Lämna inte ”walk over” till mörkret

Foto: Suvad Mrkonjic

Det är bara en vecka kvar till Europaparlamentsvalet. Det oroar mig.  Inte bara för att vi ser allt mer av främlingsfientliga och  protektionistiska krafter som är emot EU-samarbetet. Utan också för att  flera partier nu tävlar om vem som vill ha minst av EU.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

För mig är det nödvändigt med mer EU-samarbete, öppenhet, frihet och rörlighet. Ett fritt och öppet Europa har varit en viktig förutsättning för att så många svenskar i dag kan bo, arbeta och studera utomlands. Även de svenskar som bor utanför Europa har på olika sätt haft nytta och glädje av EU och kan få det i ännu högre grad framöver.


Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat i företag med verksamhet över hela världen. Själv har jag också under flera år bott och arbetat i flera olika länder. Det är en erfarenhet jag delar med många svenskar. Just nu är det omkring 550 000 svenskar som lever utanför landets gränser. De är så många att de kan få stort inflytande över valresultatet. Ändå är det ytterst få av de politiska partierna som intresserar sig för denna väljargrupp. Många utlandssvenskar känner därför att valet inte berör dem själva. Risken är stor att de avstår från att rösta. Jag tycker det skulle vara väldigt synd. Dels för att vi alla vet att ett lågt valdeltagande kan bana väg för extrempartier, dels för att nästan allt som EU gör påverkar så mycket i hela världen.


Det gäller inte minst de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Ett sådant avtal skulle vara av stor betydelse för Sverige, som ett litet och exportberoende land. Det är både de fackliga organisationerna och företagsledarna överens om.  Det finns förstås många utmaningar och svårigheter i de här förhandlingarna. Precis på samma sätt finns det många utmaningar och svårigheter i EU-samarbetet. Men om vi lägger ner vår röst, om vi inte ens bryr oss om vilka vi väljer att representera oss så lämnar vi ”walk over” till andra krafter. Då bryr vi oss inte om vem som ska bestämma över alla de lagar och regler som påverkar vår vardag. Då bryr vi oss inte om att gemensamt förbättra och utveckla det stundtals ganska bräckliga EU-bygget. Visst kan man göra sig löjlig över byråkratiskt detaljreglerande, men faktum är att de dummaste och mest byråkratiska detaljreglerna oftast kommer från organisationer som vill begränsa konkurrensen och skydda den egna verksamheten, det skrå-väsendet som protektionism i alla dess former representerar.


Dessa protektionistiska krafter oroar mig. De som vill hindra människor att söka jobb och framtid i ett annat land,  de som vill förhindra fri handel, de som vill  stoppa den rörlighet  och öppenhet som varit grunden för det svenska välståndet.  Frihet och öppenhet har gjort det möjligt för många svenska företag och deras anställda att verka över hela världen.  Det har också gjort det möjligt för människor från fattiga länder att söka en framtid i de rika delarna av värden, precis som många svenskar gjorde vid förra seklets början.


Jag vill uppmana de politiska partierna att inte glömma bort de 550 000 svenskar som bor utomlands. Deras röster är viktiga. Och alla de svenskar som bor utomlands vill jag uppmana att verkligen utnyttja sin rätt att rösta.

Vi behöver mer Europa – inte mindre.

Michael Treschow

Michael Treschow

Michael Treschow är styrelseordförande i Unilever. Han var tidigare styrelseordförande i Ericsson, koncernchef i Electrolux och Atlas Copco. Svenskar i Världen är en ideell organisation som arbetar för svenskar som bor utomlands.