M: Bygg ut kärnkraften – för att rädda klimatet

Kärnkraftverket i Barsebäck togs ur drift 2005. Nu kräver EU:s energiförsörjning att vi tänker om – om klimatet ska räddas, menar Tomas Tobé (M).
Foto: LASSE SVENSSON
Tomas Tobé är Moderaternas toppkandidat till Europaparlamentet.
Foto: JENS CHRISTIAN

Europa måste ta sig ur kolberoendet. Det kräver en mer offensiv energi- och klimatpolitik, där kärnkraften ges en större roll. 

Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget, skriver Tomas Tobé, Moderaternas toppnamn till Europaparlamentet. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KÄRNKRAFT. Det europeiska samarbetet måste fokusera på att lösa verkliga och gemensamma problem. Därför behöver EU lägga mer kraft på klimatfrågorna. I det arbetet kommer mer kärnkraft att vara en central del. Moderaterna kommer att driva en fördubbling av EU:s kärnkraftsbudget. Det kommer att behövas för att säkra att vi klarar både klimatutmaningen och att EU ska präglas av hållbar tillväxt.

Under förra året presenterade FN:s klimatpanel (IPCC) en uppmärksammad rapport där kärnkraften pekas ut som en avgörande energikälla för att världen ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och helst under 1,5 grader. Samtidigt som IPCC menar att det behövs mer förnybart och mer kärnkraft är de också tydliga med att beroendet av fossil energi behöver minska betydligt fram till år 2050.


LÄS MER: Naiva miljödrömmar har skapat elbrist – bygg ut kärnkraften


I dag kommer runt 40 procent av elproduktionen inom EU från förbränning av just fossila bränslen, som kol eller naturgas, och få länder inom EU satsar på ny kärnkraft.

Men Europa måste ta sig ur kolberoendet. Det kräver en mer offensiv energi- och klimatpolitik, där kärnkraften ges en större roll.

Tre åtgärder för kärnkraften

Vi ser tre åtgärder som särskilt viktiga:

Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget. Mer forskning är avgörande för att få fram nästa generations kärnkraft. Vi vill därför fördubbla de föreslagna resurserna till EU:s program för kärnkraftsforskning (Euroatom). Resurserna ska öronmärkas till bland annat forskning och utveckling av ny kärnkraft i Europa. Det kan påskynda fjärde generationens kärnkraft: nya kärnkraftverk som kan leverera hållbar energi, utan att lämna efter sig avfall som är farligt under lika lång tid som i dag.


LÄS MER: Utan kärnkraft blir det ingen elbilsrevolution


Satsa på säker och modern kärnkraft. Gemensamt måste vi se till att slutförvaringen fungerar inom hela EU och att säkerhetskraven är höga. Den ökade budget som vi föreslår bör därför också användas till att Euroatom fortsätter sitt viktiga arbete med att öka säkerheten inom europeisk kärnkraft. Moderna reaktorer möjliggör för såväl ökad effektivitet som ökad säkerhet.

Exportera mer el från kärnkraft inom Europa. För att minska förbränningen av kol måste kärnkraftskapaciteten inom EU utnyttjas mer effektivt. Sverige bör därför driva på för en gemensam energimarknad, med långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler, som möjliggör ökad elexport inom EU – framför allt av klimatneutral basenergi som kärnkraft. En fungerande energiunion skulle dessutom minska Europas beroende av energi utifrån, såsom rysk gas. Ökad export av kärnkraftsbaserad el inom EU är således viktigt både för att möta klimathotet och för att öka vår säkerhet. 

Tyskland ett avskräckande exempel

Jag anser att det behövs en förnyad syn på kärnkraft i Sverige och Europa för att vi ska kunna rädda klimatet.

I Tyskland, där kärnkraften snabbavvecklas, kommer nästan hälften av energin från förbränning av fossila bränslen. Trots stora ansträngningar har Tyskland inte kunnat ersätta kärnkraften med enbart förnybara energikällor.

Inför valet till Europaparlamentet är min förhoppning att också Socialdemokraterna och deras kandidat Heléne Fritzon ska ge besked om att de också vill fasa ut den smutsiga kolkraften från Europa och ställa sig positiva till mer kärnkraft. Vi behöver en bred samsyn om det att det behövs både mer förnybart och mer kärnkraft. Så säkrar vi jobb, tillväxt och räddar klimatet.


Av Tomas Tobé (M), 

Toppkandidat till Europaparlamentet