Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Migrationspolitiken måste bli generösare

Söker öppnare gränser. Sverige måste se över sin utlänningslagstiftning för att säkerställa att ingen människa utvisas till tortyr. Det skriver i dag Folkpartiets Frida Johansson Metso, Erik Ullenhag och Ulf Nilsson.
Foto: Stefan Forsell

FN:s tortyrkommitté har underkänt 19 svenska utvisnings­beslut. Vi vill se över utlänningslagstiftningen för att garantera att UNHCR:s rekommendationer följs. Det skriver Erik Ullenhag, Frida Johansson Metso och Ulf Nilsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi som fötts i fred och frihet har en medmänsklig skyldighet att ge männi­skor som flyr undan förföljelse en fristad. Sverige för också en solidarisk flyktingpolitik som ger många asyl­sökanden rätten att stanna. Men även den svenska migrationspolitiken behöver liberaliseras. Det faktum att 19 svenska utvisningsbeslut fällts av FN:s tortyr­kommitté visar att lagstiftningen behöver ses över. Folkpartiet vill därför se förändringar i utlänningslagstiftningen som garanterar att Sverige i praktiken följer UNHCR:s rekommendationer.


En av de kanske största politiska skandalerna i modern tid var utvisningen av Agiza och  Alzery, männen som Sverige år 2001 skickade till Egypten. Sverige bortsåg från den överhängande risken för tortyr vilket medförde internationell uppmärksamhet och berättigad kritik. Mindre uppmärksamhet har de övriga 18 tillfällen då Sverige också fällts av FN:s tortyr ­ kommitté gett upphov till.  Under 2010 och 2011 skedde detta vid åtta tillfällen.


I de ärenden där Sveriges fällts är kritiken likartad; den asylsökandes berättelse har inte bedömts trovärdig. FN:s flyktingorgan UNHCR genomförde nyligen en granskning av migrations­verkets arbete i förhållande till FN:s flyktingkonvention. Slutrapporten levererades förra året och där upprepades kritiken från tortyrkommittén. Av de asylsökande som UNHCR intervjuat hade nästan hälften blivit utsatta för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling före flykten. Vad som skedde före flykten är visserligen inte avgörande för att få skydd, asylprövningen är framåtsyftande. FN:s tortyrkommitté understryker dock att när en asylsökandes lämnar trovärdiga upp­gifter om att hon redan drabbats av tortyr flyttas bevisbördan från personen som blivit torterad till staten. Det ligger alltså på vårt ansvar att den asylsökande inte riskerar att utsättas igen om hon eller han måste återvända.


Foto: Foto: Axel Öberg

Enbart i ett av de beslut som UNHCR granskat hade en tortyrutredning införskaffats. Detta trots att migrationsverket har ett särskilt utredningsansvar när det handlar om tortyroffer. UNHCR konstaterar också att migrationsverket har en internationellt sett snäv trovärdighets­bedömning.


I det senaste ärendet som Sverige fälldes för av tortyrkommittén, gällande en familj från Azerbajdzjan, kunde den asylsökande uppvisa läkarintyg som bland  annat uppgav att det "kan anses säkerställt att  patienten varit utsatt för förhör under tortyr på det sätt som han har beskrivit". Ändå valde svenska  myndigheter att anse att mannen, hans fru och deras tolvåriga dotter inte var trovärdiga, bland annat på grund av att de lämnat oklara uppgifter om vissa  datum och tider.Migrationsverkets rättsenhet gör redan i dag en utvärdering när Sverige fälls av FN:s tortyrkommitté. I ett nytt rättsligt ställningstagande har verket nu också klargjort vilket ansvar migrationsverket har för att låta utreda skador hos asylsökande som kan vara orsakade av tortyr eller liknande. Klargörandet är att välkomna, men från Folkpartiets sida anser vi att även lagstiftningen behöver ses över. Sedan den 1 januari 2010 är bevis­kravet för tortyr lägre satt i lagstiftningen. Likväl har vi ännu inte sett att lagstiftningen inneburit att asylsökande bedömts trovärdiga i mer rimlig utsträckning. Det borde vara självklart att Sveriges bedömning om vem som är berättigad till skydd från tortyr inte ska skilja sig från FN:s och vi vill därför se över utlänningslagstiftningen för att garantera att UNHCR:s rekommendationer verkligen följs. En noggrann prövning av asylskäl får inte innebära att en orimlig bevisbörda läggs på den enskilde asylsökande.


Rätten att få skydd från tortyr är ovillkorlig. Sverige har misslyckats att upprätthålla detta skydd och bör i fortsättningen både se över de system som kringgärdar asylprövningen och se till att extra försiktighet används, så att dessa mycket utsatta personer värnas. Svensk flyktingpolitik ska kunna garantera att det absoluta förbudet mot utvisning till tortyr respekteras.Erik Ullenhag, 2:e vice ordförande (FP)


Frida Johansson Metso,  partistyrelseledamot (FP) 


Ulf Nilsson, migrationspolitisk talesman (FP)