Miljöpartiet gör sig allt mer irrelevanta i EU-politiken

Det är anmärkningsvärt att MP ville stoppa Ursula von der Leyen – den första kvinnan som någonsin föreslagits till ordförande i EU-kommissionen. Hon kan dessutom samla majoritet för en mer progressiv klimatpolitik, skriver de moderata ledamöterna i Europaparlamentet.
Foto: PATRICK SEEGER / EPA / TT
Tomas Tobé (M), delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet.
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN
Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Jörgen Warborn (M) Europaparlamentariker.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Att ytterkantspartierna röstade emot Ursula von der Leyen ser vi som ett hedersbetyg. Att Miljöpartiet och de gröna däremot gjorde det är anmärkningsvärt, skriver de moderata ledamöterna i Europaparlamentet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nu är det tid för Europa att hålla ihop. Vi behöver ta oss bort från splittring och gå mot att leverera reformer för att lösa gemensamma samhällsproblem. Det kräver konstruktiva krafter som tror på Europasamarbetet. I det här läget gör sig Miljöpartiet och de gröna i stället allt mer irrelevanta i Europapolitiken. Det visade de inte minst när de röstade nej till en ny ordförande i EU-kommissionen.

Det är just den här typen av plakatpolitik vi måste komma bort ifrån. Det är helt enkelt dags att lägga valrörelsen bakom sig.

Det finns mycket att göra tillsammans i Europa. Den gränsöverskridande brottsligheten och hotet från terrorismen måste bekämpas med kraft. Europa behöver samlas kring gemensamma svar på detta och stärka det polisiära samarbetet. Den fria rörligheten är bland det viktigaste vi har i Europa, men den ska inte få missbrukas av kriminella och terrorister.

Klimatpolitik som inspirerar

Europa behöver leda genom exempel för att rädda klimatet. Vi behöver driva en klimatpolitik som inspirerar övriga världen att följa efter. Det kräver en politik som kombinerar minskade utsläpp med ökad tillväxt. En viktig åtgärd är att bygga ut Europas effektiva handel med utsläppsrätter, till att exempelvis omfatta sjöfarten.  

Vi behöver en gemensam europeisk lösning i migrationsfrågan, som kan accepteras av en majoritet. En invandringspolitik som är rättssäker och kontrollerad, men som leds av både hjärta och hjärna, är nödvändig.

Europa måste också präglas av mer frihet, företagsamhet och framtidstro. Det kräver en fullt utvecklad inre marknad, regelförenklingar och mer av forskning och innovation.

Ta till vara på samarbetet

I det här läget har det varit avgörande att få en ny ordförande för EU-kommissionen på plats. Vi moderater välkomnar därför att Ursula von der Leyen blev vald av Europaparlamentet. Det ger förutsättningar för att snabbt komma i gång med arbetet för att lösa Europas problem och ta tillvara på samarbetets möjligheter.

Att ytterkantspartierna röstade emot von der Leyen ser vi som ett hedersbetyg. Att Miljöpartiet och de gröna däremot valde ett annat sällskap än de Europapositiva partierna är anmärkningsvärt.

Moderaterna håller långtifrån med om allt i det manifest som von der Leyen presenterat och vi kommer inte att gå med på allt EU-kommissionen kommer att föreslå. Däremot grundar sig valet av von der Leyen i valresultatet och vi får en ordförande i kommissionen som tror på Europasamarbetet. 

MP riskerade kommissionskris

Om fler hade gått på Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnkes och Pär Holmgrens linje hade vi i praktiken kunnat få en kommissionskris, som inneburit utdragna låsningar och oreda i Europapolitiken. Med detta värjer de sig också från samarbete med stora partigrupper som tror på Europa. 

Det är också anmärkningsvärt att de ville stoppa den första kvinnan som någonsin föreslagits till ordförande i EU-kommissionen, som dessutom kan samla majoritet för en mer progressiv klimatpolitik – von der Leyen vill höja klimatambitionerna mer än vad den regering, som MP är en del av, drev på för inför klimattoppmötet i Paris 2015. Att kalla den politiken för otillräcklig är inte trovärdigt.

I stället är det just den här typen av plakatpolitik vi måste komma bort ifrån. Det är helt enkelt dags att lägga valrörelsen bakom sig. Nu måste vi fokusera på att hålla ihop samarbetet, visa handlingskraft och leverera resultat. 


Av Tomas Tobé (M)

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker 

Jörgen Warborn (M)

Europaparlamentariker

Arba Kokalari (M)

Europaparlamentariker