Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Liberalerna behöver läsa på om EU

Karin Karlsbro, EU-parlamentariker för Liberalerna.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Peter Lundgren, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna.
Foto: SVEN LINDWALL
Jessica Stegrud, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna.
Foto: FREDRIK PERSSON / TT NYHETSBYRÅN
Charlie Weimers, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Man kan fråga sig om Liberalerna är mest positiva till EU därför att de vet minst om ämnet.

Sverigedemokraterna stänger inte alls dörren för ett demokratikriterium för EU-medel, skriver Peter Lundgren, Jessica Stegrud, Charlie Weimers och Ludvig Aspling.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Karin Karlsbro skriver att Sverigedemokraterna vill ge svenska skattepengar till Ungern och Polen.

Karlsbro har varit Europaparlamentariker i över ett år, gott om tid att läsa på om både sitt eget partis såväl som motståndarens ståndpunkter.

Så har dock uppenbarligen inte skett.

För det första stänger vi i Sverigedemokraterna inte dörren för ett demokratikriterium för tilldelning av EU-medel. Som vi klargjort kan vi stödja ett sådant förslag under förutsättningarna att beslutet att minska medel fattas av domstol och att det förtydligas vad rättstatlighet innebär i praktiken. 

Artikel 2 talar om värden som demokrati och jämlikhet. Sådana övergripande värderingar går inte att tillämpa direkt i domstol utan behöver konkretiseras. 

Att låta politiker i ett land besluta om att dra in stöd för medborgare i ett annat vore att öppna en Pandoras ask av konflikter som riskerar lamslå hela unionen.

Alliansen röstade för

För det andra verkar Karlsbro inte känna till att nuvarande tilldelning av EU medel utgår ifrån den långtidsbudget som godkändes av alliansregeringen (som hon själv arbetade för) 2013. 

Det fanns problem med rättstatligheten i EU även då. EU:s särskilda utredning för rättsstatlighet i Rumänien och Bulgarien pågick under hela perioden alliansregeringen satt vid makten och visar fortfarande på massiva problem för dessa länder även i dag. 

Sverige lyfte aldrig behovet av något demokratikriterium 2013. 

När Karlsbro hävdar att det är en ”skymf” att EU fördelar medel enligt nuvarande budgetförordning borde hon vara mer tydlig med att Liberalerna entusiastiskt röstade för den skymfen.

En nedläggning av strukturfonderna hade möjliggjort en kapning med en tredjedel av EU:s budget

För det tredje blir det löjligt att kalla Sverigedemokraterna för frikostiga med budgetpengar när vi vill lägga ner samtliga strukturfonder som Ungern och Polen samt stora delar av EU får pengar ifrån. 

Sverige får nästan inget trots skyhög EU-avgift. En nedläggning av strukturfonderna hade möjliggjort en kapning med en tredjedel av EU:s budget. Vi hade därmed kunnat sänka den svenska medlemsavgiften med 10 miljarder kronor årligen. 

Sverigedemokraterna har länge haft hållningen att strukturfonderna präglas av utbredd korruption och uppvisar tveksamma resultat. Något både expertis och internationella medier instämmer i.

Giriga oligarker

Oligarker roffar åt sig pengar, bland annat i Ungern, men även i Tjeckien där oligarken – och Karin Karlsbros partigruppskollega – Andrej Babis styr. 

Sammanfattningsvis behöver Karin Karlsbro läsa på mer om vår politik, allt nämnt ovan är saker vi drivit länge och uttryckligen tog upp i vår EU-valplattform våren 2019. 

Om Karlsbro vill straffa enskilda länder för vad deras folk vill göra måste den grundläggande principen vara att det skall avgöras av jurister – inte av Karlsbro. 

Det är själva kärnan i det vi kallar rättsstatlighet. 


Av Peter Lundgren

Europaparlamentariker

Jessica Stegrud

Europaparlamentariker

Charlie Weimers

Europaparlamentariker

Ludvig Aspling

Riksdagsledamot i EU-nämnden och utrikesutskottet