"Lyxfällan" förmedlar fel bild av fattigdom

"Lyxfällans" programledare Patrick Grimlund och Magnus Hedberg städar i svenskars ekonomi. I verkligheten har närmare 40 procent av skuldsaneringsgäldenärerna hemmavarande barn, skriver Lotta Johnsson Fornarve (V).

I "Lyxfällan" symboliseras överskuldsättning av kvinnor som köper för många handväskor. Våga se hur fattigdomen verkligen ser ut i dessa familjer och inför en barnkonsekvensanalys, skriver Lotta Johnsson Fornarve.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vad händer med barnen till de överskuldsatta föräldrarna, de så kallade evighetsgäldenärerna? Är barnen skyldiga till att föräldrarna blivit sjuka, arbetslösa eller har tagit en ekonomisk risk som inte rimmade med deras möjligheter?  

Vad händer med vår medmänsklighet och förståelse när program som "Lyxfällan" framställer ett allvarligt samhällsproblem som frågan om slösaktiga unga kvinnor som köper för många handväskor?

Kalle, 8 år, bor sedan flera månader med sin pappa på ett härbärge sedan Kronofogden sålt deras tvåa på exekutiv aktion för att betala Kalles pappas skatteskuld. Rörfirman gick omkull när pappan drabbades av cancer, han fick flera betalningsanmärkningar och sattes även i personlig konkurs, vilket i praktiken innebär att Kalle och pappan ska leva på mindre än socialbidragsnormen. Afsaneh, 13 år, har en mamma som jobbar deltid på en näröppet-butik. Pengarna räcker knappt till mat och hyra och hon har även gått i borgen för ett lån till sin exman. Nu kräver banken mamman på återbetalning av lånet. Till slut tar hon i desperation ett sms-lån men har inte råd att betala räntan, hamnar hos Kronofogden och sätts i personlig konkurs. Hon har begärt skuldsanering men inte fått besked om det än.

Hur ser vi på fattigdomen i samhället? Vem står egentligen i skuld? Vem är det som slösar? I programmet "Lyxfällan" får framför allt unga kvinnor symbolisera den som är självförvållat fattig på grund av bristande ekonomisk kontroll och slarv.

Programmet innehåller ingen kritik av strukturer eller system, till exempel hur det kan komma sig att en person utan inkomst beviljats kredit av det stora kreditkortsföretaget. Dramaturgin är att kvinnorna, och några yngre män, konsumerar över sin klass och måste disciplineras. Det är inga barn med i "Lyxfällan". Det skulle bli svårare då.

I ett samhälle med allt skevare fördelning, där direktörer från SCA nyligen avslöjats för jakt och shoppingresor med privatjet för mångmiljonbelopp, och där FN nyss gett Sverige en reprimand för att barns rättigheter är eftersatta på en rad områden, vill Vänsterpartiet lyfta kravet på en barnkonsekvensanalys när det gäller överskuldsatta familjer.

Lotta Johnsson Fornarve

Över 100 000 personer har funnits i Kronofogdens register i 20 år eller mer och tvingas leva på existensminimum. Överskuldsättning kostar enligt Kronofogden samhället 30-50 miljarder kronor årligen i form av ökad ohälsa bland de skuldsatta. Tyvärr har de utredningar som gjorts om överskuldsättning inte tillräckligt analyserat vilka konsekvenserna blir för alla de barn och unga som lever under mycket knappa ekonomiska omständigheter under många år, kanske större delen av barndomen. Närmare 40 procent av skuldsaneringsgäldenärerna har enligt den statliga utredningen "Ut ur skuldfällan" hemmavarande barn. Många av dessa barn förvägras rätten att leva normala liv. De har inte råd att spela fotboll för att fotbollskorna är för dyra, eller gå i musikskola för att avgiften är för dyr, gå och fika med kompisar, gå på bio eller andra fritidsaktiviteter som kostar pengar.

Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister har lovat att regeringen kommer att ta tag i frågan och komma med förslag till åtgärder under året. Vänsterpartiet menar att det är av största vikt att regeringen då särskilt undersöker situationen för alla de barn som lever i överskuldsatta familjer. Barnombudsmannen har i samband med tidigare utredningar framfört kritik mot att barnens rättigheter inte blivit tillräckligt belysta. Vi anser att socialbidragsnormen ska gälla även i dessa familjer och när man utreder en familjs överskuldsättning bör även barnen komma till tals och få rätt att beskriva sin egen situation.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) fastslår att alla barn utan åtskillnad ska tillförsäkras rättigheterna i barnkonventionen. Det måste även gälla barn till evighetsgäldenärerna.

Vänsterpartiet accepterar inte den förvrängda problembild som presenteras i program som "Lyxfällan". Våga se hur fattigdomen verkligen ser ut i de här familjerna, och börja med barnen.


Lotta Johnsson Fornarve (V),

riksdagsledamot