Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Malmö stad viftar bort hatet mot muslimer

Varför beställer Malmö stad en rapport vars alarmerande slutsatser sedan viftas bort? skriver Valley Ghanem.
Foto: Johan Nilsson/TT
Valley Ghanem.

Varför sticker Malmös ledning huvudet i sanden när medborgare utsätts för hat? Människor med koppling till islam, Mellanöstern och Nordafrika diskrimineras inom ramen för själva arbetet mot diskriminering, skriver Valley Ghanem. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En ny rapport som Malmö stad beställt visar att 97 procent av alla Malmöbor som utsätts för näthat blir utsatta på grund av sin etnicitet – 70 procent av dessa kommer från Mellanöstern och Nordafrika eller har muslimsk trosuppfattning.  

Varför beställer Malmö stad en rapport vars alarmerande slutsatser sedan viftas bort?  

Kommunalrådet Ewa Bertz (L), med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö, menar att denna utsatta grupp inte ska särskiljas utan att man ska minska hatet mot alla. 

Bertz hänvisar till det arbete som redan förs mot antisemitism och  antiromism. Hon anser dessutom att antisemitism är ett hat som man kan ”kopiera på många andra grupper”. Bertz kan inte ha mer fel. 

Utsattheten kan se olika ut

Olika minoriteters utsatthet ser inte alltid likadan ut. Olika historiska utgångslägen, internationella politiska händelser, nuvarande socioekonomiska förhållanden etc, skapar olika grunder för hur man behöver angripa problemen. Den ena gruppens utsatthet får därför inte likställas med en annan grupps utsatthet. 

Jag undrar vad som är mest oroväckande, rapportens alarmerande slutsatser eller ledningens indifferens?

Inte heller kan man enbart genom generella insatser angripa diskriminering och hat. Precis som man med rätta brukar särskilja mellan olika grupper när man talar om diskriminering och rasism, så måste man även göra det när man talar om muslimer och svenskar med bakgrund i MENA. Annat vore motstridigt.  

Olika måttstockar

Malmö stads ledande politiker hade kunnat uttrycka sig likadant kring den senaste rapporten om antisemitism i stadens skolor, men så gjordes inte. Man hade i det fallet kunnat hänvisa till arbetet som förs mot exempelvis  antiromism, men det gjorde man inte.  

Varför använder man så olika måttstock för stadens muslimer och MENA-befolkning? 

Syftet med att ta upp jämförelser är inte att ställa minoritetsgrupper mot varandra utan att påvisa hur just muslimer och personer med koppling till Mellanöstern och Nordafrika diskrimineras inom själva ramen för antidiskrimineringsarbetet. I verkligheten så arbetar alla minoritetsgrupper för samma sak – ett erkännande av utsattheten i samhället och rättvisa åtgärder i enlighet med denna utsatthet. 

Diskrimineras inom arbetet mot diskriminering

Politiker måste se till att resurser för arbetet mot de olika formerna av rasism, hat och diskriminering fördelas rättvist och reflekterar förhållandena i verkligheten. Utifrån de kunskapsunderlag som vi har så är detta förhållande väldigt skevt i dagsläget där medborgare med koppling till islam, Mellanöstern och Nordafrika diskrimineras inom ramen för själva arbetet mot diskriminering.  

Som muslim med härkomst från Mellanöstern undrar jag vad som är mest oroväckande, rapportens alarmerande slutsatser eller ledningens indifferens?  


Av Valley Ghanem

Statsvetare och tidigare lärare vid Malmö universitet samt  forskare vid Manchester University