Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Låt alla elever lära sig cykla i skolan

Barnen vill cykla, men föräldrarnas bekvämlighet och oro gör att barnen skjutsas i bilen i stället, skriver debattörerna.
Foto: SHUTTERSTOCK
Moa Rasmusson (L) är ordförande i Svenska cykelstäder och kommunalråd i Sollentuna.
Foto: Ola Hedin
Daniel Helldén (MP) är trafikborgarråd i Stockholms stad.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö.
Foto: JENS OHLSSON

Vår forskningssammanställning visar att många barn vill gå eller cykla till skolan, men inte får. Vi uppmanar nu regeringen att göra cykelfärdighet lika självklar som simfärdighet i skolans läroplan, skriver politiker inom nätverket Svenska cykelstäder. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Barn i hela landet spänns varje vardag fast i bilen och skjutsas till och från skolan. Utvecklingen går åt fel håll, vilket konstateras i den sammanställning kring barns cykelvanor som Svenska Cykelstäder i dag publicerar. Under 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av eleverna till skolan. Sedan dess har andelen som går eller cyklar halverats och var fjärde elev kommer till skolan med bil. Två av tre barn slutar cykla under vintern. 

Frågar man barnen själva så vill de cykla. Föräldrarnas bekvämlighet, oro för trafikolyckor och oro för att barnen ska utsättas för brott gör dock att barnen i stället hamnar i bilen. En majoritet av föräldrarna tror inte att deras barn klarar av att cykla. Till skillnad från i cykellandet Nederländerna får svenska barn inte heller lära sig det i skolan. 

Bra nio procent rör på sig tillräckligt mycket

Dagens unga riskerar att bli den första generationen i modern tid som får en kortare medellivslängd och sämre livskvalitet än sina föräldrar på grund av sämre hälsa. Av svenska 15-åringar är det endast 13 procent av pojkarna och nio procent av flickorna som når upp till rekommendationen om minst 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Samtidigt ökar utsläppen av växthusgaserna från trafiken.   

Risken för olyckor minskar också för varje förälder som slutar köra bil till skolan.

Med bilfria zoner och sänkta hastigheter för motortrafiken vid skolor kan fler föräldrar vara trygga med att deras barn cyklar eller går. Och med cykelundervisning i kursplanen för idrott och hälsa kan denna kunskap komma alla till del. 

I cykelundervisningen behöver eleverna lära sig teknik, balans, trafikregler och ett gott beteende som cyklist. I Nederländerna får barnen årligen 50 timmar trafikundervisning och möjlighet att ta ett cykelcertifikat. Nästan nio av tio barn mellan 8 och 15 år äger minst en cykel, men för de som inte har en egen cykel kan kommuner och skolor ordna några cyklar att låna ut till undervisningen.

Ger bättre skolresultat

Daglig fysisk aktivitet förbättrar skolresultaten och gör eleverna friskare. Elever som rör på sig på vägen till skolan får bättre hälsa, minskad risk för fetma och leker fler aktiva lekar utomhus. Dessa elever är piggare på morgonen och har lättare att koncentrera sig i skolan, samtidigt som de känner sig mer hälsosamma upplever frihet av att kunna transportera sig själva.

Lägg till det att fysiskt aktiva barn har lättare för att ta kontroll över symptom som oro, ångest och depression, minskar sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar som vuxna och har lättare att säga nej till tobak, alkohol och droger.

Minst andel trafikdöda barn

Riskerna av att inte röra på sig är större än risken för en drabbas av en cykelolycka. Lägg till det att Sverige har minst andel omkomna barn i trafiken i hela världen. Vägarna till landets skolor kan bli tryggare med hastighetsbegränsningar och säkrare cykelvägar, men risken för olyckor minskar också för varje förälder som slutar köra bil till skolan. 

Att cykla till skolan förbättrar både hälsan och miljön. Därför vore det önskvärt om cykling kunde ingå i läroplanen på samma sätt som simning redan gör. 


LÄS MER: Fakta och nyckeltal kring barns och ungas cykling


Av Moa Rasmusson (L)

Kommunalråd Sollentuna kommun, ordförande i Svenska cykelstäder

Gustav Hemming (C) 

Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm

Ulrika Frick (MP)

Regionråd, ordförande i kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Anders Samuelsson (C)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun

Cheryl Jones Fur (MP)

Vice ordförande i tekniska nämnden, Växjö kommun

Eva Strömqvist (S)

Ordförande i drift- och servicenämnden, Karlskrona kommun

Caroline Unéus (M)

Kommunalråd Motala kommun

Therese Metz (MP)

Kommunalråd Gävle kommun

Jan Annerstedt (FNL) 

Ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun

Linda Larsson (C)

Vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd Linköpings kommun

Naod Habtemichael (C)

T.f. kommunalråd, vice ordförande i trafiknämnden, Göteborgs stad

Anders Runström (FAP)

Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Falu kommun

Henrik Lander (C)

Ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads kommun

Stefan Bergström (C)

Kommunalråd, ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbybergs stad

Håkan Björklund (C)

Ordförande i teknik-, och fritidsnämnden, Halmstads kommun

Hans Peters (C) 

Kommunalråd Nacka kommun

Bengt Sylvan (L)

Kommunalråd Danderyds kommun

Andreas Schönström (S)

Kommunalråd Malmö stad

Daniel Helldén (MP)

Trafikborgarråd, ordförande i trafiknämnden, Stockholms stad