Låt nyanlända delta i studiecirklar

Världen blir alltmer orolig och Sverige tar emot allt fler flyktingar. När människor tvingas på flykt ska vi ta ansvar, det är bra. Just nu bor över 52 000 människor på Migrationsverkets anläggningsboenden. Inte sedan 1992 har Sverige tagit emot fler flyktingar, skriver Helen Petersson, förbundsordförande ABF och Stefan Svensson, tf förbundssekreterare ABF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Tiden på förläggningen går långsamt när det inte finns rimliga möjligheter till aktiviteter. Osäkerheten om man får stanna i Sverige eller inte leder till oro och frustration. Folkbildningens organisationer kan vara ett viktigt komplement till Migrationsverkets verksamhet. Men det kräver goda förutsättningar, vilka tyvärr saknas i dag.

Nyanlända flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd får inte delta i studiecirklar hos studieförbund som ABF på samma villkor som andra. Regelverket är i dag oklart om det är möjligt för studieförbund att göra studiecirklar med de boende. Trots det växer ABF:s verksamhet för flyktingar på många orter i Sverige.

Vi ser hur folkbildning skapar kontakter mellan nyanlända och lokalsamhället, och hur framtidstro och hopp skapas. Att delta i en studiecirkel skyndar dessutom på språkinlärningen och kortar vägen till studier och jobb. Många asylsökande vill lära sig svenska omedelbart, och det bästa sättet att lära sig språk är tillsammans med andra i ett socialt sammanhang.


Vi förstår inte vad samhället tjänar på att kväva människors kunskapslust, och varför det skulle vara bättre att nyanlända sitter passiva. Regeringen måste omgående föra en dialog med Migrationsverket och Folkbildningsrådet i syfte att ändra regeltolkningen.


Det är orimligt att inte låta studieförbunden jobba med studiecirklar och folkbildningsverksamhet i grupper som behöver det allra mest.

Helen Petersson, förbundsordförande ABF

Stefan Svensson, tf förbundssekreterare ABF