Mina partikamrater har rasistkortet ständigt redo

Polisutryckning efter skjutning i Tynnered, ett utsatt område som tillhör den stadsdel där artikelförfattaren är verksam som politiker.
Foto: HENRIK JANSSON
Henrik Munck är förtroendevald miljöpartist med ansvar för ett särskilt utsatt område i Göteborg. Han riktar nu hård kritik mot MP:s identitetspolitik.

Jag är ansvarig för en stadsdel med utsatta områden och ser flera relevanta politiska frågor som måste få diskuteras. 

Identitetspolitiken skadar mitt parti – och den skadar invandrarnas möjligheter i samhället, skriver miljöpartisten Henrik Munck.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KRISEN I MP. "Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly." 

Så lyder en fin och lagom utopisk vision i partiprogrammet. Ungefär som att år 1942 kunna se bortom nuet och tro på ett enat Europa. Svårt men inte omöjligt.

En del miljöpartister översätter denna vision till att vi ska vara för "fri invandring" eller något liknande, nu i dag. Men med dagens situation i världen skulle minst en miljard människor vilja få en lägenhet i någon av våra förorter.

Man kan ogilla rasister, bilister, homofober, eller vita män i största allmänhet. Det är inte ens brottsligt att hata dem. Däremot, om man har den hållningen i sitt politiska arbete inom MP så är det ett tydligt brott mot partiprogrammet.

Att betrakta fri invandring som en lösning är att förringa hur många som har det illa i världen, och man undervärderar då också storheten i vår välfärd och grundläggande saker som rinnande rent vatten.

"En värld utan gränser" bygger i stället på att alla har det ungefär lika bra, som i Skandinavien i dag, och då snarare försvinner begreppet "invandring".

MP-politiken definieras genom att vara emot andras åsikter

Men oavsett om man vill ha "fri invandring" eller bara "generös invandringspolitik" så är det ett långt större problem för MP när företrädares politiska ståndpunkter definieras genom att i första hand vara emot åsikterna hos en annan grupp människor.


LÄS MER: Miljöpartiet är inte regeringsdugligt 


Man kan ogilla rasister, bilister, homofober, eller vita män i största allmänhet. Det är inte ens brottsligt att hata dem. Däremot, om man har den hållningen i sitt politiska arbete inom MP så är det ett tydligt brott mot partiprogrammet:

"Den gröna vägen handlar inte om 'vi och dom'. Därför söker vi samarbete och förståelse... Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt."

Partiprogrammets har alltså en positiv människosyn, och då kan inte miljöpartister "hata dem som hatar". Utan att gå emot sin egen politik.

Utspelshysterin skadar partiet

Det kallas för identitetspolitik när man driver sin politik genom att ställa olika grupper mot varandra på detta sätt. Identitetspolitikern är i sin yttersta form ointresserad av partiprogram och ideologier, och resonerar i stället främst utifrån vad hen personligen ogillar.

Identitetspolitikens intrång i MP, och dess följdeffekter med misslyckade rekryteringar och utspelshysteri, är den grundläggande anledningen till partiets kriser. 

Långt mer än den naturliga anspänningen mellan ljusgröna och mörkgröna anhängare, som snarare är hälsosam för partiet.

Min bild är att ledande företrädare för MP under en längre tid sett mellan fingrarna på identitetspolitikernas brott mot partiprogrammet, eller själva varit del av det. MP borde i stället utifrån positiv människosyn ha en medlande syn på konflikter mellan olika grupper i samhället, oavsett om det handlar om bilister eller invandrare.

Identitetspolitikerna drar rasistkortet då vi försöker lösa problem

Jag är ansvarig för en stadsdel med utsatta områden och ser flera relevanta politiska frågor som inte kan diskuteras utan att identitetspolitikerna "drar rasistkortet":

Hur stor andel elever med utländsk härkomst kan vi ha i skolklasser utan att det blir så kallad white-flight och mer segregation?

Hur hanterar samhället spänningar mellan olika invandrargrupper?

Hur säkerställer vi språkstöd för en mängd olika språk i allt från förskola till äldreomsorg, på ett rimligt sätt?

Kan riktad samhällsservice på olika språk till olika geografiska områden vara del i en aktiv politik för att gynna olika invandrargrupper att bo i olika områden?

Identitetspolitikerna skadar alltså inte bara MP utan de försvårar i högsta grad arbetet för att hitta lösningar för att invandring ska fungera bra. Ja, invandrarnas möjligheter i samhället skadas helt enkelt.

Den enkla slutsatsen för MP är därför: Följ partiprogrammet!

Partiledningen måste därför ta tydligt avstånd från identitetspolitiken.

Jag möter många som tycker att ett miljöparti egentligen har en viktig roll i Sverige men som inte vill rösta på någon som "hatar alla som hatar".


Henrik Munck (MP) 

Förtroendevald med politiskt ansvar för ett särskilt utsatt område i Göteborg