Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Livsviktig nödbroms i ekorrhjulens nav

Ohållbar situation. Det behövs nya lösningar som ger alla människor - oavsett jobb - en grundläggande ekonomisk trygghet, skriver Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets. Foto: AP Foto: Eckehard Schulz

"Arbetslinjen är förlegad - men tyvärr saknas medborgarlön i förslaget till MP:s nya partiprogram", skriver Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Visionen om medborgarlön pekar fram mot ett annat samhälle, där du inte behöver vara lönsam för att få äta. Ett samhälle där solidariteten breddas och inte bara omfattar högpresterande och följsamma.

Nu behövs nya lösningar som ger alla människor en grund- läggande ekonomisk trygghet. Situationen är redan ohållbar för miljontals människor i södra Europa. Men också i Sverige faller stora grupper långtidsarbetslösa, utförsäkrade, korttidsanställda och egenföretagare mellan stolarna. Industrisamhällets socialförsäkrings- system fungerar allt sämre. En tredjedel av Sveriges arbetslösa saknar a-kassa.

En ständigt stigande produktivitet har medfört att allt färre producerar allt mer. Att vi behöver arbeta färre timmar för att producera det vi behöver är ur grön synvinkel en möjlighet, inte ett problem.

Frågan är inte hur vi till varje pris ska skapa fler jobb och öka produktion och konsumtion i ett läge när vi redan förbrukar ohållbart mycket. Att avlöna folk för att hugga ner de sista urskogarna, bryta kalk i ovärderliga naturområden som Ojnareskogen på Gotland, eller producera vapen, är inte bara etiskt oförsvarligt utan även samhällsekonomiskt olönsamt. Den avgörande frågan för oss gröna är i stället hur vi säker- ställer allas försörjning inom naturens ramar.

 

Intressanta pilotprojekt med medborgarlön, eller basinkomst, pågår i olika länder. I Brasilien antogs 2004 en lag syftande till successivt införande av basinkomst för alla som bor stadig-varande i landet. I ett första steg kan fattiga föräldrar med barn i skolåldern få kontantstödet "bolsa familia", som redan omfattar 60 miljoner människor. För första gången någonsin minskar nu ojämlikheten i Brasilien. I Indien har försök med pengar i handen till fattiga gett så goda resultat att premiärminister Singh vill rulla ut systemet över hela landet redan i år. Människor har använt pengarna ansvarsfullt till mat, medicin och utbildning, därtill har många fått råd att installera toaletter och investera i näringsverksamhet. Basinkomsten har påtagligt ökat friheten och tryggheten för de kvinnor som nu fått råd att köpa symaskin och mjöl och starta företag ihop. I den utfattiga byn Otjivero i Namibia, där invånarna under två år erhöll en mindre summa varje månad, fick kvinnor i djup fattigdom råd att säga nej till mäns sexköp.

 

Även i USA och Kanada genomfördes på 1970-talet försök med medborgarlön. Farhågorna att många skulle avstå från förvärvsarbete för att leva på existens- minimum kom på skam, däremot använde arbetslösa något mer tid för att hitta jobb som passade deras kvalifikationer.

I Alaska infördes 1984 ett slags partiell medborgarlön och sedan dess har de socioekonomiska skillnaderna inte ökat nämnvärt, till skillnad från i övriga USA.

EU-parlamentet uppmanade 2010 medlemsländerna att inleda praktiska och omfattande försök med villkorslös basinkomst. Parlamentet framhåller att olika försök visat att villkorslös basinkomst är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och utslagning, bland annat för att denna är icke-stigmatiserande och även når dold fattigdom.

Ekorrhjulet av arbeta-sova-konsumera får med basinkomst en välbehövlig nödutgång. Ett samhälle där fler får reell möjlighet att välja lågkonsumerande livsstilar minskar förslitningen av naturens kapital och gör oss alla rikare.

Vi gröna tror på människors kreativitet och vilja att bidra till samhället. I Miljöpartiets gällande partiprogram slås fast att alla ska garanteras ekonomisk grundtrygghet, som går att leva på, oavsett vilken inkomst man tidigare haft och oavsett orsaken till att man saknar inkomst. Tyvärr saknas denna vision i det förslag till nytt partiprogram som partistyrelsen har lagt fram inför årets kongress. Vi hoppas kongressen tänker bortom den förlegade arbetslinjen och inser att basinkomst är en idé som har framtiden för sig.

 

CARL SCHLYTER

EU-parlamentariker för Miljöpartiet

ANNIKA LILLEMETS

Riksdagsledamot (MP)

VALTER MUTT

Riksdagsledamot (MP)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!