Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Minska mottagandet – och skärp kraven

För att integrationen ska fungera måste vi ställa högre krav på de som har kommit hit, skriver Tobias Billström (M).
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Tobias Billström är gruppledare för Moderaternas riksdagsgrupp.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Med gymnasielagen undergräver regeringen den reglerade invandringen.

Vad Sverige behöver är ett minskande mottagande – och skärpta krav för de som har kommit hit, skriver Tobias Billström (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | FLYKTINGPOLITIK. Migrationsverket presenterade nyligen en prognos över antalet asylsökande under 2018 och 2019. I år förväntas 23 000 personer söka asyl i Sverige och 29 000 personer under nästa år. I prognosen framgår också att antalet asylsökande kommer att öka de kommande åren om permanenta uppehållstillstånd återigen blir huvudregel i Sverige.

Inte förenligt med Moderaternas syn

Den här utvecklingen är inte förenlig med den strama migrationspolitik som Moderaterna vill se. Givetvis ska vi ta vårt delansvar för en värld där ett stort antal människor befinner sig på flykt, men vi måste klara av att integrera de personer som har kommit hit.

En stram migrationspolitik förutsätter att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel för de som söker sig hit. Därför vill Moderaterna att den tillfälliga lag som gör att tillfälliga uppehållstillstånd just nu kan meddelas, ska förlängas till dess att en permanent och långsiktigt hållbar migrationspolitik finns på plats. 

Undergräver den reglerade invandringen

Istället för att förlänga den tillfälliga lagen, meddelar regeringen lagar som innebär att människor som fått nej på sin asylansökan ändå beviljas uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Det undergräver den reglerade invandringen.


LÄS MER: Gängen ska knäckas och straffas hårdare 


Den som nekats uppehållstillstånd ska så snart som möjligt återvända till sitt hemland. Här behövs en större tydlighet. Om inte återvändandet fungerar riskerar omfattande skuggsamhällen med social utsatthet, brott och illegalt arbete skapas.

Hög anhöriginvandring

Enligt Migrationsverkets prognos kommer vi också ha en hög anhöriginvandring till Sverige de kommande åren. Det är naturligt att vilja återförenas med sin familj och det är viktigt att detta är möjligt. Men även här behöver kraven vara högre. Det ska krävas jobb och egen försörjning för att uppfylla försörjningskravet för att ha rätt till anhöriginvandring. Detta skulle innebära att incitamenten för att snabbt komma i arbete ökar, samtidigt som kostnaderna för anhöriginvandringen skulle minska.

Mot bakgrund av Sveriges höga flyktingmottagande måste vi skapa bättre förutsättningar för människor att bli en del av det svenska samhället. Det handlar om personer som i dag befinner sig lagligt i Sverige och som har rätt att stanna här. I dag tar det åtta år innan ens hälften av de nyanlända har ett arbete. 


LÄS MER: Risken för självmord saknar motstycke 


Skärp kraven på svenska

För att integrationen ska fungera, måste vi ställa högre krav på de som har kommit hit. Det svenska språket är nyckeln till vårt samhälle och till jobb, varför kraven för att lära sig svenska behöver skärpas. Det är också rimligt att man kvalificerar sig till våra välfärdssystem och att man först får rätt till dessa när man har gjort rätt för sig.

Vår politik har lösningar som innebär att vi både har en stram migrationspolitik, samtidigt som vi möjliggör för en välfungerande och bättre integration. Både dessa delar är avgörande för att klara framtidens utmaningar.


Av Tobias Billström

Gruppledare (M)