Mammor betalar priset för att jobba heltid

Madeleine Lidman
Foto: Privat
Förälder och barn läser tillsammans.
Foto: Shutterstore

Mer tid på arbetet när barnen är små gör kvinnor sjukare. Det får en negativ effekt på karriär, pension och livskvalitet, skriver Madeleine Lidman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är problematiskt att så många partier ser föräldraförsäkringen som ett verktyg för att styra föräldrar. Föräldraförsäkringen kom till en gång för att garantera att alla barn skulle ha en möjlighet att ha sin omsorg i hemmet i åtminstone ett år. Den har sedan länge varit individualiserad och föräldrar får lika många dagar var, sedan har de kunnat skriva över dagar på varandra för att kunna maximera barnets tid hemma. Fler tvångskvoterade dagar har minskat föräldrars möjligheter att pussla vilket minskar både föräldrars och barns välmående.

Många partier verkar dock mest se risker med att överlåta till föräldrar att bestämma själva hur de skapar en bra balans under småbarnsåren. S-kvinnornas ordförande Carina Olsson sa i en debatt med mig i P1 att föräldraförsäkringen måste försämras för att ”kvinnor inte ska kunna smita undan”. Liberalerna kommer nu med ett förslag där föräldraförsäkringen ska ”uppmuntra till ett mer jämställt föräldraskap”, vilket även är direktivet för socialförsäkringsminister Annika Strandhälls (S) utredning om föräldraförsäkringen. Det innebär i praktiken att man vill göra försämringar och förändringar för att tvinga ut båda föräldrarna allt tidigare i heltidsarbete. Frågan är när människor någonsin mått bra av tvång?


LÄS MER: Vänd på klacken i förskoledörren


Heltidsarbete under småbarnsåren skördar sina offer om man tittar på statistik från Försäkringskassan. Där framgår det nämligen att sjukskrivningarna ökar kraftigt rent generellt hos kvinnor efter andra barnet när de börjat jobba. I Stockholm däremot ökar sjukskrivningarna redan efter första barnet, något som Försäkringskassan tror beror på att där väljer en majoritet standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder. Mer tid på arbetet när barnen är små gör alltså kvinnor sjukare, vilket får en negativ effekt på karriären, pensionen och livskvaliteten. Även om heltid fungerar utmärkt för många familjer är frågan om vi har råd tvinga ut så många föräldrar i en lösning som gör dem sjuka.

För barnens del – som borde vara allra viktigast – finns det forskning bland annat från NICHD-studien (den största som gjorts på förskolans effekt på barn), som visar att tidig förskolestart och långa dagar har många risker. En ny studie i Norge visar nu också på samma sak: Förskolebarn som går långa dagar är mer stressade. Att den här utvecklingen oroar många ser vi i Hemmaföräldrars nätverk, där vi nu har en allt större tillströmning av föräldrar som vill ha tips, råd och stöd för hur de ska kunna välja tid för barn och balans mellan familj och arbete. Tyvärr blir många provocerade och pratar om skuldbeläggande när den här forskningen lyfts fram. Men kunskap är makt och ger föräldrar en möjlighet att se över om de kan hitta en bättre balans, samtidigt som politikerna kan ta fram en bättre familjepolitik som stöttar föräldrars val.


LÄS MER: Till alla egoistiska, separerade föräldrar


Det har tidigare kommit upp i olika undersökningar att föräldraförsäkringen sägs vara ett hinder för integrationen och att den håller tillbaka kvinnor som inte får en möjlighet att komma ut och arbeta.  Detta problem kommer man dock inte till rätta med genom att politiskt detaljstyra föräldraledigheten för alla familjer, utan då är det bättre att fundera över om det finns andra riktade åtgärder att vidta för dessa familjer.

Det är ingen naturlag att pensionen ska bli sämre och ställningen på arbetsmarknaden försvagas när vi får barn. Att så sker i dag beror på att våra politiker skapat ekonomiska styrmedel som ger ekonomisk otrygghet till de föräldrar som väljer bort standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder. Men det finns andra lösningar än tvång som: frivillig sambeskattning för föräldrar, möjlighet för föräldrar att dela på pensionspoäng och att göra det lönsamt att ha ett privat pensionssparande igen, genom att ta bort dubbelbeskattningen som regeringen införde 2016.


Madeleine Lidman

Hemmaföräldrars nätverk, Power to Parents