Lita inte på att staten är de som vet bäst

1969. Svenska varv bestod bland annat av Götaverken på Hisingen i Göteborg.
Foto: Alf Weihed

Trots fiaskoprojekt som Stålverk 80 och Svenska Varv satsar såväl  regeringen som S på nya former av företagsstöd - vad som behövs är en  bättre miljö för alla företag, skriver Jens Spendrup.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Allt fler politiker intresserar sig för företagande och näringspolitik. Det borde vara glädjande eftersom de nya jobb som Sverige så väl behöver bara kan skapas av företagare som anställer.

Problemet är att många politiker fortfarande tror att det är med statliga initiativ som vi bäst kan hitta och satsa på de innovationer och framtidsbranscher som ger nya växande företag. Men historien visar oss att detta gång på gång har misslyckats.

På 1970-talet satte många politiker sitt hopp till statliga företagsprojekt som Stålverk 80 och Svenska Varv. Man startade Statsföretag AB som köpte upp företag på löpande band. Staten försökte bland annat, med synnerligen begränsad framgång, utveckla och bygga egna bilar på Kalmar Verkstad.

För bryggeribranschen föreslog man en omstrukturering där ett av Statsföretags bolag, Brygginvest AB, skulle ta över ägandet av alla bryggerier medan ölen skulle säljas som två olika varumärken, ungefär lika mycket mångfald som med TV1 och TV2.

Vad man i alla dessa satsningar förbisåg var entreprenörernas helt avgörande roll. Det var bland annat frånvaron av entreprenörskap som gjorde att de statliga projekten föll ihop ett efter ett.

Nu föreslår Socialdemokraterna i sin skuggbudget att det inrättas ett nationellt innovationsråd direkt underställt statsministern. I rådet ska det samlas representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter.

Dessa ska identifiera ett antal övergripande områden där det behövs samverkansprogram och peka ut näringar, teknologier och utvecklingsområden där Sverige har möjlighet att inta en världsledande ställning, och där offentliga insatser tillsammans med insatser från näringslivet kan förbättra Sveriges position.

Tro mig: Politiskt, fackligt eller akademiskt engagemang och samverkan i nationella innovationsråd kan aldrig ersätta riktiga företagare som själva tar risker och satsar på sina egna idéer.

Regeringen har för sin del lagt tre miljarder kronor av skattebetalarnas pengar på ett riskkapitalbolag som ska stärka fordonsindustrin, två miljarder på ett riskkapitalbolag som ska stötta företagande i Norrlands inland och nu senast 700 miljoner i en fond för miljöteknik.

Sveriges historia från mitten av 1800-talet visar hur stärkt privat äganderätt och friare regleringar för företagande skapat tillväxt och välstånd, dock med ett hack i tillväxtkurvan under 1970-talets socialistiska experiment.

Men uppenbarligen har varken regering eller opposition lärt av historien och riktigt insett att det är just företagare som är bäst på att skapa nya och växande företag.

Särskilt farligt blir det när politiker försöker skapa gräddfiler för enskilda företag och branscher, exempelvis genom att ge dem statligt stöd eller speciella villkor  istället för att se till att alla företag får bästa möjliga förutsättningar.

Att i dag försöka peka ut vinnare och satsa skattepengar på utvalda företag skulle fungera lika uselt som de satsningar Statsföretag AB gjorde. Inte nog med att det vore slöseri med skattepengar: Varje politiskt styrd satsning tränger dessutom ut enskilda entreprenörer med egna och annorlunda idéer.

Det är just mångfalden som är nyttig och nödvändig för tillväxt och fler jobb. Ingen vet i förväg vad som kommer att lyckas. Därför är det bara genom att många olika människor funderar, prövar och försöker som vi får ett dynamiskt näringsliv och nya livskraftiga jobb.

Med bättre möjligheter för företagsamma människor skulle fler kunna förverkliga sina idéer och drömmar. Ett av de största hindren för fler företagare i Sverige idag är bristen på startkapital. Lösningen är inte ännu fler statliga riskkapitalbolag och fonder. Lösningen är bättre jordmån för privat sparande och lägre skatter på arbete. Då kan fler bygga upp ett startkapital.

I en marknadsekonomi konkurrerar många företag om kunderna. Bara de bästa blir framgångsrika. Politik kan aldrig ersätta denna process. Vad vi i Sverige behöver är därför en bättre miljö för alla företag att växa i.


JENS SPENDRUP,

är ordförande i Svenskt Näringsliv och aktuell med boken" Vårt levebröd - en bryggares memoarer."