Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Larmet: Byggsektorn tas över av kriminella

Vi klarar helt enkelt inte att priskonkurrera med oseriösa företag som exploaterar arbetskraft, skriver debattörerna.
Foto: Shutterstock
Sylwia Spruch, tf vd Expanderamera.
Per Eriksson, vd för Helpman.
Tommy Mattsson, vd Extra arbetskraft i Uppland.
Stefan Qwick, affärschef bygg, Jobzone.

Den svenska modellen har drabbats av tunga bakslag. Nu syns skadorna i form av en delvis urspårad arbetsmarknad – långt bortom kollektivavtalens löner och villkor. 

Priset blir högt för samhället om staten inte förmår förhindra den snabbt växande kriminaliteten i byggsektorn, skriver Byggbemanningföretagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi bemanningsföretag inom byggsektorn har det extremt tufft nu. Inte ens en urstark byggkonjunktur ger oss draghjälp. Därför går vi som normalt är konkurrenter samman i en gemensam branschförening, Byggbemanningsföretagen.

Vi har avtalsenliga löner och villkor, vi ger byggföretagen flexibilitet när de behöver växa snabbt eller dra ned, beroende på läget i orderböckerna. Det är en affärsidé som fungerade mycket bra till för ett par år sedan. 

Vi klarar helt enkelt inte att priskonkurrera med oseriösa företag som exploaterar arbetskraft.

Stora brister i alla delar av systemet

Riksrevisionen presenterade innan jul en rapport (Statens insatser mot exploatering av arbetskraft, RiR 2020: 27) om arbetskraftsexploatering och statens ansvar. Där pekade man på stora brister i alla delar av systemen som staten ansvarar för som t ex polisen, Skatteverket, och Arbetsmiljöverket.

Reformer har gått fel, inte minst sänkningarna av storleken på aktiekapital som krävs för att starta ett företag.

Myndigheter av betydelse för arbetsmarknaden inklusive polisen har sedan tre år i uppdrag att samarbeta kring den jobbrelaterade brottsligheten, så kallad arbetslivskriminalitet. Ett växande samhällsproblem.

Systematiskt utnyttjande

Riksrevisionen betonar att det främst är utländsk arbetskraft som drabbas av oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. 

Vi kan inte nog betona allvaret i situationen om vi inte förmår bryta utvecklingen. Ett systematiskt utnyttjande av arbetare som saknar arbetstillstånd har ett mycket högt pris. Inte enbart för dem som utnyttjas utan även för alla företag som riskerar att slås ut om de betalar avtalsenliga löner. Men sammantaget blir priset ändå högst för samhället i sig om staten inte förmår förhindra en snabbt växande kriminalitet på arbetsmarknaden.

Straffen är kaffepengar

Vi saknar i dag lagstiftning och regleringar, t ex är det inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lönen och låta anställda bo under dåliga förhållanden. Straffet för att anlita ett bolag med illegal arbetskraft, i de fall detta upptäcks, är kaffepengar jämfört med vinsterna.

Reformer har gått fel, inte minst sänkningarna av storleken på aktiekapital som krävs för att starta ett företag. Gränsen har sänkts från 100 000 kronor till 25 000 kronor samtidigt som krav på revisor är borttaget. Vi har med denna utveckling gjort det både enkelt och lönsamt att använda företag som brottsverktyg.

Lönen: 1 500 kr i månaden

Ur Riksrevisionens rapport kan vi läsa om tredjelandsmedborgare som arbetare för 1 500 kronor månaden, bor undermåligt och jobbar 12-timmarsdagar i veckor i sträck utan vila. Arbetarna saknade arbetstillstånd och blev utvisade när bolaget ertappades. 

En statlig utredning av Arbetsförmedlingens fd GD, Mikael Sjöberg, stöder bilden Riksrevisionen ger av vilka som utnyttjar och vilka som utnyttjas. Mikael Sjöberg pekar på att sekretessregler måste utredas. Han vill också se att kontakterna med arbetsmarknadens parter stärks och föreslår att regeringen skapar en delegation som arbetar mot arbetslivskriminalitet.

Värna de vita jobben

Byggbemanningsföretagen kan gärna erbjuda kontakter och kunskaper. Vi tror att mycket skulle vinnas om byggherrarna tog ett större ansvar för vilka som jobbar i projekten då byggföretagen inte klara detta själva. Det finns exempel på att det sker redan nu, exempelvis har Stockholms stad tagit över kontrollen från byggföretagen.

Arbetsmiljöverket skulle kunna delegera sin uppgift till lämpligt konsultföretag. Dessa företag skulle få ett utökat tillstånd att besöka och inspektera alla typer av byggarbetsplatser.

Byggnads och andra fackförbund skulle kunna intensifiera sitt arbete mot svartjobben genom sina medlemmar, det är medlemmarnas jobb som hotas när seriösa företag slås ut.

Det vi vill se är en mycket större medvetenhet hos arbetsgivarsidan. De vita jobben och de vita företagen måste värnas. 


Byggbemanningföretagen och dess medlemsföretag:

Sylwia Spruch 

Tf vd Expanderamera

Per Eriksson 

Vd Helpman

Tommy Mattsson

Vd Extra arbetskraft i Uppland

Stefan Qwick 

Affärschef bygg, Jobzone