Låt oss göra SD:s politik irrelevant

"Jag tror att det finns en hård främlingsfientlig kärna på cirka 5 procent. Resten av SD:s stöd är folk som proteströstar utan att nödvändigtvis vara rasister", skriver Jasenko Selimovic.
Foto: Anders Ylander

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kan Sverigedemokraternas uppgång stoppas genom att debattera integrationen? Frågan har diskuterats i högt tonläge och svaret beror på vad man tror om människor i allmänhet och svensken i synnerhet. En del vänstermänniskor menar att många människor rymmer en främlingsfientlig potential, det vill säga i konkreta termer, att det finns ett cirka 15-20 procentigt potentiellt stöd för SD. Därför menar de att man inte ska väcka den björn som sover. Den som vill ha en debatt om integrationen är i bästa fall naiv, i sämsta fall fiskar i grumligt vatten. Precis så kommenterade Aftonbladets Karin Pettersson mitt påstående att debatt är nödvändigt. Socialdemokratiske debattören Kurdo Baksi gick längre: jag var en "svartskalle som man skickat fram".

Jag förstår frustrationen. Hade jag trott samma sak hade jag också känt mig frustrerad. Men jag hör till dem som tror att det finns en hård främlingsfientlig kärna på cirka 5 procent. Resten av SD:s stöd är folk som stör sig på att integrationspolitiken inte fungerar, som proteströstar för att visa missnöje utan att nödvändigtvis vara rasister. De kan bli 15- 20 procent men bara om vi fortsätter att väja för integrationsproblem. Tror man det är en öppen debatt en nödvändighet.

Vilket av de två alternativen är sant? Speglar SD:s nuvarande uppgång utbredd främlingsfientlighet eller missnöje med integrationspolitiken? Det vet vi inte. Undersökningar tyder på att svenskar är mer positiva till invandring och flyktingar än andra. Men undersökningar tolkas olika. I slutändan handlar det om upplevelse av landet vi lever i. Jag finner detta Sverige inte så främlingsfientligt som vänstermänniskor gör. Min egen flyktingresa gick genom ett vänligare, varmare land än vad ni brukar beskriva.

Men dessa två sätt att se på svenskarna har sina implikationer. Om ni har rätt kan vi inte göra någonting åt främlingsfientligheten. Den är inneboende i oss, och även om vi låter bli att debattera kommer SD ändå att med tiden uppnå sin potential. Tystnaden kanske försenar uppgången men den kan aldrig bekämpa orsaken.

Om svenskarna inte alls är så rasistiska kan vi göra mycket. Vi kan inte vinna de frälsta rasisterna men vi kan förhindra att SD får 15 procent. Genom att skapa en framtidstro så att människor inte upplever att de konkurrerar med varandra, genom att minska fördomar och stereotypa föreställningar, genom att föra en debatt om integrationen som visar hur de etablerade partierna vill möta de problem som finns. Genom att ständigt förbättra integrationen.

Duckar vi för problemen såsom Socialdemokraterna verkar vilja skickar vi signalen att SD-ledaren Jimmie Åkesson har rätt när han påstår att det "inte har fungerat någonstans, någon gång". Men i Tjeckien, Italien, Grekland, Ungern, Irland, Israel, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Turkiet, USA, Slovenien, Chile etcetera har utrikes födda högre sysselsättning än inrikes födda. Även i Sverige, med sin stängda arbetsmarknad, har vissa grupper lyckats fantastiskt. Bosnierna som från kriget kom till Småland uppnådde, trots ekonomisk kris, 90-procentig sysselsättningsnivå efter bara 5-6 år - väsentligt mer än svenska genomsnittet. 80 000 bosnier kom under kriget och många hävdade att Sverige inte kunde ta emot så många men det gick mer än väl. Visst går det!

Just därför måste vi som välkomnar invandrare visa att vi tänker förbättra integrationen, pröva argument i en öppen debatt, ta fram förslag. Sätt upp mål. Hur mycket snabbare ska det gå att få sitt första jobb? Vaska fram skillnader. Väljarna måste veta varför de ska rösta på de etablerade partierna. Inte bara varför de inte ska rösta på SD. Låt SD fortsätta förespråka minskad invandring. Om vi andra med trovärdighet kan visa att det går att förbättra integrationen kommer den frågan att bli irrelevant.

Låt oss påminnas om hur en gemensam framtid byggs. Med arbete. Sänk trösklar och öppna upp arbetsmarknaden. Jag har respekt för socialdemokraternas värnande om arbetsmarknaden, men antingen finns i detta land jobb även för nya invandrare eller så kommer de främlingsfientliga att förbittra våra liv.

Sverige förändras. De kommande åren kommer arbetsmarknaden att behöva nya människor. Men det finns ett val att göra. Valet står inte bara mellan en förbättrad integration eller stoppad invandring, valet står mellan morgondagens försiktiga optimism eller ett xenofobiskt land präglat av de inskränktas rädsla. Det är vår uppgift att tydliggöra det valet.

Hade jag inte haft två barn med ett utländskt efternamn hade jag tvekat inför ert motstånd att debattera. Men jag och mina barn ska leva här. Så vill ni inte ta det ansvaret är det bara att flytta på sig. Vi är många, inte minst invandrare, som vill. Som inte passivt accepterar främlingsfientligas uppgång som något som ändå måste ske. Som inte tar rasismen för givet. Vi är många som inte fruktar vår gemensamma framtid. Som i stället tänker forma den.


Jasenko Selimovic

Jasenko Selimovic är statssekreterare med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor, men skriver här i egenskap av folkpartist.