Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mänsklig säkerhet före militär osäkerhet

Gudrun Schyman och Sarah Nilsson Dolah, Feministiskt initiativ.

Skapa förutsättningar för fred i stället för spänningar mellan länder. Det är realism enligt en feminist, skriver Gudrun Schyman och Sarah Nilsson Dolah (Fi) i debatten om försvarets ökade anslag. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. 

Gulan Avci och Maria Nilsson från Liberala kvinnor pekar ut en viktig skiljelinje mellan den liberala feminism de förespråkar och Feministiskt Initiativs syn på försvarspolitiken. Vad vänsterfeminister anser i den här frågan vet vi inte men får förmoda att de som finns i Vänsterpartiet står bakom partiledningens krav på ökade anslag till försvaret och att återinföra värnplikten.


LÄS MER: Kvinnors frihet behöver försvaras med vapen, Schyman 


Feministiskt Initiativ gör en annan analys av läget. Vi vill sänka anslagen till försvarets militära del och höja dem till dess civila del. Militärens roll bör minskas medan rollen för till exempel Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap bör utökas.

Terrorism kännetecknas av dåd utförda av enskilda individer. Försvaret står sig slätt mot dessa hot. Var har Avci och Nilsson sett att ökad militarism leder till färre terrorhot? På vilka platser i världen kan ni hitta belägg för detta? Feministiskt Initiativ tror i stället att vi måste angripa problemet med terrorism på flera fronter. Underrättelsearbete är en viktig del av arbetet mot terrorism och självklart kan detta utföras inom civila organisationer. Vi vill även satsa på ökad förmåga att ta tag i tidiga tecken på radikalisering. Sociala förutsättningar som leder sökandet efter nya sammanhang med våldsaspekter måste adresseras.


LÄS MER – Gudrun Schyman: Ge försvaret mindre pengar, inte mer 


Sverige som inte ligger under ett direkt säkerhetshot från något land i dag borde inte satsa på militär upprustning, närma sig Nato, satsa på värnplikt och sammantaget höja spänningsläget och risken för våldsamheter mot det egna territoriet. Fokus måste ligga på att skapa förutsättningar för fred och inte på att förstärka krigsretorik och spänningar mellan länder. Det är realism enligt en feminist.

I internationella insatser finns kompetens och erfarenhet inom Försvarsmakten som ska tas tillvara på. Sverige har länge ansetts som en spänningsminskande och diplomatisk kraft i internationella sammanhang och detta vill vi fortsätta bygga på. De internationella insatser som gör mest nytta är de som bygger förutsättningarna för långsiktigt hållbar fred, vilket innefattar långt mycket mer än närvaron av militära medel. Jämställdhetssatsningar, infrastruktur, utbildning är bara några sådana insatser som Sverige bör bidra med i internationella insatser.

Förändring tar tid, liksom fredsbyggande. Därför förespråkar vi en successiv omställning av det militära försvaret. Att sätta mänsklig säkerhet före militär (o)säkerhet gör oss visserligen unika i svensk politik i dag men vi stöder oss på gedigen forskning och FN:s sedan länge uttalade ambitioner.

Liberala Kvinnor verkar stödja sig på den urgamla devisen ”Om du vill ha fred, förbered dig för krig”. Feministiskt Initiativ säger precis tvärtom: ”Vill du ha fred, förbered dig för fred.”


Gudrun Schyman

Sarah Nilsson Dolah 

Feministiskt initiativ


SVAR DIREKT – Gulan Avci: Verkligheten talar emot Schyman