Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Migrationsverket skickar konvertiterna till döden

Ulrik Josefsson är ordförande i Pingstkyrkan i Jönköping och doktor i praktiskt teologi.
En man som konverterat till kristendomen får gudstjänsten i Pingstkyrkan tolkad till persiska.
Foto: Axel Boberg

Hanteringen av konvertiters asylärenden är inte värdig en rättsstat som Sverige. Migrationsverkets agerande bygger på en oförståelse av tro som liknar religiös analfabetism, skriver Ulrik Josefsson, doktor i praktisk teologi. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | MIGRATION. Kvinnan från Iran framför mig har blivit kristen och medlem i en församling. Nu har hon fått avslag på asylansökan och kallelse till återvändandesamtal. I Iran är konversion straffbart och kvinnan tror att hon dödas om hon blir återsänd. Tanken på att ställas inför rätta och avrättas av just regimen är outhärdlig. Hon tittar mig djupt i ögonen och vädjar. Kan inte du avrätta mig i stället?

Situationen är extrem men inte unik. Migrationsverkets hantering verkar följa ett system där konvertiters tro regelmässigt ifrågasätts och bedöms som icke genuin. Denna kvinna är en i den långa raden av konvertiter där tron underkänts. 

Religionsforskaren Ninian Smart visar i Dimensions of the Sacred hur trons sammanflätade dimensioner är svåra att värdera. Lära, riter och etik varvas med erfarenheter, socialt samspel och mystik på ett sätt som gör frågan om genuin tro komplex.  Problemet är att bedömning av tron är direkt kopplad till frågan om asyl- och skyddsskäl. Därför förutsätter en sådan bedömning betydande kompetens just inom tro, religion och konversion.

Mejlet visar tydligt det orimliga

En av Migrationsverkets ledande jurister svarar i mejl: 

”När det gäller konvertiter så är Migrationsverkets uppgift inte att bedöma om de är kristna. Detta kan ingen annan än de själva avgöra. Migrationsverket har inte heller till uppgift att vara speciellt insatta i religionsutövning i Sverige. … Våra medarbetare är dock utbildade i skyddsprövning och bedömning av trovärdighet. Det som är Migrationsverkets uppgift är att bedöma om de - genom sin berättelse - gör sannolikt att de vid ett återvändande skulle få ett skyddsbehov.” (kursiveringar av artikelförfattaren)


LÄS MER: Utvisningarna är inget annat än ren dumhet


Migrationsverkets uppgift är alltså att bedöma skyddsskäl och dessa påverkas av om tron bedöms som genuin eller inte. Ändå betonar verkets jurist att man inte kan bedöma någons tro och att man inte är experter på religionsutövning. Detta är en anmärkningsvärd inkonsekvens. Konvertiters asylprövning blir rättsosäker, hela frågan om religionsfrihet sätts ur spel och den religiösa analfabetismen i verkets bedömningar blir plågsamt uppenbar.

Sverige är unikt sekulariserat

Sverige är i internationell jämförelse unikt när det gäller individualism och sekularisering. (World Value Survey). Förståelsen för tro är mycket låg. Migrationsverkets utredare verkar inte ha annan kulturell kompetens än den vanlige svensken och tycker sig tydligen inte behöva denna kompetens. Migrationsöverdomstolen har slagit fast att intyg från kyrkliga företrädare inte ska värderas utan den avgörande bedömningen vilar på den enskildes berättelse. Denna bedömning ska alltså göras av en utredare som inte är expert på religionsutövning och av en myndighet som inte verkar fästa tilltro till experternas utlåtanden. Detta måste betraktas som ytterst rättsosäkert.


LÄS MER: De ensamkommande är ett klipp för Sverige


Sverige är ett av världens tryggaste länder där mänskliga rättigheter försvaras. Religionsfriheten är inskriven i grundlagen med formuleringen att var och en har ”frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” (Regeringsformen kap 2, §1) De flesta av oss försvarar denna rättighet. Däremot efterlevs den inte överallt och Afghanistan och Iran pekas av organisationen Open Doors ut som två av världens svåraste länder för konvertiter. Den religionsfrihet som är självklar för oss i Sverige verkar vi alltså vara beredda att förbise för de asylsökande konvertiterna. 

Ta in kompetens för att förstå tro och religion

Den nuvarande hanteringen av konvertiters asylärenden är inte värdig en frihetlig rättsstat som Sverige. Processerna strider mot grundlagens föreskrivna religionsfrihet och bygger på en oförståelse av tro som liknar religiös analfabetism.

Uppmaningen till Migrationsverket är:

Ta konvertiternas tro på allvar!

Ta in kompetens för att förstå tro och religion!

Lyssna till utlåtanden från expertis som lever nära dessa konvertiters dagliga religionsutövning!


Av Ulrik Josefsson

Ordförande i Pingstkyrkan Jönköping

Doktor i praktisk teologi