M har förklarat krig mot hushållens plånböcker

Ansökningarna fullkomligen haglar över Svenska kraftnät. Där finns nu över 70 ansökningar för havsbaserade vindkraftsparker, motsvarande flera gånger Sveriges elbehov, skriver MP-debattörerna.
Foto: Johan Nilsson/TT
Språkrören Märta Stenevi (MP) och Per Bolund (MP).
Foto: Pontus Lundahl/TT

Sveriges energiomställning är i dag fångad av en motvind – och den kommer från höger. Sedan ett par år tillbaka tar Moderaterna varje chans de får att stoppa vindkraften. Detta är inte bara ett medvetet sabotage av den svenska klimatpolitiken. Det är också en krigsförklaring mot företagens lönsamhet och hushållens plånböcker, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Moderaterna har hittills försökt stoppa vindkraftverk som årligen skulle kunna ge Sverige nästan 100 TWh vindkraft. Det är dubbelt så mycket energi som kärnkraftverken ger! Snart kommer Moderaterna ha sagt nej till lika mycket el som hela Sveriges nuvarande behov. 

Elektrifieringen kommer leda till att det svenska behovet av el fördubblas. Därför behöver vi mer förnybar el snabbt. Sveriges gröna industri kan sänka både Sveriges och världens utsläpp markant. Miljöpartiets besked är tydligt: Sveriges gröna industri ska inte behöva vänta. Boden, Gällivare, Skellefteå, Göteborg, och alla andra delar av landet där nya gröna industrier snart kommer att skapa klimatnytta och få lokalsamhället att blomstra, ska få sin el när de behöver den. 

Vindkraft är billigast

Industriföreträdares vädjan till politiken att sluta polarisera utbyggnaden av vindkraften syns och hörs närmast dagligen på debattsidor, i nyhetsbrev och på seminarier. Där säger man att det ”finns egentligen inga alternativ till vindkraften”, att ”en snabbt utbyggd vindkraft är en fråga om att säkra industriell konkurrenskraft” och att man ”tror mycket på havsbaserad vindkraft”.

Moderaternas politik är därtill en krigsförklaring mot hushållens plånböcker. Studier har visat att det lättaste och snabbaste sättet att sänka hushållens kostnader för el är att bygga ny billig elproduktion. Här delar vi industrins uppfattning: För att snabbt öka tillgången på billig el, finns det i dag inga alternativ till vindkraften. 

Miljöpartiets energipolitik lägger grunden för ett nytt grönt folkhem – där alla får en given plats i Sveriges omställning.

Högern har också stoppat det förslag som S-MP-regeringen tog fram om smartare, smidigare och mer demokratiska tillståndsprocesser för vindkraften – något som svenska företag skrikit efter i decennier. Dagens tillståndsprocesser innebär gigantiska risker för företagen och leder till att många drar sig från att våga investera i nya projekt. 

Företag står på kö

Vindkraften är mycket billigare än ny kärnkraft. Företag står därför på kö för att bygga vindkraft i Sverige. Ansökningarna fullkomligen haglar över Svenska kraftnät. Där finns nu över 70 ansökningar för havsbaserade vindkraftsparker, motsvarande flera gånger Sveriges elbehov. Kärnkraften, däremot, den behöver statliga subventioner motsvarande flera hundra miljarder. Moderaterna vill lägga 400 miljarder på detta. Det motsvarar mer än en tredjedel av Sveriges statsbudget. 

Enligt Energimyndighetens generaldirektör kan kärnkraften tidigast leverera el till det svenska nätet år 2040 – förutsatt att man i dag hittar investerare som är villiga att betala kostnaden. Detta är alltså fem år innan Sverige, enligt de klimatmål som även högern röstade för 2017, ska vara klimatneutrala. 

Ett nytt grönt folkhem

Miljöpartiet vill införa en lokal elbonus för förnybar elproduktion. Vi föreslår en betalning på 10 miljoner kronor per år för varje befintlig TWh förnyelsebar el, och 30 miljoner kronor per år under tio års tid för varje ny TWh förnyelsebar el. Vi vill även att Sverige inför ett planeringsmål om minst 90 TWh havsbaserad vindkraft till 2040. Samtidigt som vi vill se en mer rättssäker och förutsägbar tillståndsprocess för vindkraften – som skapar tydliga spelregler för alla inblandade i de intressekonflikter som finns i utbyggnaden av vindkraften. Där urfolks rättigheter värnas, och där hänsyn tas till djur och natur.

Miljöpartiets energipolitik lägger grunden för ett nytt grönt folkhem – där alla får en given plats i Sveriges omställning. Med rätt politik blir vindkraften en verklig motor för lokal ekonomisk utveckling och välfärd, samt en källa till inkomst för hushållen. 

Moderaternas energipolitiska ekvation går uppenbart inte ihop. Den är ett luftslott. Det är för lite, för dyrt och för sent. Denna kidnappning av Sveriges energiomställning måste stoppas!


Av Märta Stenevi (MP)

Språkrör

Per Bolund (MP)

Språkrör

Alice Bah Kuhnke (MP)

EU-parlamentariker

Jakop Dalunde (MP)

EU-parlamentariker