Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

(M) bygger murar – i stället för att riva dem

Rasmus Törnblom, MUF:s förbundsordförande, och Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare. Foto: Jonas Loveus/Lisa Mattisson

I dag ändrades hastigt och oväntat kursen för Moderaternas migrationspolitik. Övergången från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd är ur integrations- och jobbperspektiv fel väg att gå.

Det skickar en signal till människor som flyr att i Sverige befinner man sig på nåder, inte för att kunna starta ett nytt liv. Det här blir den viktigaste striden inför partistämman i höst, skriver MUF:s förbundsordförande Rasmus Törnblom.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För mig är öppenheten en avgörande värderingsfråga. Jag började den här veckan med två dagars praktik på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Rosengård och Falsterbo. Barn och unga som utan familj och trygghet har tillbringat månader flyendes över några av världens farligaste platser och dödens hav. Det är människor som i stark stress och med hot mot det egna livet ger sig ut på en flykt med ett tydligt mål: En fristad och möjligheten till ett nytt liv.

 

Det är förväntningarna om en fristad, ett liv bättre än det de kom ifrån, jobb, självständighet och frihet som Sverige måste klara av att möta. Men det är ingenting som sker av sig självt. Det är inte heller någonting som sker genom att möta de som flyr hit med besked om att de är här på nåder, att deras tid här ska omprövas. Osäkerheten som kommer av flykt och oro för familjemedlemmar kvar i krigszoner är tillräcklig för att knäcka många. Att dessutom behöva oro sig för att få stanna i Sverige stärker inte integrationen.

 

Istället för att fokusera på tillfälliga uppehållstillstånd borde Moderaterna fokusera på välkomnandet till Sverige. Här ska människor mötas med förväntningar om ansvar för och deltagande i sitt eget livsöde. Här har Sverige också ett ansvar för att inte bara värna asylrätten utan också människovärdet. Människor som kommer hit ska mötas med förutsättningar för jobb. Här måste flyktingvälkomnandet bli mer likvärdigt.

 

Vart en flykting kommer i Sverige spelar alldeles för stor roll för hur bra integrationen kommer att gå. Jag märkte det på två dagar i Rosengård och Falsterbo. Det märks i statistiken. Här behöver Moderaterna gå fram med tydliga krav på kommunerna om en fördelning som utgår ifrån möjligheterna för den nyanlände att komma i jobb och integreras så snabbt som möjligt. Det skulle vara ett betydligt bättre förslag för att stärka jobbkopplingen i integrationsprocessen.

 

Moderaterna är och ska vara Sveriges arbetarparti. Fokusera på samhällsproblemen. Vår tids största samhällsproblem är utanförskapet som drabbar min ungdomsgeneration och människor som kommer till Sverige senare i livet. Svårigheterna att komma i arbete, få bostad och bli självständig bottnar i omoderna strukturer skapade av och upprätthållna av politiker. En gammal arbetsmarknadslagstiftning som inte har hängt med, regleringar på bostadsmarknaden, alldeles för få möjligheter till ett första jobb och höga skatter på människor med små inkomster.

 

Det är detta som är Sveriges murar mot omvärlden. De finns på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Just nu pressar Moderaterna människor att försöka ta sig in över dessa murar. Utan att själva ta ansvaret för riva dem. Så kan inte Sveriges arbetarparti agera.

 

Rasmus Törnblom, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!