Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Löfven, svik inte om frihandeln också

Flera brutna vallöften, att regeringspartnern MP är kritiskt till TTIP och att V vill stoppa avtalet gör att Löfvens utfästelser kring regeringens frihandelsvänliga linje kommer att prövas hårt, skriver skriver Christofer Fjellner (bilden) och Lars Hjälmered (M): Foto: Izabelle Nordfjell

Stefan Löfven har tidigare uttalat sig positivt om TTIP och avtalets möjligheter för jobb och tillväxt. Oroade se vi nu tecken på hur Löfven kan överge sina utfästelser kring regeringens frihandelsvänliga linje, skriver Christofer Fjellner och Lars Hjälmered.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag anländer Stefan Löfven till USA, bland annat för ett möte med vicepresident Joe Biden. Samtidigt är förhandlingarna om frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, TTIP, inne i ett intensivt skede. Men regeringen är splittrad internt i frågan och Vänsterpartiet, som ingår i Löfvens regeringsunderlag, har gett tydliga besked om att man vill stoppa avtalet.

Öppenhet mot omvärlden och goda handelsförbindelser med andra länder har varit en avgörande del i Sveriges välståndsutveckling. Att det frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA, TTIP, som nu förhandlas faktiskt kommer på plats är särskilt viktigt för ett litet exportberoende land som Sverige.

När frihandelsförhandlingarna mellan USA och Europa inleddes 2013, tillhörde Sverige, då under alliansregering, de varmaste förespråkarna för att få ett sådant avtal på plats. Ett tydligt kvitto på vårt engagemang är utnämningen av Cecilia Malmström till den tunga posten som EU:s handelskommissionär.

USA är Sveriges fjärde största exportmarknad och tillsammans utgör EU-USA nästan hälften av världens ekonomi. TTIP skulle skapa världens största regionala frihandelsområde och beräknas kunna öka den svenska exporten till USA med 17 procent eller mer. Sverige är dessutom USA:s största utländska investerare per capita.

Moderaterna vill se ett ambitiöst transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap mellan EU och USA senast 2016. Att koppla ihop världens två största ekonomier är bra för hållbar tillväxt och sysselsättning. I tider då Sverige utsätts för allt tuffare internationellt konkurrenstryck måste vi göra vårt yttersta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för nya svenska jobb. Bättre villkor för handel och export är helt avgörande delar i detta.

Under flera decennier har vi tillsammans med Socialdemokraterna haft en samsyn kring vikten av frihandel för ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Nu finns tyvärr flera tecken på att detta samförstånd utmanas.

Stefan Löfvén inledde sin tid som statsminister med att avskaffa handelsministerposten. Socialdemokraterna sitter i regering med Miljöpartiet och är beroende av Vänsterpartiet för sitt parlamentariska underlag. Företrädare för Miljöpartiet har varit negativa till avtalet under förhandlingarna och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vill stoppa avtalet.

Även i Europaparlamentet visar de rödgröna partierna ett tydligt motstånd mot frihandel. När Europaparlamentet skulle rösta om frihandelsavtalet med Sydkorea röstade ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet emot.

När Europaparlamentet antog en resolution som välkomnade ett framtida frihandelsavtal med Indien och uppmanade till fortsatta förhandlingar röstade S, V och MP emot. Den protektionistiska hållningen är tydlig.

Socialdemokraternas europaparlamentariker bidrog aktivt redan innan TTIP-förhandlingarna inleddes till att urvattna avtalet, bland annat genom att kräva att man undantar musik från förhandlingarna, trots att Sverige är en världsledande musikexportör.

Vidare hävdar företrädare för S bland annat att arbetares villkor kommer att försämras, trots att den internationella arbetsorganisationen ILO välkomnar EU:s frihandelsavtal, eftersom de leder till bättre arbetsförhållanden.

Än mer allvarlig är Miljöpartiets kamp mot frihandel i allmänhet, och frihandel med USA i synnerhet. Innan förhandlingarna om frihandelsavtalet med USA ens börjat röstade MP:s europaparlamentariker nej till parlamentets förhandlingsmandat. EU-nämndens miljöpartistiska ordförande är initiativtagare till en uttalad kampanj i syfte att stoppa hela avtalet och bidrar till att Sverige tappar inflytande över förhandlingarna.

Mycket av den kritik som framförts mot avtalet från MP och V, men även exempelvis LO, gäller investeringsskydd och Investor to State Dispute Settlement (ISDS). Utländska investeringar, liksom svenska investeringar i utlandet, är en central del av internationaliseringen och integrering av världsekonomin.

Konfliktlösningssystem behöver finnas i alla handelsavtal. Konsekvensen om man inte har konfliktlösningssystem på plats blir att internationella rättstvister inte går att lösa, vilket kan undergräva hela avtalet. ISDS handlar om att upprätthålla lag och ordning.

Sverige har sedan tidigare ISDS i de flesta av sina 66 investeringsskyddsavtal, mestadels med utvecklingsländer. För Moderaterna är det viktigt att alla stater håller sig till ingångna avtal, oavsett om den är stor eller liten, rik eller fattig.

Stefan Löfven har vid flera tillfällen uttalat sig positivt om TTIP och de möjligheter avtalet skulle innebära för jobb och tillväxt i Sverige. Men när det nu är dags att gå från ord till handling finns det flera skäl till oro.

 Under veckan svek S vallöftet om att rotavdraget inte skulle försämras. Stefan Löfven är beredd att överge överskottsmålet trots att S i valet lovade att värna det finansiella ramverk som tjänat Sverige väl. Flera brutna vallöften, att regeringspartnern MP är kritiskt till TTIP och att V vill stoppa avtalet gör att Löfvens utfästelser kring regeringens frihandelsvänliga linje kommer att prövas hårt.

Under USA-besöket och kommande förhandlingar om frihandelsavtalet är det nu upp till bevis. Kommer Stefan Löfven och regeringen tillsammans stå upp för att få på plats det frihandelsavtal som är så viktigt för Sveriges tillväxt och nya jobb?

 

Christofer Fjellner, europaparlamentariker och vice gruppledare för EPP-gruppen i Europaparlamentets handelsutskott (M)


Lars Hjälmered, vice ordförande riksdagens näringsutskott och näringspolitisk talesperson (M)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!