Utan hjälp kvävs min dotter – men F-kassan säger nej

Viktoria har varken förmåga att själv rädda sig, sköta sin ”mat” eller förmåga att påkalla hjälp. Hon saknar eller har nedsatt förmåga i en rad funktioner i kroppen, skriver pappan Kalle Larsson.
Foto: PRIVAT
Kalle Larsson.
Foto: Fredrik Hjerling

Min dotter Viktoria har ett totalt behov av hjälp – dygnet runt – för att överleva. Trots läkarintyg från tiotalet olika professioner, anser Försäkringskassan att det räcker med ett fåtal timmar. 

Vad är syftet med en myndighet som inte följer grundläggande lagar och regler? skriver pappan Kalle Larsson. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | FÖRSÄKRINGSKASSAN. Min dotter heter Viktoria och hon är 2 år. Hon föddes med stora funktionsnedsättningar. Det innebär att hon är beroende av omvärldens hjälp för att överleva. För att andas behöver hon vår hjälp 20–30 gånger per dygn. Hon behöver aktivt räddas från att inte kvävas sex till tio gånger per dygn i normalfallet.

Viktoria kan inte äta eller dricka något. Hon behöver därför sondmatas nästan dygnet runt med hjälp av en jejunostomi som för in 37 milliliter nedbruten näring per timme i en väldigt smal och skör silikonslang – genom magen och ner till tarm. Viktoria är uppkopplad mot en maskin som är med henne i allt. Slangen som för näring till hennes mage sitter genom ett öppet sår. Den måste hanteras många gånger per timme för att fungera – inte klämmas, tuggas av eller fastna etc.

Ett totalt hjälpbehov

Viktoria har varken förmåga att själv rädda sig, sköta sin ”mat” eller förmåga att påkalla hjälp. Hon saknar eller har nedsatt förmåga i en rad funktioner i kroppen. (Utredning av Patientskada på NKS pågår)

Viktorias hjälpbehov är totalt. Via kommunen finns resurspersoner på förskolan, och Viktoria har beviljats det antalet timmar som vi har sökt enligt rättighetslagstiftningen LSS. Kommunen har genom olika utredningar träffat oss ett flertal gånger och fått tagit del av alla dokument de önskat. Kommunens LSS-handläggare har pratat med många inblandade aktörer för att utreda Viktorias faktiska behov och vår funkisfamiljs behov av stöd och hjälp.

Behövs Försäkringskassan? Lägg ner, sparka och sök rätt kompetens, skulle en entreprenör ha sagt.

Verklighetsfrånvända Försäkringskassan

Tyvärr kan inte samma resonerande inställning sägas gälla om Försäkringskassan. Trots läkarintyg från tiotalet olika professioner, anser Försäkringskassan att för Viktorias hjälp till överlevnad räcker ett fåtal timmar per dag trots ett totalt behov av hjälp dygnet runt. Nattetid menar myndigheten att behovet saknas. Viktorias behov av näring är 18–24 timmar per dygn. Viktorias behov att överleva från ”aspirationer” finns 24 timmar per dygn oaktat Försäkringskassans verklighetsfrånvända bedömning. 

Här någonstans gick något sönder i Försäkringskassan. Myndighetens bedömning gjorde dem oförmögna att utföra sitt arbete enligt lag och rättspraxis. Istället för att se till alla aktörer som varit involverade i bedömningen av Viktorias sjukdomstillstånd, har myndigheten bara kontaktat sina egna anställda. Myndigheten har rådfrågat en försäkringsmedicinsk rådgivare – vars offentliga uppgifter hos Socialstyrelsen och andra arbetsgivare tyder på att hen saknar basala kunskaper om det som hen ska bedöma. Även här bryter Försäkringskassan mot grundläggande regler i regeringsformen.

Lägg därtill att myndighetens grundläggande infrastruktur saknas. Inläsningstjänsten fungerar inte. Post försvinner. Skickas åter. Intyg försvinner. Handläggare och jurister hävdar saker som går i strid med lag.

Kostnaderna pressas 

Vad är syftet med en myndighet som inte läser lag, inte kan förvaltningslagen eller regeringsformen? Som inte följer eller tolkar domar från domstolar som driver upp kostnadsutvecklingen, men som är snabba att tillämpa praxis som sänker kostnaderna. Från min horisont som funkisförälder märker jag att i myndigheten saknas yrkesstolthet och medborgarkänsla. Från min horisont är det tydligt att Försäkringskassans misslyckande sträcker sig längre än den behandling som min dotter har fått. Behövs Försäkringskassan? Lägg ner, sparka och sök rätt kompetens, skulle en entreprenör ha sagt.

Jag har sökt enhetschef i tre månader utan att få kontakt. Jag bjuder in rättschef och generaldirektör till en fika hemma hos oss. Inväntar ert återkommande.


Av Kalle Larsson

Funkispappa