringens trixande måste få ett stopp. Moderaterna kommer nu göra allt vi kan för att förslaget ska granskas och beredas på ett seriöst sätt.

3) Stoppa politiseringen av myndigheterna

I det aktuella fallet är det alltså S-regeringen närstående politiker i myndighetens styrelse som först gripit in och stoppat tjänstemännens remissvar som avstyrkte regeringens förslag, och sedan röstat igenom ett remissvar helt i linje med regeringens önskemål och i konflikt med generaldirektören som reserverat sig. 

Det maktmissbruk vi nu sett prov på leder till slutsatsen att det är dags att överväga att helt och hållet avskaffa detta slags styrelser.

Turerna runt Pensionsmyndigheten väcker flera principiella frågor: Det första självklara reformsteget måste vara att avpolitisera myndigheternas styrelser – att S har skickat in politiska kommissarier i myndigheterna för att bevaka S-regeringens intressen är kort sagt otillständigt och oförenligt med de principer som bär upp den liberala demokratin. Inga politiker eller organiserade intressen i styrelser för oväldiga myndigheter är ett självklart steg – men nu bör hela systemet med myndighetsstyrelser omprövas.

Att regeringen styr myndigheter genom regleringsbrev och utnämning av generaldirektör är en rak och transparent ordning, och så är vår förvaltning tänkt att fungera. Men med införandet av styrelser för myndigheter skapas ett mellanlager som rejält grumlar till frågor om styrning och ansvar. Det maktmissbruk vi nu sett prov på leder till den vidare slutsatsen att det är dags att överväga att helt och hållet avskaffa detta slags styrelser. 

Demokratin måste försvaras

Demokratin kan inte tas för given. Den måste skyddas. Den måste försvaras. Det inser de alla flesta. En viktig del av vår demokrati och rättsstat är att vi har självständiga myndigheter och beredningskrav i grundlagen. Det ska inte få undermineras av socialdemokratiskt maktmissbruk. Moderaterna kommer alltid att stå upp för den liberala demokratin.


Av Gunnar Strömmer (M)

Partisekreterare

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson 

Dadgostar: ”Största pensionsreformen i modern tid”