Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mobilförbud gör inte våra vägar säkrare

stoppa förbudsivern. Visst är det olämpligt att tala i mobiltelefon när man kör. Men förbud hjälper inte, skriver infrastrukturministern.
Foto: COLOURBOX

Socialdemokraterna vill tvinga Sverige till samma lagstiftning som i  några av världens mest trafikfarliga länder, skriver Catharina  Elmsäter-Svärd.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Mobilförbud gör ingen nytta - att ge efter för Socialdemokraternas förbudsiver vore ett bakslag för trafiksäkerheten, varnar Catharina Elmsäter- Svärd.

Sverige är världens mest trafiksäkra land. Trots det vill Socialdemokraterna tvinga Sverige till samma lagstiftning som i några av världens mest trafikfarliga länder.

Det är fel väg att gå. Sverige ska fortsätta att vara världsledande.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har noggrant analyserat forskning och erfarenheter från andra länder som har infört förbud mot mobilanvändning under körning. Båda rapporterna slår fast att ett förbud mot en viss teknik inte har varit verkningsfullt för att få en säkrare trafikmiljö.

VTI har utifrån sin forskning föreslagit andra mer effektiva åtgärder för att minska det trafikfarliga beteendet i trafiken. Regeringen föreslår nu att riksdagen lyssnar till den forskning som finns snarare än att införa kortvariga och verkningslösa förbud mot vissa beteenden.


Sverige har sedan länge en trafikbrottslag, som utan att särskilt lyfta fram mobiltelefonen, ger polisen möjlighet att ingripa vid vårdslöshet i trafiken. I förarbetet till lagstiftningen framfördes att medvetet risktagande skall vara att betrakta som vårdslöshet i trafik.

När Socialdemokraterna kräver ett förbud mot just mobiltelefoner löser de inga problem. Sverige har redan ett förbud mot vårdslöst beteende i trafiken, oavsett om det beror på mobiltelefoni, Ipads eller att någon sminkar sig bakom ratten.

Låt mig vara tydlig: Mobiltelefonanvändning är inte lämpligt under bilkörning.


Det är inte bra att köra bil och samtidigt göra något annat som kräver uppmärksamhet, såsom att skriva ett sms eller att knappa in ett telefonnummer.

Det är lika olämpligt att använda en Ipad eller att sminka sig i backspegeln om det kräver uppmärksamhet från bilkörningen.

Men en lagstiftning som pekar ut varje olämplig aktivitet blir snart ohanterlig, i takt med att ny teknik utvecklas och beteendemönster tillkommer. För att minska det trafikfarliga beteendet krävs andra insatser.

Upplysningskampanjer, riskutbildningar och stränga företagspolicys har visat sig vara effektiva verktyg för att främja såväl bältesanvändning som hastighetsefterlevnad och ökad medvetenhet om risker i trafiken.


Ökad medvetenhet om riskerna med två sekunders ouppmärksamhet kan bidra till en stor förändring bland Sveriges bilister.

I enlighet med VTI:s rekommendationer föreslår regeringen just denna typ av insatser.

Regeringen avser också att se över kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet samt ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra lämpliga andra åtgärder, som långsiktigt kan öka förares medvetenhet om riskerna med användning av bland annat mobiltelefon under körning.

Sverige är världens mest trafiksäkra land. Vi är det tack vare ett omfattande forsknings- och reformarbete, förlitat på duktiga experter.

Låt inte Socialdemokratisk förbudsiver röja vår världsledande position.


Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M)