Låt er inte vilseledas av Thomas Erikson

Robin Fondberg, psykolog och doktorand, Karolinska Institutet.
Foto: PRIVAT
Magnus Lindwall, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Dan Katz, leg psykolog och leg psykoterapeut.
Foto: Philip Håkanson

Tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar har spenderats på en metod som ur vetenskaplig synpunkt närmast kan liknas vid ett horoskop.

Att Thomas Erikson avfärdar vår kritik som elitism är absurt, dock inte helt oväntat i en tid som länge präglats av falsk information och alternativa fakta, skriver Robin Fondberg, Magnus Lindwall och Dan Katz. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Thomas Erikson har en viktig poäng i att det i ett demokratiskt samhälle är centralt att människor ska ha rätten att välja själva. Här är vi alltså helt eniga. Men en förutsättning för att kunna göra informerade val är att man har tillgång till korrekt fakta och inte låter sig vilseledas av falsk information. 

Ett exempel på falsk information är att marknadsföra ett personlighetstest utan robust forskningsstöd som etablerad vetenskap, vilket är precis vad Erikson och flera andra som marknadsfört och sålt DISC under de senaste åren ägnat sig åt. Detta har resulterat i att tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar spenderats på en metod som ur vetenskaplig synpunkt närmast kan liknas vid horoskop.

Färgläror fungerar inte

Att inte ens våra bästa vetenskapliga modeller ger fulländade beskrivningar av verkligheten betyder inte att vi bör strunta i allt vad evidens heter. Tvärtom. I dag har psykologer ganska bra koll på vilka test vars resultat både är tillförlitliga och meningsfulla. Färgläror av typen DISC/DISA har sedan länge förkastas till förmån för sånt som visat sig fungera betydligt bättre.

Thomas Erikson, författare till ”Omgiven av idioter”.
Foto: Peter Knutsson

Eriksons påstående om att 50 miljoner personer testats med DISC/DISA säger ingenting om modellens giltighet utan visar bara på omfattningen av denna tragik. För trots ett så omfattande underlag har man alltså inte lyckats skaka fram några vetenskapliga belägg för att testet skulle vara varken tillförlitligt eller meningsfullt.   

”Vetenskapsmannen” Thomas Erikson

Ett annat exempel på falsk information är att marknadsföra sig själv som någonting man inte är. Erikson skriver att han aldrig kallat sig för vetenskapsman, en rimlig utgångspunkt med tanke på att han helt saknar utbildning i psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Men i skrivande stund marknadsför han sig fortfarande som ”behavioural scientist” på flera ställen där den engelska versionen av hans bok ”Omgiven av idioter” säljs. 

Skärmdump från Amazon.co.uk.

I Sverige kallar han sig i stället för beteendevetare. Men att hävda att man trots obefintlig utbildning är beteendevetare för att man arbetar med ett pseudovetenskapligt personlighetstest är som att hävda att man är astronom för att man arbetar med att ställa horoskop.

Som hämtat från Donald Trump

Att vår kritik egentligen är ett uttryck för elitism är en absurd anklagelse, dock inte helt oväntad i en tid som länge präglats av falsk information och alternativa fakta. Att misskreditera forskare som framför sånt man inte gillar är en strategi som på senare år populariserats av bland annat Donald Trump. 

Men för personer som är utbildade i att tolka forskning är en del av jobbet att kritisera sånt som förkläds som vetenskap utan att vara det. Det är en central del av akademins uppdrag att sprida etablerad kunskap och sticka hål på pseudovetenskapliga myter. Ungefär som när en läkare rekommenderar att man ska sätta in en ny medicin, eller när en pilot säger till planets passagerare att vid turbulens spänna fast säkerhetsbältena. 

Inte värt att lägga pengar på

Om dessa exempel är uttryck för elitism är det i så fall en högst funktionell variant som vi i en tid då åsikter ofta trumfar fakta skulle behöva betydligt mer av. 

Avslutningsvis: Inget i Eriksons replik kan ändra det faktum att DISC/DISA är ett typexempel på pseudovetenskap som det inte är värd att lägga några resurser på. I alla fall om man inte enbart vill förlita sig på slump.


Av Robin Fondberg

Doktorand i psykologi, Karolinska Institutet

Magnus Lindwall

Professor i psykologi, Göteborgs universitet

Dan Katz

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, styrelseledamot i Vetenskap och Folkbildning