Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Löfven sviker i dag och alla andra dagar

Statsminister Stefan Löfven tillsammans med Ulla Löfven på 1 maj.

Foto: Jessica Gow/TT
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitiska talesperson (M). Foto: Anna-Karin Nilsson
Ulf Kristersson, ekonomisk-politiske talesperson (M). Foto: Pelle T Nilsson/ALL OVER PRESS/PELLE T NI

Utrikes födda är i majoritet på Arbetsförmedlingen. Det handlar om människor som riskerar att fastna i bidragsberoende och utanförskap. 

Trots det blundar Socialdemokraterna för problemen och vänder i stället sig bakåt och inåt, skriver Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På första maj står arbete i fokus. Det är en viktig fråga som förtjänar att uppmärksammas. Arbetsmarknaden behöver utvecklas och stärkas. Samtidigt har avståndet mellan Socialdemokraternas retorik och politik knappast varit större.

Arbetsmarknaden är alltmer tudelad. För många går det bra, för andra betydligt sämre. Utrikes födda är i majoritet på Arbetsförmedlingen och då räknas inte den stora grupp asylsökande som kom förra året in. Det handlar om människor som riskerar att fastna i bidragsberoende och utanförskap. Trots det blundar Socialdemokraterna för problemen och vänder i stället sig bakåt och inåt. Resultatet blir en politik som stänger människor ute från arbete.

Moderaternas idé är en annan. De som står långt från arbetsmarknaden får inte glömmas bort en dag som denna och den sociala rörlighet som bidragit till att bygga Sverige starkt måste värnas. Arbete och egna ansträngningar ska löna sig. Skolan och arbetsmarknaden ska ge människor möjlighet att få sitt första jobb och därmed möjlighet till sitt andra och tredje.

 

Därför måste skolan stärkas genom mer tid mellan lärare och elev, ökade karriärmöjligheter och skärpta befogenheter för lärare. Kunskapskraven måste bli tydligare. Fler ska ha möjlighet till egen försörjning genom att göra det mer lönsamt att arbeta vid låga inkomster. Vi vill se en ny anställningsform som ger fler möjlighet att lära sig jobbet på jobbet och det ska bli enklare för nyanlända att arbeta redan från första dagen i Sverige.

 

Om Stefan Löfven menar allvar med att utveckla den svenska modellen borde han därför i sitt tal i dag ställa sig bakom ett antal nödvändiga reformer:

Skärpta krav på egna ansträngningar. I dag är det få av Sveriges kommuner som kräver att en person som får försörjningsstöd ska söka lämpligt arbete även utanför området där personen bor. För att bryta bidragsberoende måste detta skärpas. Samtidigt vill vi möjliggöra regelbundna hembesök av Socialtjänsten i alla kommuner. Det är ett viktigt verktyg för att kunna ge rätt stöd till dem som är i behov av försörjningsstöd och för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar. 

Begränsa bidrag och ersättningar. Full tillgång till välfärden måste tydligare kopplas till arbete, permanent uppehållstillstånd eller att vara svensk medborgare. Att fler stegvis får arbeta sig in i rätten till välfärd är mer rimligt än att som ny i Sverige automatiskt få full tillgång till hela välfärden. Begränsad rätt till full föräldrapenning och samma kvalificeringsregler i garantipensionen är exempel på steg i den riktningen. Därtill får bidrag och ersättningar inte vara utformade så att det är mer förmånligt än att vara i egen försörjning. Därför behöver arbetslinjen stärkas och jobbstimulansen i försörjningsstödet utökas.

 Sluta låna till Sveriges ofinansierade utgiftsökningar. Ansvar för ekonomin är grunden för att bygga Sverige starkare. I dag pressas de offentliga finanserna av stora utgiftsökningar, från framför allt ökade kostnader för flyktingmottande. I det läget försöker regeringen inte ens nå balans och överskott. Istället lånar man till nya permanenta utgifter. Behovet av reformer för att effektivisera flyktingmottagandet är omfattande. Bland annat måste boendet för ensamkommande barn bli mer ändamålsenligt och det är inte rimligt att efterlevandestöd utgår på samma sätt som i dag.

Sverige ska ge alla som vill och kan möjlighet att jobba och göra rätt för sig. Det kommer inte av sig självt – särskilt inte i en tid med omfattande utmaningar. Det som krävs är att vi vågar tänka om och genomföra nya reformer. Sverige ska fungera – både på 1 maj och alla andra dagar.

 

Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknadspolitiska talesperson (M)

Ulf Kristersson

Ekonomisk-politiske talesperson (M)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!