Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Låt oss få föda trygga

Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen Foto: Privat
Det är ett helt rimligt krav att Sverige ska kunna garantera alla medborgare en god förlossningsvård, skriver debattörerna. Foto: Shutterstore

Oacceptabel utveckling när landsting inte kan hantera normala graviditeter, skriver Emma Pettersson Hernandez och Maria Ceder Engebretzen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Sollefteå planerar man kurser i om hur man föder barn i bil och låter blivande mammor åka 20 mil för förlossning. Att blivande föräldrar hänvisas till andra län i samband med förlossning har blivit vardag i flera delar av Sverige.

I en intervju i DN (23/12) berättar ett föräldrapar, som flögs hastigt till Finland, om paniken och chocken, språkbarriärer och missförstånd, stressen och avståndet till familjen hemma i Stockholm. Det är en krissituation och chock i sig att föda förtidigt. Det är orimligt att i en sådan situation behöva tvångsförflyttas (valet för föräldrarna är ju i praktiken obefintligt) till ett helt annat land.

 

 

LÄS MER: Inte minsta orolig för förlossningsvården

 

Föräldrar tvingas leva med den ständigt naggande oro och stress som detta innebär. Men de senaste veckorna har detta eskalerat ytterligare. Blivande föräldrar hänvisas utanför landets gränser för att få vård på grund av nationell brist av neonatalplatser. Det är en fullkomligt oacceptabel utveckling. Inte nog med att landstingen inte kan planera och själva hantera normala graviditeter. Numera kan staten inte ens garantera de mest utsatta och sköraste vård inom landets egna gränser.

Skulden för denna utveckling kan enbart läggas på hälso- och sjukvårdens aktörer. Mellan dessa aktörer pågår ett offentligt, samt ytterst pinsamt, blame game. Även om sjukvårdsminister Gabriel Wikström uttryckte förståelse för föräldrarna i DN (23/12-16) så diskuteras få konkreta och seriösa förslag till lösningar. Vidare talar ingen om hur situationen snarast ska kunna förbättras för alla de föräldrar som snällt får finna sig i den permanenta resursbristen. Under tiden fortlever den vanmakt och fruktansvärda oro som drabbar alla de blivande föräldrar som, i en redan livsomställande situation, inte vet om de kommer att bemötas och vårdas på erforderligt sätt.

Det är förnedrande och fruktansvärt förminskande att gravida och födande inte tas på större allvar. I Sverige, en välfärd, 2017.

 

LÄS MER: Låt alla som vill ha kejsarsnitt få det

 

Familjeperspektiv, valfrihet och patientens autonomi håller på att reduceras till en lyxvara i dagens förlossningsvård, där resurserna inte räcker till alla. I själva verket borde det vara en självklarhet att familjernas totala behov, inte enbart det livsuppehållande, styr vårdens utformning och definierar vårdens kvalité. Åtminstone måste krav kunna ställas på att landstingen själva ska kunna klara av att hantera sina skyldigheter gentemot sina egna medborgare. Att hänvisa födande utomläns och utomlands är allt annat än god vård.

Det är ett helt rimligt krav att få föda och vårdas i sin eget hemlandsting och inte minst i sitt eget hemland. Och även om inte alla blivande föräldrar i praktiken drabbas av hänvisningar så drabbas alla av risken att hänvisas och den fullständigt onödiga stressen och oerhörda maktlöshet det innebär.

Det är ett helt rimligt krav att Sverige ska kunna garantera alla medborgare en god förlossningsvård. Allt annat är enbart ett katastrofalt fel.

 

Emma Pettersson Hernandez, Maria Ceder Engebretzen

Talespersoner #Födelsevrålet - en rikstäckande ideell organisation som verkar för en tryggare förlossningsvård ur ett föräldraperspektiv

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!