Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Läkarens corona-varning: Vår beredskap räcker inte

Ministrarna Lena Hallengren (S) och Peter Eriksson (MP) under dagens pressträff om coronaviruset.
Foto: ALI LORESTANI/TT
Staffan Sylvan är tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län.

I Sverige finns enbart 510 intensivvårdsplatser. I dagsläget har våra sjukhus redan nu stora problem att ta emot och vårda akut sjuka patienter. 

Varför sprider regeringen desinformation om vår beredskap? skriver tidigare smittskyddsläkaren Staffan Sylvan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Regeringen meddelar i dag att man stärker WHO:s arbete mot spridningen av Sars-CoV-2 med 40 miljoner kronor. Samtidigt meddelar man att Sveriges beredskap mot smittspridning av Covid-19 inom landet är god. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen instämmer i bedömningen.

Enligt Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2016 bedömer myndigheten att om en ny variant av en virusinfektion utvecklas som de flesta människor inte har någon immunitet emot, så kommer det med största sannolikhet att leda till en världsomfattande epidemi, en så kallad pandemi. Effekterna på hela samhället förväntas då bli betydande. 

20 procent kan insjukna

Pandemier av influensa har historiskt sett uppstått med oregelbundna intervaller, ungefär tre till fyra gånger per århundrade. Svåra pandemier uppskattas medföra hög sjuklighet (över 20 procent) och ett ökat antal dödsfall. Särskilt sårbart är tillgången till vårdplatser för högspecialiserad vård, intensivvård med fysisk utformning, utrustning, läkemedel och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och god arbetsmiljö. 

5 procent utvecklar så kraftig lungpåverkan att de kräver intensivvårdens resurser

Socialstyrelsen kartläggning av landstingens beredskap visar att cirka hälften av landstingen har analyserat behovet av vilka resurser som krävs för att kunna hantera extraordinära händelser. I övriga landsting finns en förståelse för att arbetet är eftersatt. I något enstaka fall finns dock ingen planering och området är inte heller prioriterat. 

100 000 kan behöva intensivvård

Tillgängliga data från det nuvarande utbrottet av Sars-Cov-2 visar att cirka 15 procent utvecklar sjukhusvårdskrävande sjukdom och 5 procent utvecklar så kraftig lungpåverkan att de kräver intensivvårdens resurser. 

Om/när Covid-19 utvecklas till en pandemi och socialstyrelsens beräkning stämmer att 20 procent av befolkningen insjuknar så behöver 300 000 personer över tid sjukhusvård och 100 000 personer intensivvård. I Sverige finns enbart 510 intensivvårdsplatser och man klarar cirka 45 500 vårdtillfällen per år. Dessa vårdtillfällen är normalt betydligt kortare än de 2–3 veckor som allvarligt sjuka Covid-19 patienterna kräver. 

I dagsläget har våra sjukhus redan nu stora problem att ta emot och vårda akut sjuka patienter. Varför denna desinformation om vår beredskap?


Av Staffan Sylvan

Med dr, överläkare

Tidigare smittskyddsläkare i Uppsala län


David: Så känns det att vara sjuk i coronavirus