Lina har levt på flykt i 8 år i hedersförtryckets Sverige

Per Westerberg, tidigare riksdagsledamot (M) och talman för Sveriges riksdag 2006–2014.
Foto: ALEXANDER DONKA
Vänsterpartisten Amineh Kakabaveh är riksdagsledamot och ordförande för Varken hora eller kuvad.
Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

”Om du någonsin försöker fly så kommer jag att stycka dig och skicka dig som sopor till Irak.” 

Samhället har svikit och övergivit hedersförföljda Lina, nu återger vi delar av hennes berättelse. 

Det är tydligt: Sverige måste bli mer intolerant mot de intoleranta, skriver Amineh Kakabaveh (V) och tidigare talmannen Per Westerberg (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | HEDERSFÖRTRYCK. I Sverige gäller svensk lag. Men varför skyddas inte hedersutsatta och utlandsfödda kvinnor av den? Varför skall de behöva uppleva allt de flytt från ånyo i Sverige. Vem vill leva med skyddad identitet? Flytta 14 gånger till nya miljöer? Varför kan inte de rättsvårdande myndigheterna ingripa? 

Föreningen Varken hora eller kuvad kämpar med sin förortsfeminism mot hedersförtryck, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning och våld. Kvinnors och flickors rättigheter kan inte bara omfatta en ”vit” övre medelklass utan måste också inkludera de sköraste, mest utsatta och svagaste individerna i vårt samhälle: Barn, flickor och kvinnor med utländsk bakgrund. 

Lina (fingerat namn) är 20 år gammal. Hon kom till Sverige 2010 från Irak. Hennes familj hade flytt från kriget och otryggheten. Hennes flykt från Irak till Sverige omvandlades till en fortsatt flykt inom Sverige – undan hedersvåldet. En flykt som nu pågått i åtta år. Hon tvingas leva under skyddad identitet. Lina framträdde med sin berättelse vid ett seminarium i Sveriges riksdag och på Vhek:s årsmöte.  

Här är Linas skakande berättelse

Vi återger hennes berättelse – av utrymmesskäl – i starkt förkortad version. 

När Linas pubertet började ställde hennes far gång på gång frågor som rörde hennes mognad och kroppsliga utveckling. Det var alltså dags för att började kontrollera hennes liv och sexualitet, enligt Lina. 

”Han såg mig inte som en människa, utan som en produkt – en vara vars marknadsvärde steg i och med min fysiska mognad. Men för att denna värdestegring skulle ske måste jag övervakas så att jag inte förlorade min oskuld. Det är det som hela hedersnormen handlar om.” 

Hon fick veta tidigt att en flicka som hon kan dö på två olika sätt. Det ena sättet att dö på skulle bestå i att man blev våldtagen och förlorade sin oskuld. Man skulle bli halshuggen som de tjejer man hörde talas om eller såg på  videoinspelningar från Al-Qaidas halshuggningar och massakrer. 

Paradiset låg inte i Sverige

”När jag hörde talas om Sverige så visste jag att det var det närmaste man kunde komma något man skulle kunna kalla Gud. Sverige var ett bra samhälle där man inte fick slå barn eller kvinnor. Det lät som paradiset i mitt huvud. Där skulle jag äntligen kunna prata högt och inte vara rädd för att bli mördad. Men riktigt så var det inte.”

”Om du någonsin försöker fly så kommer jag att stycka dig och skicka dig som sopor till Irak”, fick Lina höra.

”Sedan dess har jag flyttat 14 gånger inom Sverige för att min pappa hela tiden har lyckats hitta mig. Att han lyckats göra detta innebär att jag fortfarande är på flykt. Min situation är inte säker. Jag har inte kunnat ha en normal skolgång och jag har varit tvungen att byta namn flera gånger”.  

Min pappa borde sitta bakom lås och galler men är på fri fot. Han har hittat mig flera gånger förut. Han kan hitta mig igen.

Samhället har svikit och övergivit Lina. Hon är på flykt på grund av att hennes far och bror förföljer henne. Hon kan inte skyddas på kvinnojourer eller på skyddat boende hela sitt liv.   

Detta har inte hjälpt för att skydda Lina. 

”Jag tycker att det är orättvist att jag ska behöva leva undangömd och med skyddade personuppgifter samtidigt som han, min pappa, borde sitta bakom lås och galler men är på fri fot. Han har hittat mig flera gånger förut. Han kan hitta mig igen.” 

Undervisa om lagarna som gäller här

Vi anser :

Att det är de som utsätter och förföljer flickor och kvinnor som ska frihetsberövas – inte de utsatta. Skärp straffen för hedersförtryckarna och stärk skyddet för kvinnor och hedersbrottens offer. 

Att samhällsundervisningen som ges till nya svenskar ska omfatta krav på att följa svensk lag och Barnkonventionen, med respekt för barns och kvinnors fri- och rättigheter.

Att hedersbrott ges en egen brottsrubricering och att upprepade brott ska kunna leda till stigande påföljder, påverka det permanenta uppehållstillståndet och möjligheten till svenskt medborgarskap.

Vi kan inte bara möta intoleransen med tolerans. Vi måste bli mer intoleranta mot de intoleranta.


Av Amineh Kakabaveh (V)

Grundare och ordförande för Varken hora eller kuvad 

Riksdagsledamot

Per Westerberg (M)                       

Riksdagens talman 2006–2014                   

Ambassadör för Varken hora eller kuvad