Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Märta Stenevi: Döm alla sexköpare för våldtäkt

När betalning för sex sker ska samtycke inte anses föreligga, om man kan anta att samtycke inte skulle ha givits utan betalning, skriver Märta Stenevi.
Foto: Shutterstock
Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES

Sexköp är olagligt. Sex utan samtycke är olagligt. Det är dags att skärpa lagen så att alla de män som har skeva värderingar fattar, skriver Märta Stenevi (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sexköp är olagligt. Sex utan samtycke är olagligt. Ändå har var tionde man i Sverige någon gång köpt sex. Dygnet runt sker ett hänsynslöst utnyttjande av flickor och kvinnor men också pojkar och hbtqi-personer. De som köper kan vara vem som helst – en ledande politiker, en kändis, en granne eller en kollega på jobbet. Gemensamt för sexköparna är att de är män och har skeva värderingar.

Idag kan sexköp dömas på två olika sätt. Antingen som köp av sexuell tjänst, ett brott som i dag enligt svensk lag inte har något brottsoffer och som i de flesta fall ger böter. 

Eller så kan förövaren dömas för oaktsam våldtäkt. Det görs när förövaren borde insett att personen han köpt sex av inte sålde sig frivilligt.

Det är väldigt få som döms för oaktsam våldtäkt i samband med sexköp idag – detta trots att vi vet att en mycket stor andel av de som utsätts för prostitution i Sverige är utsatta för människohandel. Detta trots att vi vet att det finns en stor grupp unga som groomats in i prostitution som barn.

Skärp lagstiftningen

Sexköpslagen och samtyckeslagen är två hörnstenar i kampen mot sexuellt våld, prostitution och människohandel. Men vi kan inte nöja oss här, mycket mer måste göras.

Miljöpartiet vill därför skärpa lagstiftningen på en rad punkter.

Samtycke ska inte kunna köpas. I samtyckeslagen finns rekvisit som pekar ut situationer där personer aldrig kan anses ha gett samtycke till sex. Det rör bland annat om när det förekommit våld eller hot, när personen som utsatts varit berusad, eller befunnit sig i beroendeställning. Vi vill utreda möjligheten att lägga till att när betalning sker ska samtycke inte anses föreligga, om man kan anta att samtycke inte skulle ha givits utan betalning. Då ska sexköpet alltså anses vara en våldtäkt på samma sätt som utnyttjande av person i beroendeställning nu blivit en del av samtyckeslagen.

Den som köper sex av ett barn ska alltid dömas för våldtäkt, även om barnet fyllt 15 år. Genomsnittsåldern för att börja sälja sex är 15 år bland pojkar och 16 år bland flickor. Idag kan sexköpare dömas för våldtäkt om offret är utsatt för människohandel eller står i beroendeställning till gärningsmannen. I praktiken händer det nästan aldrig. Detta trots att barn i prostitution är i en mycket utsatt situation och i allra högsta grad står i beroendeställning till en vuxen sexköpare. Lagstiftningen måste skärpas så att sexköp av barn alltid klassas som våldtäkt.

Det måste alltid vara den vuxnas ansvar att säkerställa ålder på den man har sex med.

Gärningsmän ska aldrig kunna hävda att de inte kände till barnets ålder. Den som köper sex av ett barn ska dömas för det, oavsett om barnet var pubertetsutvecklat eller inte. Vi kan inte frånta barn deras rättsliga skydd på grund av hur de ser ut. Det måste alltid vara den vuxnas ansvar att säkerställa ålder på den man har sex med. Under Miljöpartiets tid i regering gjordes en skärpning av oaktsamhetsansvaret, men det kommer indikationer på att det inte räcker. Vi är beredda att se till att ansvaret blir strikt om det är vad som krävs för att skydda barnen.

Höj minimistraffet för sexköp. Sexköp är ett övergrepp, inte ett sedlighetsbrott eller en trafikförseelse. Minimistraffet ska vara fängelse, inte böter.

Byt namn på barnpornografibrottet och ge barnen brottsofferstatus. Vi måste börja kalla ”barnpornografi” för vad det är: dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Vi måste också erkänna de utsatta barnen som brottsoffer. Idag är barnpornografibrottet placerat under brott mot allmän ordning, vilket gör staten till brottsoffret. Lagstiftningen måste sätta barns rätt till skydd i fokus.

Sexköp är olagligt. Sex utan samtycke är olagligt. Dags att skärpa lagen så att alla fattar.


Av Märta Stenevi (MP)

Språkrör och fd jämställdhetsminister