Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Maximera nyttan av skattepengarna

Kritisk till Borg. "Den borgerliga regeringens politik de senaste åren har varit mer inriktad på ofinansierade skattesänkningar än investeringar i skola och annan välfärd", skriver Magdalena Andersson (S). Till höger Stefan Attefall (KD) och Anders Borg (M).Foto: Samuel Unéus

Kontrollen av skattepengarnas användning måste skötas av finansministern - inte skuffas undan till socialdepartementet och en kd-minister, skriver Magdalena Andersson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Redan den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller visste att varje skattekrona som inte används effektivt är en stöld från folket. Det är fortfarande Socialdemokraternas inriktning. Legitimiteten hos de offentliga institutionerna är välfärdssamhällets fundament. Medborgarnas vilja att betala skatt är beroende av att skattemedlen används till viktiga ändamål på ett effektivt sätt.

Välfärdens kvalitet handlar till stor del om hur stora resurser samhället kan och vill lägga på välfärd.

Den borgerliga regeringens politik de senaste åren har varit mer inriktad på ofinansierade skattesänkningar än investeringar i skola och annan välfärd. Det är en förklaring till att kunskapsresultaten i skolan sjunker. Men en bra välfärd handlar inte bara om storleken på de resurser som satsas, utan också om hur dessa resurser används. Konsultbyrån McKinsey & Company skriver i sin rapport "Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin" att flera myndigheter har visat att det är möjligt att lyfta produktiviteten 25-30 procent. Om det gäller hela statsförvaltningen är osäkert men att det finns stor potential är otvetydigt.

 

Den offentliga sektorn måste ständigt söka nya vägar för att arbeta smartare så att vi kan höja kvaliteten och frigöra resurser för att bättre ta hand om våra gamla, förbättra underhållet av våra järnvägar eller rusta våra barn med en bättre skolgång. 30 procent av den svenska arbetskraften arbetar i den offentliga sektorn.

Arbetet med att förbättra och utveckla produktiviteten i den offentliga sektorn är därför inte bara en fråga om att använda skattemedlen ansvarsfullt - det är också av stor betydelse för den svenska ekonomins tillväxt.

Att genom en god förvaltningspolitik säkerställa att myndigheterna utvecklar sina arbetssätt, så att de ständigt arbetar effektivare och smartare, är därför en av regeringens viktigaste uppgifter.

Förvaltningspolitiken är i dag undanskuffad till socialdepartementet, under Stefan Attefall från regeringens minsta parti Kristdemokraterna. Förvaltningspolitiken har samtidigt reducerats till att hålla efter myndigheternas representationsnotor, vilket inte är oviktigt, men i jämförelse med potentialen på området är det närmast en symbolfråga.

Styrningen av myndigheterna borde i en flerpartiregering självklart ligga under finansministern och ha en tydlig koppling till budgetarbetet.

 

Samtidigt sväller antalet granskningsmyndigheter. Vid sidan av etablerade myndigheter med bredare granskningsuppdrag såsom statskontoret och ekonomistyrningsverket, har flera myndigheter med specifika granskningsuppdrag tillkommit, exempelvis myndigheten för trafikanalys, myndigheten för tillväxtanalys eller myndigheten för kulturanalys. Var för sig har dessa verksamheter mycket att tillföra.

Man måste dock ställa sig frågor om hur många analysmyndigheter som borde finnas och hur dessa borde organiseras för att på bästa sätt stötta de myndigheter de granskar att utveckla sin verksamhet.

Vi socialdemokrater startar i dag ett arbete med att genomlysa den statliga förvaltningen, både som en del i vårt arbete med den socialdemokratiska budgetmotionen, och för att långsiktigt utveckla den svenska statsförvaltningen. I vårt sökande efter goda arbetssätt studerar vi hur man arbetar i andra länder. Tidigare i år var jag exempelvis i London och träffade brittiska regeringens så kallade behavioural insights team, som är ett intressant exempel på hur man med hjälp av beteendeforskning kan utveckla myndigheters kontaktytor mot medborgarna så att fler till exempel deklarerar i tid, eller snabbare kommer ut på arbetsmarknaden vid arbetslöshet.

 

Även här i Sverige finns många idéer och insikter att ta del av. Därför arrangerar vi i dag ett seminarium i riksdagen dit vi bjudit in några av landets främsta experter på området. Detta för att få ta del av deras perspektiv på hur en regering kan arbeta med produktivitetsutveckling i den offentliga sektorn.

Dagens expertseminarium blir utgångspunkten för vårt fortsatta arbete med att finna arbetsmetoder som gör statsförvaltningen lite smartare varje dag.

Sverige behöver ny regering som gör allt för att skattepengarna används på det sätt som maximerar välfärden för alla.

 

Magdalena Andersson

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson.