Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Läkare: Släpp prestigen och rädda liv, Tegnell

Peter Eriksson är specialistläkare i infektionsmedicin och jobbar med covidpatienter.
Statepidemiolog Anders Tegnell.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Att balansera smittskyddsåtgärder med andra hänsyn som ekonomi och jämlikhet, är dömt att misslyckas i det här läget. 

Mina slutsatser efter nio månaders arbete med covid-19 pekar tydligt åt ett håll, skriver läkaren Peter Eriksson och föreslår åtta skarpa åtgärder.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Öppet brev till Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell:

Året 2020 är något alldeles extra i negativ bemärkelse. Få personer kunde i förväg tänka sig detta scenario, något jag anser att man inte kan kräva av en enskild individ, men däremot bör det kunna krävas av oss inom vård och omsorg, berörda myndigheter samt regering och riksdag. Det är tydligt att vi inte var tillräckligt förberedda. Tyvärr räcker det inte att konstatera att beredskapen var för dålig. Analysen och åtgärderna har varit undermåliga sedan vårvintern. 

Jag ber dig – tänk om!

Det jag vill be dig och dina medarbetare är att tänka om och handla mer kraftfullt i den här akuta situationen. 

Att försöka balansera smittskyddsåtgärder med andra hänsyn som ekonomi och jämlikhet, är dömt att misslyckas i det här läget. Att kommunicera tvetydigt är en mycket riskabel väg och urvattnar de redan otillräckliga råd och rekommendationer som ni ger. Vårens uttryck ” platta till kurvan” händer inte om vi inte bryter smittkedjor, och just nu så sker det i alldeles för liten utsträckning. 

Vi sliter oerhört i vården nu

Akutsjukhusen i Stockholm är nu åter i förstärkningsläge. Vi sliter oerhört för att patienter som inte kan syresätta sig ska få den vård de behöver för att inte gå bort i denna nya farsot. Mina slutsatser efter nio månaders arbete med covid-19 pekar tydligt åt ett håll. Vi måste få ner smittalen i befolkningen, annars kommer en större andel av de många som drabbas av svår covid att dö. 

Vi måste göra allt för att minska det mänskliga lidandet i väntan på vaccin. I ljuset av detta får kraven på evidens justeras till en rimlig hållning.

Jag ber er att i samråd med regering och riksdag hitta lagrum och vidta tvingande åtgärder från och med nu och kommande 3–4 veckor, detta för att i största möjligaste mån få ner smittspridningen. En tillfällig lag under våren möjliggjorde nedstängning av olika offentliga verksamheter, den lagen går att aktivera, bara ni tydligt signalerar vikten av detta. Parallellt med detta föreslår jag ett stort antal snabbtest (antigenbaserade) samt satsning på smittspårning och karantän/isolering, i kölvattnet av upptäckta kluster när nedstängningen fått verkan. 

Alla kan se att riktlinjerna inte räcker

Att se människor i riskgrupp gå och handla i affärer där grupper av ungdomar uppehåller sig är bara en iakttagelse som får mig att tydligt inse att allmänna råd och riktlinjer inte är tillräckligt. Lärare och skolpersonal som vittnar om trängsel i skolor, dålig hygien och nonchalans mot lärarnas försök att upprätthålla distansering är ett annat exempel. Trängseln i kollektivtrafiken i en storstad är ett tydligt tredje exempel på att era rekommendationer inte förhindrar uttalad smittspridning i praktiken. 

Åtta akuta åtgärder

Jag ber er om att utan dröjsmål släppa prestigen och införa: 

1. Obligatorisk användning av munskydd i inomhusmiljö där distansering ej är möjlig (kollektivtrafik, dagligvaruhandel, sjukhus, vårdinrättningar). 

2. Karantänsättning av asymtomatiska förskolebarn och skolbarn i familjer med konstaterad covid-19.  

3. Nedstängning av gym, biografer, restauranger, bibliotek, badhus och barer i minst tre veckor. 

4. Distansundervisning för elever ned tom gymnasieålder terminen ut. 

5. Stäng skolor med lägre årskurser och förskolor om tydlig klustersmitta ses i personalgrupp. 

6. Vid anhörigbesök hos riskgrupp, inför tvingande åtgärd om munskydd trots asymtomatisk anhörig. 

7. Tydliga direktiv, medel och bemanning för att öka smittspårningen, vilken skall ledas av smittskyddsläkarna i regionerna. 

8. Sent omsider har FHM insett nyttan av de antigenbaserade snabbtest som finns på marknaden. Nu måste de användas också, i stor skala, för att få viktiga svar i realtid. 

Evidenskraven är inte rimliga

Evidens är viktigt inom medicinen. Att vi inte har odiskutabla evidens för vissa smittskyddsåtgärder mitt under en pandemi må så vara. I nuläget är prioriteringen att snabbt göra allt för att få ner smittan för att minska det mänskliga lidandet i väntan på vaccin. I ljuset av detta får kraven på evidens justeras till en rimlig hållning.


Av Peter Eriksson 

Specialistläkare infektionsmedicin som arbetar med covidpatienter vid Karolinska, Huddinge

0