Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Låt eliten visa vägen för svensk skolpolitik

Goda exempel. Svenska politiker bör se elitskolorna som föredömen, anser Karin Svanborg-Sjövall och Eva Cooper. (De brittiska privatskoleeleverna på bilden har inget samband med artikeln).
Foto: Dean Northcott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kan alla skolor bli lika bra? Den frågan ställer vi i kväll på ett Timbro­seminarium med anledning av skolverkets omdiskuterade rapport, som hävdar att det fria skolvalet står i konflikt med likvärdighetsmålet i svensk utbildnings­politik. Det finns anledning att ifrågasätta om själva frågeställningen är rimlig. För vad betyder det egentligen att alla skolor ska vara precis lika bra?

För det första utgår svensk skolpolitik ifrån en utopisk verklighetsbild, där det är möjligt att konstruera ett ideal tillstånd som förmår utrota alla typer av skillnader, oavsett om det handlar om skolledares styrning, lärartalang  eller elevmotivation. En bra skola kan delvis kompensera för sociala brister, men ingen utbildning i världen kan förändra det faktum att människor kan och vill göra olika saker med sina liv. Det måste ett välfungerande skolsystem inte bara kunna ta hänsyn till, utan tvärtom göra något konstruktivt av.

För det andra har den svenska skolans fokus på likriktning, social kompensation och jämställdhet i praktiken orsakat en stor del av de problem som vi nu står inför. Allt för ofta har kunskaps­uppdraget fått stryka på foten för ­ambitionen att utjämna skillnader. 40 år av hängivet arbete från statsmaktens sida att sänka lärarkårens status och självmedvetande är det kanske mest destruktiva exemplet. Men aktuella förslag som läxförbudet i en skola i Malmö visar att reflexen inte försvann med Palme-eran.


För det tredje tackar den som önskar sig en perfekt likvärdig skola nej till en vidareutveckling av den pedagogiska verksamhet som är avgörande för ­Sveriges framtid. Om ingen får vara bättre än någon annan innebär det inte bara att man höjer botten - man måste också sänka toppen. Det är svårt att förstå hur det skulle vara i kunskapssamhällets intresse.

Ett intressant exempel på vad som kan hända om man ignorerar Jante och i stället sätter eleverna i fokus är regeringens försök med spetsutbildningar. Här får riktigt vassa och studiemotiverade elever möjlighet att gå på det som ibland kallas "elitskolor".

Försöket är viktigt, dels därför att riktigt duktiga ungdomar äntligen får en möjlighet att vistas i  en miljö som  utmanar och  utvecklar  deras talanger,  i stället för att  reduceras till stödlärare åt  mindre  motiverade klasskamrater. Dels är det  politiskt relevant, eftersom det också ger de  utvalda skolorna  friare händer att anta sina elever.

Det är förstås inte likvärdigt - alla kan inte läsa matematik på högskolenivå på gymnasiet - men det är ett mänskligare system än det ­jäm­lik­­hetsivrande som nog tyvärr ofta har kvävt eller hämmat begåvade barns upptäckarlusta genom att hålla dem tillbaka.


Elitskolorna är bara ett utslag av de principer som låg bakom friskole­reformen: Att ge utrymme för pedagogiska experiment som kan öka vår kunskap om hur vi bäst hjälper elever att nå sina mål - och kanske ännu högre. Ett ökat fokus på likvärdighet och likriktning kommer ohjälpligt att hämma den dynamik som i själva verket kan bära på nyckeln till de förbättrade resultat vi alla vill se.

En vettigare inställning till hur skolan ska kunna förbättras är att lägga krut på att ta itu med de sämsta skolorna,  i  stället för att ödsla energi på att försöka komma åt dem som faktiskt fungerar.

Lär av de framgångsrika skolorna - oavsett huvudman - och inse att skillnader i sig inte är något problem så länge lägstanivån höjs. Om alla skolor ska vara bra, måste vissa få vara bättre. Och då måste även de sämsta skolorna bort.

Skribenterna

Karin Svanborg-Sjövall och Eva Cooper är ansvariga för tankesmedjan Timbros välfärdsprogram.