Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

M beredda ge S stöd om EU-medborgarna

Tomas Tobé, Moderaternas partisekreterare. Foto: Sara Strandlund

Det krävs en tydlig markering om att Sverige är berett att öppna för sanktioner på EU-nivå om inte situationen för EU-medborgare förbättras.

Om regeringen menar allvar med att ta tag i utmaningarna är vi beredda att ge stöd för detta i riksdagen, skriver Tomas Tobé (M), partisekreterare.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag debatterar jag frågan om det ökande tiggeriet i Sverige med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i Expressens valstuga. Det är en allvarlig fråga där vi måste vidta åtgärder för att utsatta människor inte ska fortsätta att utnyttjas. Moderaterna vill att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras och att kommunerna ska ges bättre verktyg för att hantera de utmaningar utvecklingen fört med sig i många delar av Sverige.

Den senaste tiden har antalet utsatta EU-medborgare som tigger i Sverige ökat kraftigt. Det handlar om människor som riskerar att fara illa, tvingas leva under ovärdiga förhållanden och som utnyttjas för bland annat kriminalitet. En bild som också bekräftas av den nationella samordnare som tillsatts av regeringen.

Samordnaren har ett viktigt uppdrag med att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. Samtidigt är det tydligt att det inte går att vänta längre med att agera – under tiden kan ännu fler människor komma att utsättas för kriminalitet, påtryckningar och våld.

Vi ser även att antalet anmälningar om människohandel kopplat till tiggeri ökar. Sedan 2013 har polisen fått in över 50 ärenden, men ingen av anmälningarna har lett till en fällande dom. Att de anmälningar som hittills prövats inte lett till en enda fällande dom tyder på att dagens lagstiftning inte är tillräcklig och att människohandelsbrottet inte verkar träffa denna problematik.

 

Under förra veckan tycktes det till slut komma ett sent uppvaknande från regeringens sida. På en pressträff presenterades förslag om utredningar och tilläggsdirektiv i syfte att stoppa exploateringen av utsatta människor.

Det är välkomna steg. Men det är samtidigt tydligt att regeringspartierna varit splittrade i frågan och gett otydliga och motstridiga besked. När jag tillsammans med Beatrice Ask 30 april föreslog att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras replikerade just Åsa Regnér i högt tonläge om att ”Moderaterna fiskar i grumliga vatten”.

Regnér förklarade vidare att landets kommuner har tillräckligt med verktyg för att kunna hantera till exempel de olovliga boplatser som växer fram i samband med det ökande tiggeriet. Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Maria Ferm var snabbt ute och kritiserade våra förslag. Stefan Löfven själv har under lång tid duckat i frågan.

De konkreta förändringar regeringen nu till slut verkar ha öppnat för är dessutom inte tillräckliga. Landets kommuner behöver stöd här och nu med att hantera de utmaningar som växer fram till exempel i anslutning till illegala boplatser. Moderaterna vill därför bland annat göra det möjligt att låta kommunerna anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna. I dag är det bara polisen som har den befogenheten. Det handlar om resurskrävande insatser, vilket inte bara gäller polisen, utan också sociala myndigheter och Kronofogdemyndigheten som kopplas in.

 

Vidare vill regeringen öka samverkan med de länder vars utsatta medborgare det handlar om – Rumänien och Bulgarien. Det är positivt. Men samtidigt är det centralt att tydligt öka kraven på att dessa länder faktiskt ska agera för att motverka den diskriminering, fattigdom och det utanförskap som gör att deras medborgare tvingas söka sig till andra länder. Därför krävs en tydlig markering om att Sverige är berett att öppna för sanktioner på EU-nivå om inte situationen förbättras. Till exempel genom ekonomiska sanktioner där EU fryser utbetalningar från strukturfonderna till de aktuella länderna.

I dagens debatt hoppas jag få tydliga svar av Åsa Regnér om hur regeringen fortsatt avser att hantera frågan. Om regeringen menar allvar med att ta tag i utmaningarna är vi beredda att ge stöd för detta i riksdagen.

 

Tomas Tobé (M), partisekreterare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!