Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Låt inte EU stoppa våra A-traktorer

Foto: Privat
Foto: LASSE SVENSSON / KVP/EXPR

Möjligheten för svenska ungdomar att köra A-traktor hotas av EU. 

Det skulle vara förödande för många ungdomar på landsbygden. 

Den svenska regeringen måste inse allvaret i frågan och agera, skriver europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. EU-kommissionen utreder ifall det är oförenligt med EU:s körkortsdirektiv att svenska A-traktorer kan köras med mopedkörkort. 

En stämning mot Sverige skulle kunna förberedas i EU-domstolen redan i början av nästa år. 

Kommissionens talesperson i transportfrågor har sagt att processen inte handlar om ett förbud mot fordonet. Det riskerar dock att bli resultatet ifall de som i dag har störst behov av att köra A-traktor förlorar denna möjlighet. 

Svårt att förstå logiken

Det är svårt att förstå logiken bakom detta, då EU-mopedbilar utan problem får köras av 15-åringar i 45 kilometer i timmen i hela unionen. Inte sällan är de mindre krocksäkra än de A-traktorer som ofta är vanliga bilar med reglerad effekt. 

Sverige bör inte bara försvara A-traktorns existens, utan även se till att höja hastighetsgränsen till 45 km i timmen. Fordonen kan då följa trafikrytmen bättre och blir därigenom säkrare. Incitamenten till att trimma minskar. Men först måste hotet från EU hanteras.

Sverige borde höja hastighetsgränsen för a-traktorer till 45 kilometer i timmen, skriver Erik Bergkvist (S).
Foto: Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN / Claudio Bresciani/TT

EU-kommissionens oförståelse för detta fordons betydelse är olycklig. Det har tyvärr hänt tidigare att kommissionen glömt hur förutsättningarna kan variera i olika länder i Europa. Denna gång handlar det om A-traktorerna. 

Sverige har långa avstånd och ett kallt klimat. Floran av tillgängliga och bekväma transportmedel minskar i takt med att temperaturen sjunker. Det ska kunna räcka med mopedkörkort för att köra en säker bil i 30 kilometer i timmen eller – ännu hellre – i 45 km i timmen. 

Det fåtal som inte håller sig till lagar och regler kan inte vara ett argument för att förbjuda A-traktorn.

På landsbygden kan kollektivtrafiken vara ytterst begränsad, vilket innebär att A-traktorn kan vara en förutsättning för att kunna ta sig till och från skolan, delta i fritidsaktiviteter och umgås med vänner utan att behöva förlita sig på att föräldrar skjutsar. Skulle den möjligheten försvinna vore det ett hårt slag mot ungdomar, framför allt i glesbygd och på mindre orter.

När de svenska reglerna för hur dessa fordon ska vara konstruerade uppdaterades 2020 innebar det att moderna och mer trafiksäkra bilar kunde göras om till A-traktorer och sedan konverteras tillbaka igen. Att antalet fordon av denna typ ökat bör framför allt ses som en indikation på att det funnits ett stort behov av dem, men att krångliga regler satt stopp. 

Ska vara säkra

För ungdomar som ännu inte nått körkortsålder men som behöver kunna ta sig fram i trafiken är det en stor vinst. Det finns ett värde i att ungdomar kan lära sig att agera i trafiken, och dessutom finns en stark och levande ungdomskultur kring A- och EPA-traktorerna som bör värnas.

A-traktorer ska vara säkra. Givetvis ska de ha säkerhetsbälte och vinterdäck. De som kör olagligt eller stör omgivningen bör inte vara i trafiken. 

Det här gäller för A-traktorer

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.

För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.

Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.

Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Källa: Transortstyrelsen

Men det fåtal som inte håller sig till lagar och regler kan inte vara ett argument för att förbjuda A-traktorn eller det körkortssystem vi har i Sverige.

I stället bör vi se till att A-traktorn kan passa in i den svenska trafiken. Allra först måste dock den svenska regeringen agera snabbt mot hotet från EU-kommissionen. Det kan vara för sent redan om några månader. Det vore en stor förlust för Sverige och för många av våra ungdomar.  


Av Erik Bergkvist (S)

Europaparlamentariker, ledamot i transportutskottet

EPA-trenden ökar – ungdomar vittnar om frihet och gemenskap

Ur arkivet: På mindre än ett år har antalet A-traktorer ökat med cirka 27 procent