Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lärarna får ta smällen för beslutet om afghanerna

Delar av de ensamkommande under demonstrationen i Stockholm. Gymnasielagen kan få stora konsekvenser för lärarkåren, skriver M-debattörerna.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT
Elisabeth Svantesson är ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Johan Forssell är Moderaternas migrationspolitiska talesperson.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vi önskar att Socialdemokraterna hade velat göra upp med oss om en långsiktig lösning, i stället för att vika sig för MP.

Ansvaret för om de ensamkommande ska få uppehållstillstånd eller inte läggs nu på lärarna – en redan pressad yrkeskår, skriver Elisabeth Svantesson och Johan Forssell (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | GYMNASIELAGEN. Socialdemokraterna inför nu en möjlighet till uppehållstillstånd för 9 000 personer, en övervägande majoritet män, som inte har rätt att stanna i Sverige. Flera remissinstanser har kritiserat förslaget och Lagrådet konstaterar att gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. I dag debatteras förslaget och på torsdag röstas det igenom i riksdagens kammare.

Sveriges asylsystem måste bygga på en individuell prövning där varje människas behov av skydd avgör möjligheten att stanna i Sverige. Den som har skyddsskäl ska ges möjlighet till uppehållstillstånd. Samtidigt måste den som fått avslag på sin asylansökan åläggas en skyldighet att återvända till sitt hemland.

S urholkar en grundläggande princip

Socialdemokraternas förslag urholkar denna grundläggande princip. Att tala sig varm om vikten av ett förstärkt återvändande är föga övertygande när personer som fått ett nej i asylprocessen nu ges en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Det visar att man hellre går Miljöpartiet till mötes än tar ansvar för en konsekvent och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Men Socialdemokraterna skapar inte bara osäkerhet i invandringspolitiken. Sammantaget kommer regeringens förslag att öka utgifterna med nära tre miljarder kronor under de kommande åren. Denna kostnad blir än mer problematiskt i ljuset av de ökade utgifter som regeringen har byggt upp under det senaste året. Och det faktum att konjunkturen med stor sannolikhet vänder ned nästa mandatperiod. Är det något finanskrisen har lärt oss är det att det kan vända snabbt. 

Den som fått avslag på sin asylansökan måste åläggas en skyldighet att återvända till sitt hemland.

Oavsett om man som vi moderater vill ha en stramare migrationspolitik eller om man som regeringen, uppenbart vill ha en generösare, så är det avgörande att lagstiftningen är genomtänkt med individuella asylprövningar. Det vill säga raka motsatsen till vad regeringen presenterar. Kritiken från remissinstanserna mot förslaget har varit omfattande. 

Utöver Lagrådets kritik skriver Förvaltningsrätten i Malmö exempelvis att "den föreslagna grunden kan enligt förvaltningsrättens mening betraktas som en förtäckt amnesti för en begränsad grupp". Och Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, menar att "det är svårt att överhuvudtaget få en överblick av konsekvenserna av förslagen".

Lärarna får indirekt fatta Migrationsverkets beslut

En viktig fråga som väcks i och med detta är hur lärare och skolledares roll ska se ut framöver. Konsekvensen av de förslag vi debatterar i dag blir att de kan komma att spela en avgörande roll i huruvida vissa elever ska få uppehållstillstånd eller inte. Och vad kommer det att få för konsekvenser? Det är Migrationsverket som ska fatta sådana beslut. Ett sådant ansvar ska vi inte belasta lärarna med, de är under tillräckligt högt tryck ändå. 

En stram invandringspolitik är samtidigt nödvändig för att de som kommer till Sverige och har kommit de senaste åren ska kunna integreras bättre än vad som görs i dag. 

Uppehållstillstånd för personer utan skyddsskäl

Uppehållstillstånd för personer som saknar skyddsskäl är ett steg i motsatt riktning och visar dessutom att Socialdemokraternas nya valstrategi om en snabbare integration inte är trovärdig. Det hade i stället varit bättre för Sverige om Socialdemokraterna varit beredda att göra upp migrationspolitiken så att vi kan få långsiktiga spelregler på plats. Det hade vi välkomnat.


Av Elisabeth Svantesson

Ekonomiskpolitisk talesperson (M)

Johan Forssell

Migrationspolitisk talesperson (M)


LÄS MER: Till er som förnekar att grupp ställs mot grupp 

LÄS MER: De ensamkommande är ett klipp för Sverige 

LÄS MER: En lönsam invandrare bär sina egna kostnader

LÄS MER: Nu är det klart – den som syns och hörs mest får stanna 

LÄS MER: Vi ensamkommande kommer att ta hand om Sverige

LÄS MER: Hjälp flyktingar – inte ekonomiska migranter 

LÄS MER: Utvisningarna är inget annat än ren dumhet